Savez Slovaka - Zväz Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Braće Radića 68 , 31 500 Našice, p.p. 39.

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zväz Slovákov je strešná organizácia Slovákov v Chorvátsku, za úlohu ma ochranu, pestovanie a šírenie nacionálnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny na poli duchovnom, kultúrno-umeleckom, vedeckom, hospodárskom.

Po vzniku Chorvátskej republiky sa predstavitelia slovenských spolkov dohodli vystúpiť zo členstva Zväzu Čechov a Slovákov a tak si 14. júna 1992 založili vlastnú spoločenskú organizáciu pod názvom Matica slovenská v Chorvátsku – dnes Zväz Slovákov. Matica slovenská v Chorvátsku si dala za úlohu zachovať slovenskú rodinu, jej povedomie a identitu, zapájať príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do svojich radov a odborov, otvoriť výchovno-vzdelávacie centrum, pestovať materinskú reč a krásnu literatúru v školách, rozvíjať vydavateľskú činnosť, rozhlas, folklórne festivaly, starať sa o politické zastúpenie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny na lokálnej a celoštátnej úrovni. Matica slovenská v Chorvátsku 1998. r. zmenila názov na Zväz Slovákov. Zväz Slovákov je „strešná organizácia“ 15.-ych Matíc slovenských: MS Rijeka, MS Záhreb, MS Lipovľany, MS Meďurić, MS Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec, MS Josipovec, MS Jurjevec, MS Osijek, MS Soľany, MS Ilok a MS Radoš. Zväz koordinuje a stará sa o: kultúrne ochotnictvo, folklórne prehliadky (vo vlastnej organizácii: Detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, Dospelá prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, Festival slovenskej hudby a piesní „Keď sa ruža rozvíjala“), vydavateľstvo, informovanie (mesačník Prameň), školstvo a mnohé iné aktivity. Rádio Našice, Osijek, Ilok, Slatina a Đakovo informujú jedenkrát do týždňa o zväzových aktivitách v reláciách na slovenskom jazyku, ako aj v programe Chorvátskej rádio-televízie. V sídle Zväzu Slovákov, meste Našice, pôsobí aj Ústredná knižnica Slovákov pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice a Slovenské kultúrne centrum Našice, založené Zväzom Slovákov v roku 2010.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 500 2 500 8 000 € 2 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Našice, Chorvatsko
Médiá
PRAMEŇ – mesačník Slovákov v Chorvátsku
Žiadosť číslo 0197/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 500 8 000 €
Požadované položky: Poštovné a kuriérske služby (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):620.00; Iné - bankove poplatky:600.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):6380.00
2 500 €
2023 1 500 3 500 6 900 € 2 500 €
2022 2 625 23 500 11 800 € 5 800 €
2021 2 625 23 500 11 150 € 3 000 €
2020 2 620 23 500 9 950 € 7 400 €
2019 2 635 23 500 9 250 € 4 450 €
2018 2 615 23 000 14 800 € 7 000 €
2017 3 - - 19 750 € 8 500 €
2016 3 - - 13 100 € 7 460 €
2011 1 - - 150 000 € 150 000 €
  2016-2024 19 4 120 123 000 254 700 € 198 610 € (78%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Chorvátsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com