Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

 

Miesto pôsobenia

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

P.O. Box 263; Kew, VIC, 3101, Australia

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

(vydáva štvrťročne Slovenské Zvesti)

Prezident Lukáš Pajánk

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii je kultúrno-spoločenská organizácia s dlhodobou históriou organizovania kultúrnych a spoločenských činností.

Slováci v Austrálii boli vždy jedna z menších skupín emigrantov. Prvý Slovák, ktorý sa v archívoch spomína je slovenský misionár z dedinky Malý Slavkov, Jakub Longa. Prišiel do Adelaide, Južnej Austrálie, v roku 1888 a odtiaľ odišiel na misiu v Daly River, blízko Darwinu. Rôzne prúdy migrantov prišli v priebehu 20. storočia. Prvá, väčšia skupina Slovákov 160 Slovákov nastúpila 29. februára 1928 v prístave Bremen na loď Koln. Najpočetnejšia po 2. svetovej vojne, tiež veľká skupina prišla po sovietskej invázii Československa v roku 1968 a v rokoch 1979 – 1989. Príchod povojnovej vlny utečencov, keď už prevládali politické dôvody vysťahovania nad ekonomickými, cítila potrebu organizácie vo svojej komunite v Austrálii. Myšlienka na založenie Združenia austrálskych Slovákov (ZAS) sa zrodila na Vianoce 1949 v dome pána Čobanova a zrealizovala sa cez Veľkú noc v apríli 1950 v dome pána Janduru, neskôr vo YMCA Sydney, kde prebiehali voľby. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj Slováci z Viktórie, Queenslandu, neskôr aj z Južnej Austrálie, Západnej Austrálie a Tasmánie.


Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii je spoločensko-kultúrna organizácia zameraná na udržiavanie slovenskej kultúry, jazyka a zvykov ako aj zviditeľňovanie slovenskej komunity v austrálskej multikultúrnej spoločnosti. Náplňou našej činnosti je organizovanie podujatí a tým aj príležitostí pre stretávanie sa členov slovenskej komunity všetkých vekových kategorií, mladších aj tých starších, ako napríklad pikniky s futbalovými zápasmi, tanečné zábavy so slovenskými večerami, obed so seniormi, kultúrne večery, koncerty, výlety po Viktórii a pre najmladších i príchod Mikuláša či Veľká noc.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 4 184 835 17 000 € 7 500 €
  29.11.2024 - 1.12.2024
Christian Youth Centre, The Island, Cowes, Philip Island, Austrália
Vzdelávanie
Intenzívna výučba slovenčiny, školský tábor Philip Island
Žiadosť číslo 0005/AU/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
43 300 3 550 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):100.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - Honoráre pre učiteľov, asistentov-učiteľov, koordinátora tábora, a asistentov pri športových aktivitách a tvorivých dielňach:750.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1200.00; Doprava (BV):300.00; Ubytovanie (BV):300.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Nákup materiálov a surovín (BV):200.00; Ocenenia (BV):150.00
0 €
  18.10.2024 - 20.10.2024
Sydney, Austrália
Vzdelávanie
Účasť na Metodickom školení pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier Austrálie a Nového Zélandu - slovenčina ako druhý jazyk
Žiadosť číslo 0017/AU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
6 35 2 550 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):100.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):100.00; Doprava (BV):1450.00; Ubytovanie (BV):900.00
1 500 €
  6.7.2024 - 6.7.2024
SOKOL Dom Čechov a Slovákov, 497 Queensberry Street, North Melbourne.
Kultúra
Oslava Deň zahraničných Slovákov
Žiadosť číslo 0031/AU/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 200 1 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):100.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):100.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre pre učiteľov a koordinatorov programu deti SDB a celej akcie:200.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):200.00; Strava (BV):400.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):100.00
0 €
  1.2.2024 - 7.12.2024
Melbourne, Austrália, priestory Hawthorn Community House, 32 Henry Street, Hawthorn 3122 VIC
Vzdelávanie
Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália
Žiadosť číslo 0002/AU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 300 9 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):80.00; Platby za odborné služby - iné - Honoráre pre 4 učiteľov, 2 asistentov učiteľov, zástupkyňu školy, 1 administrátorku:3700.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):3000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Nákup kníh a literatúry (BV):120.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):300.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):300.00; Nákup technického vybavenia (BV):1500.00
6 000 €
2023 7 540 10 360 29 000 € 15 300 €
2022 6 266 5 440 28 000 € 14 800 €
2021 6 250 5 830 29 300 € 14 500 €
2020 5 235 3 420 25 500 € 16 300 €
2019 5 80 1 760 27 990 € 7 160 €
2018 3 90 710 13 000 € 5 000 €
2017 3 - - 13 000 € 4 000 €
2016 3 - - 13 000 € 4 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 42 1 645 28 355 195 790 € 88 560 € (45%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Austrália z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com