Slovenské vydavateľské centrum

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Slovački izdavacki centar 14 VÚSB 4-6 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Vydávanie kníh a časopisov

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 10 175 9 700 22 500 € 7 500 €
  1.7.2022 - 1.9.2022
Báčsky Petrovec
informácie
Mišozemštan
Žiadosť číslo 0331/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 500 2 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 31.8.2022
Báčsky Petrovec
informácie
O ľudoch a iných vzácnostiach
Žiadosť číslo 0326/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 500 1 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 1.9.2022
Báčsky Petrovec
informácie
Ohmatávanie pulzu 2
Žiadosť číslo 0327/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 300 1 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 30.7.2022
Báčsky Petrovec
Informácie
Rozhovory
Žiadosť číslo 0330/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 500 1 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 15.9.2022
Báčsky Petrovec
informácie
Svetlo z otcovej koliby
Žiadosť číslo 0329/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
10 300 1 300 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
0 €
  1.6.2022 - 1.9.2022
Báčsky Petrovec
Informácie
Ohmatávanie pulzu 2. druhá časť projektu
Žiadosť číslo M080/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
10 200 1 300 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV)
500 €
  1.5.2022 - 30.7.2022
Báčsky Petrovec
informácie
SPLN V OKU
Žiadosť číslo 0396/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 200 1 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 23.12.2022
Báčsky Petrovec
informácie
Nový život-časopis pre literatúru a kultúru
Žiadosť číslo 0227/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 200 4 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 23.12.2022
Báčsky Petrovec
informácie
Rovina - slovenský magazín
Žiadosť číslo 0228/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 2 000 4 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - poštové trovy do zahranicia
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 30.11.2022
Báčsky Petrovec
Informácie
Narodný kalendár 2023-ročenka
Žiadosť číslo 0163/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 5 000 3 100 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 17 265 10 900 32 600 € 16 300 €
2020 13 220 9 700 25 900 € 14 000 €
2019 17 224 597 35 950 € 9 900 €
2018 17 224 475 35 300 € 11 900 €
2017 22 - - 39 580 € 13 400 €
2016 26 - - 39 000 € 12 000 €
2011 22 - - 47 200 € 31 200 €
  2016-2022 144 1 108 31 372 278 030 € 116 200 € (42%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com