Základná škola Jana Amosa Komenského

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola Jana Amosa Komenského v Kulpíne súčasne má 220 žiakov, z toho 122 žiakov absolvuje výučbu v slovenskom jazyku. Škola má dobrý učiteľský káder, pre svojich žiakov organizuje rôzne druhy mimoškolských aktivít.

Prvá pravoslávna kulpínska základná škola bola založená roku 1754. O 35 rokov neskôr, teda v roku 1789 začala s prácou aj slovenská škola pôsobiaca v rámci slovenskej evanjelickej cirkvi.

Časom a rozvojom školstva, kulpínska škola prechádzala rôznymi vývojovými fázami. V súlade so školskými reformami, škola trvala najprv štyri roky, potom šesť, a prvá osemročná škola sa formovala roku 1951. Od roku 1960 v kulpínskej škole paralelne prebieha dvojjazyková výučba v zmiešaných triedach, aj v srbskom aj v slovenskom jazyku a od roku 1993 sa formujú osobitné oddelenia v srbskej a v slovenskej vyučovacej reči.

Do roku 1983 v Kulpíne nejestvovala spoločná školská budova, ale sa vyučovanie konalo na viacerých miestach, presnejšie jestvovalo až šesť objektov s jednou alebo viacerými učebňami. Roku 1983 vybudovaná bola nová školská budova.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 12 2 646 10 458 40 883 € 2 500 €
  1.9.2022 - 31.10.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Oddychová miestnosť a knižnica
Žiadosť číslo 1084/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
254 254 2 650 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Iné - Viď doplňujúce info. (maľov. a odstraň. steny).
0 €
  1.9.2022 - 31.10.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Školská knižnica
Žiadosť číslo 1123/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
254 254 1 430 €
Požadované položky: Nákup edukačného softwaru (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Malá školská televízia
Žiadosť číslo 1071/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
25 2 500 1 800 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Bezpečnosť na prvom mieste
Žiadosť číslo 1072/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
254 2 500 1 800 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - reflektivna paska, a náplne pre tlačiareň
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
5 minútová skrinka
Žiadosť číslo 0781/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
254 350 8 600 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Iné - administratívne polatky
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Vybavenie kancelárie
Žiadosť číslo 0782/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
35 1 000 1 800 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Vhodné pracovné podmienky
Žiadosť číslo 0783/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
300 300 5 400 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Počítačová učebňa 3-fáza
Žiadosť číslo 1065/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
254 1 000 5 500 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Školská brána a oplotenie
Žiadosť číslo 0737/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
254 400 7 663 €
Požadované položky: Iné - Viď doplňujúce informácie.
0 €
  1.6.2022 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Údržba školského areálu
Žiadosť číslo 0984/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
254 500 3 200 €
Požadované položky: Iné - Viď doplňujúce info.
0 €
  1.6.2022 - 31.12.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vzdelávanie
Ozveny
Žiadosť číslo 1068/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
254 1 000 600 €
Požadované položky: Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV),Iné - Zošívačka na papier
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Kabinet prírodných vied
Žiadosť číslo 1133/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
254 400 440 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
0 €
2021 14 2 200 7 024 27 495 € 3 900 €
2020 7 670 3 100 14 150 € 6 000 €
2019 8 690 2 620 17 174 € 1 900 €
2018 5 552 2 460 9 324 € 1 450 €
2017 6 - - 5 000 € 1 300 €
2016 1 - - 2 500 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 53 6 758 25 662 116 526 € 17 050 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com