Základná škola Jana Amosa Komenského

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.jak.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola Jana Amosa Komenského v Kulpíne súčasne má 220 žiakov, z toho 122 žiakov absolvuje výučbu v slovenskom jazyku. Škola má dobrý učiteľský káder, pre svojich žiakov organizuje rôzne druhy mimoškolských aktivít.

Prvá pravoslávna kulpínska základná škola bola založená roku 1754. O 35 rokov neskôr, teda v roku 1789 začala s prácou aj slovenská škola pôsobiaca v rámci slovenskej evanjelickej cirkvi.

Časom a rozvojom školstva, kulpínska škola prechádzala rôznymi vývojovými fázami. V súlade so školskými reformami, škola trvala najprv štyri roky, potom šesť, a prvá osemročná škola sa formovala roku 1951. Od roku 1960 v kulpínskej škole paralelne prebieha dvojjazyková výučba v zmiešaných triedach, aj v srbskom aj v slovenskom jazyku a od roku 1993 sa formujú osobitné oddelenia v srbskej a v slovenskej vyučovacej reči.

Do roku 1983 v Kulpíne nejestvovala spoločná školská budova, ale sa vyučovanie konalo na viacerých miestach, presnejšie jestvovalo až šesť objektov s jednou alebo viacerými učebňami. Roku 1983 vybudovaná bola nová školská budova.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 6 1 328 5 500 7 590 € 1 850 €
2022 12 2 646 10 458 40 883 € 2 500 €
2021 14 2 200 7 024 27 495 € 3 900 €
2020 7 670 3 100 14 150 € 6 000 €
2019 8 690 2 620 17 174 € 1 900 €
2018 5 552 2 460 9 324 € 1 450 €
2017 6 - - 5 000 € 1 300 €
2016 1 - - 2 500 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 59 8 086 31 162 124 116 € 18 900 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com