Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Sovička - Slovensky detsky folklórny súbor Londyn je malá nezisková krajanská charitatívna organizácia na podporu kultúry, vzdelania a rozvoja vzťahov medzi slovenskou a britskou komunitou nielen v Spojenom Kralovstve ale aj inde vo svete.

Naším cieľom je zamerať sa na slovenské ľudové tradície, piesne, riekanky a tance pre slovenské a české deti od veku 4 a pol do 14 rokov. Nácviky sa konajú každú sobotu od 12:30 do 13:30 hod v priestoroch Fitzrovia Community Centre v centre Londýna. Najbližšia stanica metra je Goodge Street aebo Oxford Circus.


Sovička - Slovenský detský a mládežnícky folklórny súbor v Londýne je nezisková krajanská charitatívna organizácia (spolok) na podporu kultúry, vzdelania a rozvoja vzťahov medzi slovenskou a britskou komunitou. Orientuje sa najmä na šírenie Slovenského folklóru medzi deťmi a mládežou a tým celkovo zviditeľnuje Slovensko v Spojenom kráľovstve ale aj v zahraničí. Tento rok je to už 10 rokov čo sa snažíme deťom a mládeži Slovákov žijucich v zahraničí vštepovať lásku k Slovenskej kultúre a tradíciám, zdokonaľovať ich jazykovú zdatnosť a hrdosť ich pôvodu. Za tie roky sa súbor zúčastnil mnohých Folklornych festivalov v Britanii ako sú: pravidelne folklórny festival Swanage, Rochester, Camden a Barking. Nenahraditeľná inšpiracia pre deti a mládež je v našej domovine kde sa každoročne zúčastňujeme folklórnych festivalov ako sú FS Dulovce, DFF Deti pod Poľanou, FF Koliesko v Kokave Nad Rimavicou, FF Východná. Tento rok v marci sa taktiež zúčastníme FF Krásna, krásna v Paríži. Popri účasti na folklornych festivaloch Sovička poskytuje aktivity nielen pre našich členov ako su napriklad tanečné workshopy, kde sa snažíme zapojiť aj deti a mládež z iných komunít výukou tanečnej metodiky z vybraných regiónov Slovenska. K dalšim naším aktivitam patria Slovenske Vianoce s DFS Sovička a dalej aj tvorivé dielne kde si naši členovia mali možnosť vyskúšať a oboznámiť sa s výrobou keramiky a princípu modrotlače. Momentálne sa súbor pripravuje na festival v Paríži a taktiež pripravujeme svôj galaprogram na oslavu 10.výročia svôjho vzniku.

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 174 2 100 37 688 € 15 000 €
  1.2.2024 - 20.12.2024
Tanečné štúdio, hala alebo sála v Londýne, v závislosti od priestorov, ktoré budú v tom konkrétnom čase k dispozícii.
Kultúra
Lektorská podpora a metodická príprava pre DFS Sovička Lonýn
Žiadosť číslo 0487/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
53 800 6 533 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):2000.00; Platby za odborné služby - scenár a réžia divadelného diela, spracovanie hudobnej nahrávky a pod. (BV):400.00; Krátkodobý prenájom nahrávacieho štúdia (BV):1885.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):465.00; Ubytovanie pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):783.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):900.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00
3 500 €
  7.1.2024 - 31.12.2024
Slovenská republika Dulovce a Bratislava. Vo Velkej Británii v Londýne, Swanage a Rochestri .
Kultúra
Účasť DaMFS Sovička na kultúrnych podujatiach na Slovensku: 25. JDMFS v Dulovciach , PD zahraničných Slovákov v Bratislave a tiež v Anglicku na festivaloch v Swanage a Rochesteri ako aj 10.výročie súboru a Slovenské Vianoce so Sovičkou.
Žiadosť číslo 0739/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
51 1 000 20 642 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Folklorne Vianoce-živa hudba 180 Eur
10.výročie-300Eur:480.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):900.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):84.00; Doprava (BV):7965.22; Ubytovanie (BV):6484.53; Strava (BV):3318.00; Nákup materiálov a surovín (BV):480.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):350.00; Iné - Dulovce letecká preprava krojov 300 eur
Folklorne Vianoce-preprava krojov 140Eur
10.výročie-preprava krojov 140 Eur:580.00
8 000 €
  3.1.2024 - 31.12.2024
Londýn, Spojené Kráľovstvo
Kultúra
Sovička -náklady na zapezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť súboru
Žiadosť číslo 0098/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 300 10 513 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):91.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):4000.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):120.00; Nákup krojového vybavenia (BV):5163.00; Nákup technického vybavenia (BV):105.00; Nákup softwaru (BV):80.00; Nákup hudobných nástrojov (BV):500.00; Iné - 110 eur-Poštovné odhadom medzi Londynom a Bratislavou, 4ks velke cestovne tasky na prenos krojov(zdroj:www.decathlon.co.uk) 1ks je ?65= 4ks ?260 cca 304 eur:454.00
3 500 €
2023 5 146 302 200 27 471 € 5 500 €
2022 6 196 101 350 24 627 € 9 300 €
2021 3 144 31 300 18 176 € 5 000 €
2020 4 206 34 300 32 987 € 6 000 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 21 866 471 250 140 949 € 40 800 € (29%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com