Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Vuka Karadžića 2/a 21 000 Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKC P.J.Šafárika je jeden z najstaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 10 420 7 075 25 700 € 4 300 €
2021 5 235 4 000 10 750 € 3 800 €
2020 7 192 2 150 26 950 € 13 550 €
2019 6 310 4 600 12 100 € 2 200 €
2018 4 255 2 500 7 800 € 1 800 €
2017 5 - - 10 990 € 2 300 €
2016 5 - - 10 720 € 1 200 €
2011 10 - - 19 855 € 3 500 €
  2016-2023 52 1 412 20 325 124 865 € 32 650 € (26%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com