Slovak Learning CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Viac informácií

www.slovaklearning.co.uk

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slovak Learning CIC je nezisková organizácia s takmer osemnásťročnou tradíciou, ktorá sa primárne zameriava na vzdelávaco-osvetové aktivity a výučbu slovenského jazyka a slovenských reálií pre deti so slovenskými koreňmi, no taktiež kohokoľvek, kto sa zaujíma o slovenskú kultúru a jazyk. Naša vzdelávacia organizácia zabezpečuje chod Slovenskej víkendovej školy v Londýne, ktorá je najväčším krajanským centrom svojho druhu v západnej Európe, a taktiež počnúc školským rokom 2023/2024 aj vzdelávacieho centra Slovenská školička Cambridge. V školskom roku 2023/2024 na týždennej báze ponúkame vzdelávanie pre vyše 190 registrovaných študentov slovenského jazyka a kultúry v 27 triedach vo veku od jedného roka až po dospelých a to buď v rámci prezenčného vyučovania Slovenskej víkendovej školy v Londýne (7 tried), prezenčného vyučovania Slovenskej školičky Cambridge (3 tried) alebo v rámci dištančného vyučovania pre študentov z celého sveta cez projekt „Slovenčina bez hraníc“ (17 tried). Okrem tejto výučby naša organizácia šíri osvetu o slovenskom jazyku a kultúre v zahraničí, primárne cez naše akcie pre krajanov a cudzincov, akými sú napríklad krajanské stretnutia v centre Londýna a Cambridge pre rodičov s deťmi do 4 rokov každé dva týždne a taktiež foklórne dielne po každom vyučovaní v našom centre v Cambridge. Okrem toho, každoročne organizujeme aj Dobšinského divadelné dielne, charitatívnu akciu „Ponožková oslava jesene“ v spolupráci so slovenským OZ Podaj ďalej, Dni matiek, Dni otcov, karnevalové ""Fašiangy"", opekačky a v neposlednom rade aj “Slovenské krajanské Vianoce“, ktoré každoročne v rámci svojich aktivít prilákajú vyše 250 hostí v Londýne a taktiež vyše 150 hostí v Cambridge. Slovak Learning CIC taktiež realizuje dva osvetové projekty na sociálnych sieťach – virtuálnu galériu slovenského vizuálneho umenia „Artô Gallery“ a taktiež netradičný slovensko-anglický slovník súčasného slovenského jazyka “SlovHack“, ktoré spoločne mesačne prilákajú vyše tisíc online návštevníkov.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 6 830 1 490 80 800 € 23 500 €
  30.11.2024 - 14.12.2024
Prezenčne v Londýne a Cambridge, diaľkovo z celého sveta.
Kultúra
Slovenské krajanské Vianoce v Cambridge a Londýne (plus kdekoľvek na WiFi-ne)
Žiadosť číslo 0551/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
500 500 6 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - Honorár/kompenzácia nákladov za odborné služby pre pedagógov, vedúcich kreatívnych dielní, umelcov a folklórne súbory.:1500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):3200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):300.00; Strava (BV):700.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):350.00; Nákup materiálov a surovín (BV):300.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):250.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Krajanský klub “Žubrienky“ pre deti do 3 rokov
Žiadosť číslo 0235/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 60 5 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby lektorov, pedagógov, logopédov a učiteľov zabezpečujúcich chod krajanského klubu.:2100.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):3000.00; Strava (BV):300.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Nákup materiálov a surovín (BV):250.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):100.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn (prezečne), celý svet (dištančne)
Vzdelávanie
Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne
Žiadosť číslo 0066/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
170 510 45 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby lektorov, pedagógov, logopédov a učiteľov zabezpečujúcich tradične, ale aj špeciálne vyučovania a vzdelávacie aktivity pre vyše 150 študentov.:10000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):26000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):500.00; Nákup kníh a literatúry (BV):600.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):700.00; Nákup technického vybavenia (BV):2000.00; Nákup edukačného softwaru (BV):1200.00; Nákup licencií (BV):2000.00; Iné - Telekomunikačné a dátové služby na zabezpečenie základných procesov k prezenčnej a dištančnej forme vzdelávania.:600.00
18 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Cambridge, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Slovenská školička Cambridge
Žiadosť číslo 0073/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 150 8 250 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby lektorov, pedagógov, logopédov a učiteľov zabezpečujúcich tradične, ale aj špeciálne vyučovania a vzdelávacie aktivity pre vyše 40 študentov.:1000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):4000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):150.00; Nákup kníh a literatúry (BV):200.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):300.00; Nákup krojového vybavenia (BV):600.00; Nákup technického vybavenia (BV):1200.00; Nákup licencií (BV):500.00
3 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn a Cambridge (prezečne), celý svet (dištančne)
Vzdelávanie
Štipendijný program Slovenskej víkendovej školy v Londýne a Cambridge pre študentov zo znevýhodneného prostredia
Žiadosť číslo 0362/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 60 4 800 €
Požadované položky: Poplatky za školné (BV):4200.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):600.00
2 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
celý svet
Vzdelávanie
Slovenčina bez hraníc
Žiadosť číslo 0132/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
70 210 9 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby lektorov, pedagógov, logopédov a učiteľov zabezpečujúcich tradične, ale aj špeciálne diaľkové vyučovania a vzdelávacie aktivity pre vyše 50 študentov.:8000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - Administratívne softvéry s licenciami nevyhnutné na zabezpečenie diaľkovej výučby a sprievodných procesov na jej organizáciu : ZOOM, Google Suite, Corsizio.:1400.00
0 €
2023 7 1 990 37 280 60 200 € 22 000 €
2022 8 2 335 308 475 64 050 € 33 000 €
2021 4 680 1 720 30 600 € 18 500 €
2020 3 604 1 405 23 250 € 17 200 €
2019 3 470 680 24 200 € 10 500 €
2018 3 460 800 15 900 € 8 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 34 7 369 351 850 299 000 € 132 700 € (44%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com