Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Vuka Karadžića 2/a 21 000 Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKC P.J.Šafárika je jeden z najstaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 10 420 7 075 25 700 € 4 300 €
  1.7.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
Kultúra
Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy
Žiadosť číslo M116/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
80 500 1 730 €
Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
0 €
  1.6.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
informácie
Vytvorenie novej webovej stránke
Žiadosť číslo 0774/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 1 500 2 000 €
Požadované položky: Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - bankové poplatky
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 30.9.2022
Nový Sad
kultúra
Oprava strechy
Žiadosť číslo 0844/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 100 4 120 €
Požadované položky: náklady na materiál a odborné práce: tesárske práce, strešné konštrukcie, nákup materiálu
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor
Žiadosť číslo 1008/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 500 1 500 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Neváhaj, len sa hraj
Žiadosť číslo 1041/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
25 75 1 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
nahrávanie TV klipov
Žiadosť číslo 1018/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 1 000 3 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.3.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Nahrávanie matríc pre choreografie
Žiadosť číslo 1067/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
10 1 000 2 350 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - postrodukcia a bank.poplatky
0 €
  1.3.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu
Žiadosť číslo 0789/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 1 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - doprava 600€ + 50€ bank. poplatky
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Nové divadelné predstavenie
Žiadosť číslo 1032/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 400 3 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
kultúra
Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu
Žiadosť číslo 0834/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 1 000 3 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - doprava 1000€ bankové poplatky 50€
1 400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 5 235 4 000 10 750 € 3 800 €
2020 7 192 2 150 26 950 € 13 550 €
2019 6 310 4 600 12 100 € 2 200 €
2018 4 255 2 500 7 800 € 1 800 €
2017 5 - - 10 990 € 2 300 €
2016 5 - - 10 720 € 1 200 €
2011 10 - - 19 855 € 3 500 €
  2016-2022 52 1 412 20 325 124 865 € 32 650 € (26%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com