Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

 

Miesto pôsobenia

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

P.O. Box 263; Kew, VIC, 3101, Australia

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

(vydáva štvrťročne Slovenské Zvesti)

Prezident Lukáš Pajánk

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii je kultúrno-spoločenská organizácia s dlhodobou históriou organizovania kultúrnych a spoločenských činností.

Slováci v Austrálii boli vždy jedna z menších skupín emigrantov. Prvý Slovák, ktorý sa v archívoch spomína je slovenský misionár z dedinky Malý Slavkov, Jakub Longa. Prišiel do Adelaide, Južnej Austrálie, v roku 1888 a odtiaľ odišiel na misiu v Daly River, blízko Darwinu. Rôzne prúdy migrantov prišli v priebehu 20. storočia. Prvá, väčšia skupina Slovákov 160 Slovákov nastúpila 29. februára 1928 v prístave Bremen na loď Koln. Najpočetnejšia po 2. svetovej vojne, tiež veľká skupina prišla po sovietskej invázii Československa v roku 1968 a v rokoch 1979 – 1989. Príchod povojnovej vlny utečencov, keď už prevládali politické dôvody vysťahovania nad ekonomickými, cítila potrebu organizácie vo svojej komunite v Austrálii. Myšlienka na založenie Združenia austrálskych Slovákov (ZAS) sa zrodila na Vianoce 1949 v dome pána Čobanova a zrealizovala sa cez Veľkú noc v apríli 1950 v dome pána Janduru, neskôr vo YMCA Sydney, kde prebiehali voľby. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj Slováci z Viktórie, Queenslandu, neskôr aj z Južnej Austrálie, Západnej Austrálie a Tasmánie.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 7 540 10 360 29 000 € 15 300 €
2022 6 266 5 440 28 000 € 14 800 €
2021 6 250 5 830 29 300 € 14 500 €
2020 5 235 3 420 25 500 € 16 300 €
2019 5 80 1 760 27 990 € 7 160 €
2018 3 90 710 13 000 € 5 000 €
2017 3 - - 13 000 € 4 000 €
2016 3 - - 13 000 € 4 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 38 1 461 27 520 178 790 € 81 060 € (45%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Austrália z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com