Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica Slovenská v Srbsku , ako strešná organizácia Slovákov v Srbsku , cestou svojich miestnych odborov a tak i MOMS v Kulpíne , organizuje rôzne stretávania , hudobné manifestácie a zaznamenávania výročí významnych pre slovákov v Srbsku a okolí.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 435 8 500 22 150 € 3 500 €
  10.12.2022 - 27.12.2022
Kulpin ,Dom Kultúry , KUS Zvolen Kulpín
kultúra
VIANOČNÝ ŠTEFANSKÝ KONCERT
Žiadosť číslo 0827/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 2 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  27.11.2022 - 27.11.2022
Kulpin ,Dom Kultúry , Základná Škola v Kulpíne
Informácie
LETÍ PIESEŇ LETÍ
Žiadosť číslo 0863/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
35 500 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
0 €
  25.9.2022 - 15.12.2022
Kulpin ,Dom Kultúry , Základná Škola v Kulpíne
kultúra
SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO
Žiadosť číslo 0811/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 1 500 3 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Iné - Autorské prava pre autora divadelnej predlohy
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.7.2022 - 31.7.2022
Kulpin Priestory Kaštieľa a priestory poľovníckeho domu
kultúra
PREDSLÁVNOSŤOVÉ DNI V KULPÍNE
Žiadosť číslo 0768/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 000 6 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.7.2022 - 31.7.2022
Kulpin Priestory Kaštieľa a priestory poľovníckeho domu
Informácie
Slovenská výtvarná kolonia Kulpín 2022
Žiadosť číslo 0749/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 500 3 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 15.12.2022
Kulpin
informácie
KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN
Žiadosť číslo 0856/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 500 3 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Náklady preTlač knihy
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.5.2022 - 30.12.2022
Kulpin Priestory Kaštieľa , Základnej školy v Kulpíne , Dom Kultúry a priestory poľovníckeho domu.
kultúra
MALIARSKE STOJANI
Žiadosť číslo 0914/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
25 1 500 1 400 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
2021 7 555 5 150 22 150 € 5 300 €
2020 6 525 9 500 21 850 € 4 200 €
2019 7 805 9 700 18 750 € 3 100 €
2018 6 515 9 900 20 900 € 2 600 €
2017 7 - - 12 900 € 1 300 €
2016 5 - - 12 300 € 1 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 45 2 835 42 750 131 000 € 21 000 € (16%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com