Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Vuka Karadžića 2/a 21 000 Novi Sad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKC P.J.Šafárika je jeden z najstaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs


SKC P.J.Šafárika je jeden z nastaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 4 191 3 100 19 647 € 7 000 €
  11.7.2024 - 15.7.2024
Detva, Slovensko
Kultúra
Zájazd na 49.krajanskú nedeľu FSP v Detve
Žiadosť číslo 0674/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
31 1 000 6 542 €
Požadované položky: Doprava (BV):2400.00; Ubytovanie (BV):1860.00; Strava (BV):2232.00; Iné - bankové poplatky:50.00
6 000 €
  1.6.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Nákup technického vybavenia
Žiadosť číslo 0785/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 100 3 905 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):3855.00; Iné - bankové poplatky:50.00
0 €
  1.6.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička
Žiadosť číslo 0787/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 1 000 4 550 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - Platby sa hudobníkov ktorí budú sprevádzať sólistku.:1000.00; Krátkodobý prenájom nahrávacieho štúdia (BV):1300.00; Iné - Bankové poplatky, grafická úprava, obálka a rozmnožovanie CD:1250.00
0 €
  1.5.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám
Žiadosť číslo 0750/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 4 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):700.00; Platby za odborné služby - iné - platby za hudobnýkov ktorí sprevádzajú spevákov:1000.00; Krátkodobý prenájom nahrávacieho štúdia (BV):1200.00; Iné - 1500€ pre obal a rozmnožovanie CD 500ks, 3€/ks, 200€ na dizajn a predtlačovú prípravu, 50€ bankové poplatky:1750.00
1 000 €
2023 10 415 8 275 20 430 € 7 600 €
2022 10 420 7 075 25 700 € 4 300 €
2021 5 235 4 000 10 750 € 3 800 €
2020 7 192 2 150 26 950 € 13 550 €
2019 6 310 4 600 12 100 € 2 200 €
2018 4 255 2 500 7 800 € 1 800 €
2017 5 - - 10 990 € 2 300 €
2016 5 - - 10 720 € 1 200 €
2011 14 - - 28 100 € 5 500 €
  2016-2024 70 2 018 31 700 173 187 € 49 250 € (28%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com