Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. Vojvodinska 25 21 469 Pivnice

Viac informácií

www.dida.co.rs

Facebook

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov)

Doterajšie aktivity sú organizácia dvadsať osem ročníkov festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (ďalej DIDA). Založenie semináru tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem! a organizácia istého počas prvých desať ročníkov, kým je dnes tento seminár putovného rázu po slovenských prostrediach vo Vojvodine. Uskutočnenie sedem ročníkov tvorivej dramatickej dielne Poď sa vypísať a vydanie piatich kníh. Divadlo počas tridsať rokov nepretržitej činnosti usporiadalo sedemdesiat päť divadelných predlôh.

jceman@eunet.rs

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 5 7 800 6 500 16 350 € 10 000 €
  8.11.2024 - 10.11.2024
Pivnica, Báčska Palanka, Srbsko
Vzdelávanie
8. ročník mini semináru Poď sa vypísať
Žiadosť číslo 0296/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 000 1 500 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):200.00; Strava (BV):600.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):50.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):650.00
1 000 €
  29.6.2024 - 31.12.2024
Pivnica, Báčska Palanka, Srbsko
Kultúra
Divadelné predstavenie: MILÁŠIK
Žiadosť číslo 0295/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 500 1 500 4 350 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):400.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio a video techniky (BV):800.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):450.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):850.00; Iné - doprava 1500 pre odchod súboru na závodenia a technické vybavenie, stojani za reflektore ktoré sa používajú na takej výšky čo nemôže nijako inak nasvietiť - 350 eur:1850.00
2 000 €
  21.4.2024 - 23.4.2024
Čadca, Žilinský samosprávni kraj, Slovensko - Pivnica, Báčska Palanka, Srbsko
Kultúra
Účasť na 56. ročníku prehliadke “Paláriková Raková” v Čadci
Žiadosť číslo 0466/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 000 4 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):1950.00; Ubytovanie (BV):1680.00; Strava (BV):780.00; Iné - bankové poplatky a kurzové rozdiely:90.00
4 500 €
  10.4.2024 - 14.4.2024
Pivnica, Báčska Palanka, Srbsko
Kultúra
29. Divadelné Inscenácie Dolnozemských Autorov DIDA 2024 Pivnica
Žiadosť číslo 0294/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 1 500 3 000 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio a video techniky (BV):300.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1500.00; Iné - stravovanie pre účastíkov:1000.00
2 500 €
  1.2.2024 - 31.12.2024
Pivnica, Báčska Palanka, Srbsko
Vzdelávanie
Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza
Žiadosť číslo 0381/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
300 1 500 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):200.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1200.00; Iné - kurzové rozdiely a bankové poplatky:100.00
0 €
2023 3 150 4 150 7 000 € 4 700 €
2022 5 180 17 150 12 700 € 6 100 €
2021 8 432 11 300 19 280 € 7 000 €
2020 5 372 11 150 12 880 € 8 900 €
2019 5 423 5 200 15 640 € 4 100 €
2018 4 413 2 485 15 440 € 5 100 €
2017 4 - - 11 915 € 3 500 €
2016 6 - - 33 010 € 2 330 €
2011 8 - - 17 550 € 5 400 €
  2016-2024 53 9 770 57 935 161 765 € 57 130 € (35%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com