Slovensko - český klub, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Anastázova 6/15, 169 00 Praha 6, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Klub má centrálu v Prahe a reg. pobočky. Vyvíja kultúrne, vydavateľské, vzdelávacie a ďalšie aktivity.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 9 216 555 481 000 65 760 € 9 700 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha
kultúra
Čo pandémia dala? (Slovenská pocovidová inventúra v Prahe)
Žiadosť číslo 1089/CZ/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
600 2 000 2 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, Praha 1
kultúra
Obnovenie a doplnenie zariadenia Slovenského domu v Prahe
Žiadosť číslo 1119/CZ/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
10 20 000 7 050 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
celá ČR, redakcia Praha
informácie
Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR
Žiadosť číslo 0798/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
91 300 150 000 10 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
celá ČR, redakcia Praha
informácie
Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov
Žiadosť číslo 0846/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
91 300 120 000 2 750 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, 110 00 Praha 1
kultúra
Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR
Žiadosť číslo 0881/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
22 000 30 000 12 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na archiváciu (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - Cestovné a ubytovanie účinkujúcich
400 €
Schválené položky: schválená položka: Nákup kníh a literatúry (BV)
  1.1.2022 - 31.12.2022
Žiadané: České Budějovice, Moravská Třebová, Brno
Informácie
Dni slovenskej kultúry po Českej republike
Žiadosť číslo 0993/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 000 30 000 4 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, Praha 1
Kultúra
Cyklus výstav a dozariadenie Slovenského domu v Prahe 2022
Žiadosť číslo M105/CZ/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
1 200 20 000 11 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Iné - galerijné zar. viď rozpis v časti Doplň. inf.
2 000 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha
Informácie
Technické dovybavenie slovenskej tlačiarne v ČR
Žiadosť číslo 1022/CZ/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
25 100 000 10 560 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, Praha 1, distribúcia prílohy celá ČR
kultúra
25 rokov časopisu Slovenské dotyky
Žiadosť číslo 1081/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 9 000 4 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 9 236 800 576 000 100 250 € 18 000 €
2020 9 257 705 475 200 134 800 € 16 000 €
2019 8 232 825 432 700 102 100 € 35 100 €
2018 7 148 905 299 200 66 700 € 15 000 €
2017 9 - - 69 400 € 13 000 €
2016 10 - - 77 500 € 18 700 €
2011 7 - - 86 600 € 6 500 €
  2016-2022 68 1 092 790 2 264 100 703 110 € 132 000 € (19%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 11 1 926 000 CZK
  2022 Dni slovenskej kultúry po ČR [Praha]

MK ČR (RNK) - Tradičná a regionálne najpestrejšia slovenská kultúrna aktivita v ČR. Prináša slovenskú kultúru do regiónov, kam by sa inak nedostala, v roku 2022 sa bude po covidových obmedzeniach konať opäť v 15 mestách v rozsahu 3 dni až 3 týždne, a to v mestách České Budějovice, Moravská Třebová, Ostrava, Tábor, Luhačovice, Hradec Králové, Jeseník, Slaný, Klobuky, Kroměříž, Lány, Brno, Polička, Plzeň, Přerov. Predovšetkým sa zameriavame na prezentáciu kultúry slovenskej národnostnej menšiny, vrátane neprofesionálnej. Práve na prezentáciu menšinových umelcov v prospech menšiny žiadame v rámci tejto žiadosti. Slovensko-český klub pripomenie na festivaloch aj svoju štvrťstoročnicu, prehliadku treba posilniť po pandemických oslabeniach.

80 000 CZK
  2022 Komplexný program kultúrnych aktivít slovenskej národnostnej menšiny v ČR [Praha]

MK ČR (RNK) - Obsahom projektu je systematická a navzájom previazaná tvorba a realizácia vlastných umeleckých aktivít slovenskej národnostnej menšiny v ČR vo všetkých umeleckých oblastiach. Súčasťou projektu je predovšetkým veľký objem aktivít v Slovenskom dome v Prahe (15 programov a 1-2 výstavy mesačne - prikladáme publikáciu o činnosti domu) a tiež niektoré tradičné i nové programy neprofesionálnej kultúry slovenskej národnostnej, vrátane Týždňa č.-s. vzájomnosti. Uskutoční sa tiež slávnostný program k 25 rokom časopisu Slovenské dotyky, či invenčná výstava Čo covid dal z tvorby slovenských umelcov žijúcich v ČR počas pandémie a lockdownu.

300 000 CZK
  2022 CS: ContactS, ContextS [Praha]

Praha 1: 22-KU-119 - Pokračující projekt vychází z toho, že mezi českou a slovenskou literaturou jsou čilé kontakty, obě tvoří, jak to nazývá literární teorie, společný kontext. Zmíněné ovšem zejména pro starší a střední generaci tvůrců. U nejmladší generace se můžou tyto vazby pomalu vytrácet. Neotřelý dramaturgický napad spočívá v tom, že mladí budou představovat mladé – vždy jeden český student, vítěz soutěže apod. představí mladého autora ze Slovenska. Jde o soutěže Poviedka 2020, Wolkerova Polianka, Jašíkove Kysuce, Literárny Lučenec, Literárna súťaž Jána Kollára.

