Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. George Coşbuc nr. 20 315 500 Nădlac, România

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku sa zameriava prioritne na prácu s deťmi a mládežou. Pôsobí hlavne v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, vydavateľskej a kultúrnej tak v Rumunsku, ako aj v priestore celej slovenskej Dolnej zeme.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 9 685 4 060 37 650 € 11 950 €
  15.8.2022 - 30.10.2022
Báčsky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na podujatí Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0131/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 280 1 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV)
500 €
Schválené položky: Schválená položka: "Doprava"
  18.7.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre Materskú školu č. 2 v Nadlaku
Žiadosť číslo 0725/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 360 3 100 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.7.2022 - 20.12.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Voľný nákup odbornej, slovníkovej, encyklopedickej literatúry, vzdelávacích CD a DVD nosičov a beletrie
Žiadosť číslo 0139/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 600 1 500 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
550 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.7.2022 - 3.10.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Návraty ku koreňom X – putovanie za kultúrnymi hodnotami predkov v materskej vlasti
Žiadosť číslo 0132/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 180 5 900 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - vstupenky do múzeí, prehliadková plavba loďou.
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.6.2022 - 30.8.2022
Nadlak - Rumunsko
Vzdelávanie
Slovenčina aktívne a tvorivo
Žiadosť číslo 0137/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 360 6 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.5.2022 - 30.11.2022
Nadlak - Rumunsko/Slovenská republika/Srbsko
Vzdelávanie
Cena Samuela Tešedíka 2022. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0127/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 600 6 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.4.2022 - 31.8.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Prehliadka Adama Suchanského v umeleckom prednese
Žiadosť číslo 0138/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 180 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.4.2022 - 16.12.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ
Žiadosť číslo 0721/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 300 3 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.3.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup fotoaparátu s videokamerou a s príslušenstvom
Žiadosť číslo 0709/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 1 200 4 500 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
2021 11 655 3 970 39 810 € 15 200 €
2020 9 520 5 180 24 700 € 12 400 €
2019 8 520 2 570 25 500 € 10 050 €
2018 6 430 2 170 31 700 € 6 500 €
2017 8 - - 39 800 € 16 500 €
2016 7 - - 34 680 € 8 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 58 2 810 17 950 233 840 € 80 600 € (34%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com