Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

 

Miesto pôsobenia

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

P.O. Box 263; Kew, VIC, 3101, Australia

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii je kultúrno-spoločenská organizácia s dlhodobou históriou organizovania kultúrnych a spoločenských činností.

Slováci v Austrálii boli vždy jedna z menších skupín emigrantov. Prvý Slovák, ktorý sa v archívoch spomína je slovenský misionár z dedinky Malý Slavkov, Jakub Longa. Prišiel do Adelaide, Južnej Austrálie, v roku 1888 a odtiaľ odišiel na misiu v Daly River, blízko Darwinu. Rôzne prúdy migrantov prišli v priebehu 20. storočia. Prvá, väčšia skupina Slovákov 160 Slovákov nastúpila 29. februára 1928 v prístave Bremen na loď Koln. Najpočetnejšia po 2. svetovej vojne, tiež veľká skupina prišla po sovietskej invázii Československa v roku 1968 a v rokoch 1979 – 1989. Príchod povojnovej vlny utečencov, keď už prevládali politické dôvody vysťahovania nad ekonomickými, cítila potrebu organizácie vo svojej komunite v Austrálii. Myšlienka na založenie Združenia austrálskych Slovákov (ZAS) sa zrodila na Vianoce 1949 v dome pána Čobanova a zrealizovala sa cez Veľkú noc v apríli 1950 v dome pána Janduru, neskôr vo YMCA Sydney, kde prebiehali voľby. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj Slováci z Viktórie, Queenslandu, neskôr aj z Južnej Austrálie, Západnej Austrálie a Tasmánie.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 266 5 440 28 000 € 14 800 €
  25.11.2022 - 27.11.2022
Christian Youth Centre, The Island, Cowes, Philip Island, Austrália
Vzdelávanie
Intenzívna výučba slovenčiny, školský tábor Philip Island
Žiadosť číslo 0083/AU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 70 6 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Ocenenia (BV),Iné - Web-stránka, jej správa a aktualizácia
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.9.2022 - 25.9.2022
Melbourne, Austrália
Vzdelávanie
Metodické školenie pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier Austrálie a Nového Zélandu - slovenčina ako druhý jazyk
Žiadosť číslo 0084/AU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 4 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 17.7.2022
Melbourne, VIC Austrália
kultúra
Oslava Deň zahraničných Slovákov
Žiadosť číslo 0345/AU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 200 1 100 €
Požadované položky: Grafické práce (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 11.12.2022
Melbourne, Austrália (Hawthorn Community House, 32 Henry Street, Hawthorn 3122 VIC)
Vzdelávanie
Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália
Žiadosť číslo 0082/AU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
42 70 12 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Krojové vybavenie
7 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Melbourne Austrália
informácie
Slovenské zvesti, periodický informačný bulletin
Žiadosť číslo 0344/AU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 2 500 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - poštovné, kancelárske potreby
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Melbourne Austrália
informácie
Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii web stránka - www.asav.org.au
Žiadosť číslo 0368/AU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
12 2 500 1 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
0 €
2021 6 250 5 830 29 300 € 14 500 €
2020 5 235 3 420 25 500 € 16 300 €
2019 5 80 1 760 27 990 € 7 160 €
2018 3 90 710 13 000 € 5 000 €
2017 3 - - 13 000 € 4 000 €
2016 3 - - 13 000 € 4 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 31 921 17 160 149 790 € 65 760 € (44%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Austrália z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com