Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. Vojvodinska 25 21 469 Pivnice

Viac informácií

www.dida.co.rs/

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov) Doterajše aktivity sú organizácia dvadsať troch festivalov DIDA, ôsem ročníkov tvorivej dielne Píšeš? Píšem!, vydanie troch knih a usporiadanie minimum sedemdesiať divadelných predlôh.

jceman@eunet.rs

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 140 7 150 8 500 € 4 000 €
  16.12.2022 - 18.12.2022
Pivnica
Vzdelávanie
8. ročník mini semináru Poď sa vypísať
Žiadosť číslo 0936/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 150 1 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.9.2022 - 25.9.2022
Pivnica
informácie
Čo si videl, nevidel si! - Kniha o živote a tvorbe Michala Kámaňa – Janka Čemana “ druhá fáza
Žiadosť číslo 0933/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 5 000 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.3.2022 - 2.4.2022
Pivnica
kultúra
27. Divadelné Inscenácie Dolnozemských Autorov DIDA 2022Pivnica
Žiadosť číslo 0251/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 2 000 3 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 6 432 11 300 15 280 € 3 000 €
2020 5 372 11 150 12 880 € 8 900 €
2019 5 423 5 200 15 640 € 4 100 €
2018 4 413 2 485 15 440 € 5 100 €
2017 4 - - 11 915 € 3 500 €
2016 6 - - 33 010 € 2 330 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 33 1 780 37 285 112 665 € 30 930 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com