AKODOMA vzw

 

Miesto pôsobenia

Belgicko Belgicko (10 000 krajanov)

Centre Sportif de la Woluwe, Avenue Emmanuel Mounier 87, 1200 Woluwe Saint Lambert

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SFS AkoDoma je momentálne jediným slovenským folklórnym telesom v Belgicku. Prameňom jeho tvorby je tradičné, ľudové umenie a choreografie z rôznych kútov Slovenska.

Svoju činnosť začal v marci 2018 a združuje okolo 40 nadšencov slovenského folklóru – Slovákov žijúcich v Belgicku, ktorí pochádzajú z Bruselu, Gentu, Antwerp aj z Holandska. Tvoria ho staršie aj mladšie ročníky, ženy aj muži, folklóristi, ale aj úplní začiatočníci, ľudia, ktorí sú v Belgicku pár mesiacov, ale aj takí, ktorí tu žijú už 20 rokov.

Od júla 2019 je oficiálne registrovaný ako neziskové združenie AkoDoma vzw v Belgicku a funguje aj s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 146 7 300 33 200 € 5 000 €
  1.7.2022 - 6.7.2022
Bratislava, Slovenská republika
kultúra
Účasť SFS AkoDoma na Pamätnom dni zahraničných Slovákov 2022.
Žiadosť číslo 0340/BE/2022 (R)
Nepodporená
účasť odrieknutá zo strany žiadateľa
26 5 000 9 000 €
Požadované položky: Doprava, ubytovanie, strava
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Brusel, Belgicko
kultúra
Slovenská folklórna zábava/tanečný dom.
Žiadosť číslo 0342/BE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 300 6 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Brusel, Belgicko
kultúra
Podpora fungovania Slovenského folklórneho spolku ‚AkoDoma‘.
Žiadosť číslo 0337/BE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 9 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Brusel, Belgicko
kultúra
Nákup vybavenia pre Slovenský folklórny spolok ‚AkoDoma‘.
Žiadosť číslo 0391/BE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 8 800 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup softwaru (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 126 7 000 28 500 € 6 000 €
2020 3 146 5 760 43 500 € 17 200 €
2019 1 50 1 000 18 000 € 3 200 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 11 468 21 060 123 200 € 31 400 € (25%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Belgicko z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com