Slovak Heritage Festival

 
 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Festivalu slovenského dedičstva

45. ročník Slovak heritage festival v roku 2022

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 1 5 000 15 000 25 000 € 10 000 €
  25.9.2022 - 25.9.2022
655 Cranbury Rd. East Brunswick | NJ 08850
Informácie
Slovak Heritage Festival
Žiadosť číslo 0490/US/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 000 15 000 25 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Poistenie 1.500 USD, dohľad polície 1.500 USD
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2021 0 - - 0 € 0 €
2020 1 4 000 4 000 27 000 € 20 000 €
2019 1 4 000 4 000 25 000 € 20 000 €
2018 1 4 000 4 000 20 000 € 15 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 4 17 000 27 000 97 000 € 65 000 € (67%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny USA z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com