Slovenské vojvodinské divadlo

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

svdivadlo.wixsite.com/divadlo

 

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 655 9 300 91 859 € 24 000 €
  9.9.2022 - 14.9.2022
Slovenské vojvodinské divadlo
Informácie
27. Petrovské divadlené dni
Žiadosť číslo 0136/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
110 800 22 943 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové trovy
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.5.2022 - 3.9.2022
Slovenské vojvodinské divadlo
kultúra
Divadlené predstavenie: Príbeh z Krajiny – Nekrajiny
Žiadosť číslo 0166/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 1 000 18 835 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové trovy
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.3.2022 - 23.10.2022
Báčsky Petrovec
kultúra
Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci
Žiadosť číslo 0678/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 7 000 23 731 €
Požadované položky: materiál a práce súvisiace so stavebnými prácami, remeselníckymi prácami, sanitárnym vybavením, elektroenergetickými prácami, odbornými službami - inžinier, bankové trovy
17 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 14.5.2022
Báčsky Petrovec
kultúra
Divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla a Srbského národného divadla
Žiadosť číslo 0925/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 500 26 350 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - bankové trovy
0 €
2021 2 - - 20 550 € 4 000 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 4 - - 11 238 € 4 950 €
  2016-2022 10 655 9 300 123 647 € 32 950 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com