Slovenské vydavateľské centrum

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Slovački izdavacki centar 14 VÚSB 4-6 21 470 Bački Petrovac

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Vydávanie kníh a časopisov


"Stručná charakteristika žiadateľa

SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (ulica XIV. VÚSB 4-6) je v súčastnosti najväčším vydavateľom slovenských kníh a časopisov v Srbsku. Vzniklo 31. 8. 2007 vyčlenením a osamostatnením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorá je tradičným vydavateľom a tlačiarom slovenských kníh, časopisov a novín od svojho založenia roku 1919. Slovenské vydavateľské centrum nadväzuje na tradície prvého vydavateľského podniku slovenskej literatúry na území dnešného Srbska - Juhoslovenského nakladateľského spolku , ktorý vznikol 10. jánuara 1920 ako účastinárska spoločnosť. Po neplných troch rokoch Juhoslaovenský nakladateľský spolok z ekonomických dvovodov sa musel združiť a splynúť s petrovskou knihtlačiarňou. Neskoršie vydavateľská činnosť vojvodinských Slovákov v rôzných obmenách bola spätá s petrovskov tlačiarňou a je to v hodnej miere aj v súčastnosti. Slovenské vydavateľské centrum sídli na hornom poschodí petrovskej tlačiarne a takmer všetky svoje knižné a časopisecké vydania tu aj tlačí.

Slovenské vydavateľské centrum vydáva 15-20 slovenských kníh ročne. Od druhej polovice roka 2007 vydalo až do konca roka 2011 vydalo až 83 kníh v niekolkých edíciach. Ústrednou edíciou je Živý prúd . V rámci tejto edície vychádzajú diela súčastnej pôvodnej slovenskej vojvodinskej literatúry. Sú to najčastejšie zbierky básní, zbierky poviedok alebo romány, ale aj literárno-kritické diela slovenských vojvodinských literárnych vedcov. Ďalšou dôležitou edíciou je edícia Korene v rámci ktorej sa už vyše štyridsať rokov uverejňujú súborné diela slovenských vojvodinských literátov a je to teda historicko-literárne zameraná edícia na slovenskú vojvodinskú literárnu ""klasiku"". Vychádzajú tu diela Čajakovcov, VHV, Juraja Mučajiho, Michala Babinku, Alberta Martiša, Jozefa Podhradského, Andreja Mráza a ďalšich. Najnovšie v rámci tejto edície vyšla aj Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy zostavovateľa Adama Svetlíka a Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie zostavovateľa Víťazoslava Hronca. Treba tu uviesť aj dve edície knih pre deti Máj a Včielka. Slovenskí vojvodinskí vedci humanitného odboru, najmä lingvisti, svoje knihy najčastejšie publikujú v Slovenskom vydavateľskom centri v rámci edície Vedecké zošity. Reportáže, cestopisy a fejtóny slovenských vojvodinských autorov sa publikujú v rámci edície Spectator. Novšie slovenskí vojvodinskí autori zvýšenú pozornosť venujú aj výtvarnému umeniu a jeho dejinám a preto v rámci Slovenského vydavateľského centra existuje aj edícia Ateliér. Dôležité sú aj edície prekladovej literatúry. Bohatšiu tradíciu má edícia prekladov z juhoslovanských literatúr ( v súčastnosti srbskej literatúry) do slovenčiny-edícia Mosty v rámci ktorej vyšli knihy Ivu Andrića, Miloša Crnjanského, Mešu Selimovića a ďalšich spisovateľov. Najnovšie v rámci tejto edície v roku 2007 vyšiel román Tiene na stene popredného srbského spisovateľa Radoslava Petkovića v preklade Karola Chmela z Bratislavy. Edícia Bratislava je mladšou edíciou v rámci ktorej vychádzajú knihy prekladov zo slovenčiny do srbčiny a vyšli tu najmä výbery z poézie popredných slovenských básnikov Heviera, Ondruša a Štrbku. Okrem toho je tu ešte niekolko menej frekventovaných edícií, akou je Lacná knižnica a iné.