20 000 CZK
  2022 Slovenské výstavy pro Prahu 1 [Praha]

Praha 1: 22-KU-162 - Obsahem projektu je uspořádání cyklu špičkových výstav, představujících různé aspekty slovenského výtvarného umění, a to v mnohých prestižních prostorách v Praze: Nová síň, Palác Hybernia, Slovenský institut, Slovenský dům. Jde o výstavy slovenských výtvarných umělců z okruhu Slováků žijících v ČR i z okruhu špičkových výtvarníků ze Slovenska. Současně vyjde několik katalogů a publikací, včetně výpravného katalogu v podobě knihy – kompendia slovenského sochařství. Cílem je na nejvyšší úrovni reprezentovat slovenské výtvarné umění, tvořené Slováky na Slovensku i v Česku.

30 000 CZK
  2022 Aby si české a slovenské děti rozuměly [Praha]

Praha 1: 22-SP-028 - Obsahem projektu je v roce 2022 pokračování v pořádání mimoškolních aktivit ve Slovenském domě v Praze pro české a slovenské děti ze škol v Praze 1 ve věku 6-15 let každý víkend v oblasti česko-slovenského jazykového kontaktu, divadla, folklóru a výtvarného umění pod vedením zkušených pedagogů pro každou oblast . Děti se pod kvalifikovaným ped. vedením hravou formou obeznámí se slovenskými tradicemi, získají kompetence v různých oblastech, prohlubujících jejich česko-slovenské vztahy.

10 000 CZK
  2022 Slovenské dotyky [Praha]

MK ČR (MA) - 8x, 4 dvojčísla, náklad 8 300 ks/č

1 250 000 CZK
  2022 Žiadosť o 197 000 Kč [Praha]

Úřad vlády ČR

0 CZK
  2022 1044 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Co pandemie dala (česko-slovenská pocovidová inventura v Praze) - Základním cílem je rozvíjet identitu slovenské menšiny a česko-slovenské vztahy prostřednictvím vysoce inovativní výstavy českých a slovenských umělců, především slovenských žijících v Praze. Obsahem projektu je uspořádání výstavy děl pražských a slovenských umělců (jejich vzájemná konfrontace) z časů pandemie covid-19 v kurátorské koncepci Dr. Jiřiny Divácké a Ľuboslava Mozy. Dále proběhnou v prostorách výstavy debaty vědců k 70. letům Československé akademie věd a 200 letům Mendela. Vědecké debaty podle koncepce doc. MUDr. Heleny Gbelcové, OhD., popřední slovenské odbornice, žijící v Praze. Cílovou skupinou je slovenská menšina v Praze, Slováci z ČR, pražská veřejnost, mladá generace, umělecká veřejnost a vědecká veřejnost, lidé se zájmem o česko-slovenské vztahy, návštěvníci Prahy. Náklady na přepravu účinkujících/ vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, materiálu, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafickou úpravu a tisk, honoráře, technické zajištění, materiál.

30 000 CZK
  2022 1045 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Slovenské dotyky 25 - Základním cílem je rozvíjet identitu slovenské menšiny a česko-slovenské vztahy prostřednictvím připomenutí čtvrtstoletí jednoho ze dvou funkčních slovenských časopisů. Obsahem projektu je uspořádání kulturního programu k 25. výročí časopisu Slovenské dotyky. Cílovou skupinou je slovenská menšina v Praze, pražská veřejnost, lidé se zájmem o česko-slovenské vztahy. Náklady na grafickou úpravu a tisk, technické zajištění, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, honoráře.


nepodporená aktivita: Tematická príloha casopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slováku v CR. Dle Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022, nemuže být publikacní cinnost soucástí rozpoctu projektu pro Opatrení I. Programu. Podporeny aktivity, které jsou v souladu s Opatrením I. Programu.

10 000 CZK
  2022 1046 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Kvarteto - Cílem projektu je posílit identitu slovenské menšiny v Praze a poukázat na provázanost české a slovenské kultury, obojí prostřednictvím připomenutí zásadních slovenských literárních osobností se vztahem k Praze. Obsahem je uspořádání komponovaných literárně-hudebních večerů k výročím slovenské literatury s eminentním vztahem k Praze. Cílovou skupinou je slovenská minorita, zájemci z majoritní veřejnosti - zvláště mladí lidé, členové klubu organizace ale i ostatních sdružení slovenské menšiny. Komponované večery se uskuteční během roku 2022. Náklady na grafickou úpravu a tisk, pronájem prostor, přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, technické zajištění, honoráře, materiál.

20 000 CZK
  2022 Dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022 [Praha]

MŠMT

176 000 CZK
2021 10 1 984 000 CZK
2020 4 2 105 000 CZK
2019 3 1 775 000 CZK
2018 6 2 420 000 CZK
2017 3 1 390 350 CZK
2016 3 1 750 000 CZK
  2016-2020 40 13 350 350 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com