Krajanské organizácie a spolky

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z celého sveta

Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

Chorvátsko Matica slovenská Rijeka

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Írsko Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice

Rumunsko Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Francúzsko Andrea Hanouti

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Club UK CIC

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

Srbsko Matica slovenská v Srbsku

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Rumunsko Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. (SZSZ)

Srbsko Základná škola Maršal Tito Padina

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Luxembursko ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Chorvátsko Savez Slovaka – Zväz Slovákov

Španielsko Slovensko španielska únia

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Slovenská republika Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Česká republika Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

Srbsko Opština Kovačica

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava

Srbsko Fondacija Mira Brtka

Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Kovačica, Srbsko

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

Cyprus Flamingos - Slovak School

Kanada Tanecny Subor Domovina

Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Slovenská republika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Česká republika BONA FIDE, z.s.

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

USA Slovak Heritage Festival

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku

Kanada Slovak Canadian Heritage Museum

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Spojené kráľovstvo Andrea Okely

Čierna Hora Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Chorvátsko Matica slovenska Radoš

Srbsko Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Belgicko AKODOMA vzw

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Srbsko Základná škola Mladých pokolení Kovačica

Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

Chorvátsko Matica slovenská Osijek

Maďarsko Slovenský spolok Identita

Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča

Srbsko Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Spojené kráľovstvo Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com