Okrem kníh Slovenské vydavateľské centrum vydáva aj periodickú tlač. Sú to tri slovenské mesačníky a jedna ročenka Národný kalendár, najstaršie periodikum vojvodinskych Slovákov, ktoré vychádza od roku 1919 a práve teraz sa chystá 104. ročník na rok 2025. Z mesačníkov je najstarší časopis pre deti Zornička, ktorý začal vychádzať v Báčskom Petrovci roku 1939 ako Naše slniečko. Neskoršie bol pomenovaný Naší pionieri a Pionieri a od roku 1990 jediný časopis pre deti vojvodinských Slovákov sa menuje Zornička a distribuje sa po všetkých školách v Srbsku, kde sa vyučuje slovenčina. V súčastnosti Slovenské vydavateľské centrum vydáva aj časopis pre literatúru a kultúru Nový život. Je to základné médium pestovania slovenskej literárnej tvorby vo Vojvodine. Vychádza od roku 1949. Je to mesačník, ktorý vychádza v súčastnosti v dvojčíslach. Najmladší zo slovenských časopisov, ktoré vydáva Slovenské vydavateľské centrum je slovenský magazín Rovina, ktorý vychádza od roku 1994 a snaží sa byť časopisom pre celú rodinu.

Slovenské vydavateľské centrum patrí medzi najvyznamnejšie a najdôležitejšie národnostné kultúrne inštitúcie Slovákov v Srbsku a svoju činnosť významú pre zachovanie národnostnej identity a gramotnosti realizuje predovšetkým vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v rámci svojho grantového systému pravidelne vyčleňuje prostriedky pre tlač slovenských kníh a časopisov v Srbsku."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 10 43 180 17 900 29 250 € 10 050 €
  4.6.2024 - 30.9.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Z prameňov literatúry
Žiadosť číslo 0454/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 300 1 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):400.00
0 €
  3.6.2024 - 6.8.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Dve knihy k jubileu
Žiadosť číslo 0452/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 700 2 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00
1 000 €
  3.6.2024 - 1.10.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Knihy pre deti
Žiadosť číslo 0328/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
400 1 200 3 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2800.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - ilustrácia:600.00
0 €
  1.6.2024 - 29.11.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Nové básnické zbierky
Žiadosť číslo 0351/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
600 1 000 4 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1500.00
0 €
  18.5.2024 - 18.5.2024
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
68.literárne snemovanie
Žiadosť číslo 0602/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 1 000 €
Požadované položky: Ubytovanie (BV):300.00; Strava (BV):300.00; Ocenenia (BV):400.00
600 €
  1.5.2024 - 1.8.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
V tom Petrovci je ...
Žiadosť číslo 0453/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 500 1 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):300.00
1 000 €
  21.3.2024 - 31.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Revitalizácia webového portálu Slovenského vydavateľského centra
Žiadosť číslo 0606/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 000 10 000 1 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce (BV):1000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00
1 450 €
  15.1.2024 - 24.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Rovina - slovenský magazín
Žiadosť číslo 0280/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 800 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00
1 500 €
  8.1.2024 - 2.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Narodný kalendár 2025 - ročenka - 104
Žiadosť číslo 0230/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 2 000 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):4000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00
2 500 €
  8.1.2024 - 24.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Nový život- časopis pre literatúru a kultúru
Žiadosť číslo 0276/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 400 3 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1800.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):900.00; Platby za odborné služby - iné - autorská úhrada redaktorke:1000.00
2 000 €
2023 14 223 15 900 36 050 € 12 100 €
2022 10 175 9 700 22 500 € 7 500 €
2021 17 265 10 900 32 600 € 16 300 €
2020 13 220 9 700 25 900 € 14 000 €
2019 17 224 597 35 950 € 9 900 €
2018 17 224 475 35 300 € 11 900 €
2017 22 - - 39 580 € 13 400 €
2016 26 - - 39 000 € 12 000 €
2011 22 - - 47 200 € 31 200 €
  2016-2024 168 44 511 65 172 343 330 € 138 350 € (40%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com