Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. George Coşbuc nr. 20 315 500 Nădlac, România

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku sa zameriava prioritne na prácu s deťmi a mládežou. Pôsobí hlavne v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, vydavateľskej a kultúrnej tak v Rumunsku, ako aj v priestore celej slovenskej Dolnej zeme. Spomedzi zabehaných podujatí spomenieme Cenu Samuela Tešedíka (od r. 2012), Prehliadku Adama Suchánskeho v umeleckom prednese (od r. 2020), tvorivé dielne pre deti predškolského veku, žiakov a stredoškolákov (každoročne), celoživotné vzdelávanie učiteľov, organizovanie konferencií, seminárov, workshopov atď. Ide o spoločnosť, ktorá si počas svojej 15-ročnej existencie vybudovala slušný kredit tak doma, ako aj v zahraničí (hlavne Dolná zem) a v materskej krajine. V spolupráci s ďalšími dolnozemskými subjektmi, s UMB a ÚSŽZ iniciovala a zorganizovala v r. 2019 medzinárodnú konferenciu venovanú slovenskému národnostnému školstvu v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, na ktorej sa zúčastnili referujúci z desiatich krajín.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 8 582 2 470 44 650 € 17 770 €
  10.10.2024 - 20.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Cena Samuela Tešedíka. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0025/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 500 8 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):400.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Doprava (BV):360.00; Ubytovanie (BV):2240.00; Strava (BV):2700.00; Ocenenia (BV):1400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):400.00; Iné - 7 x 100 Eur/os. - porota:700.00
4 000 €
  1.10.2024 - 20.12.2024
Slovenská republika
Vzdelávanie
Voľný nákup odbornej, slovníkovej, encyklopedickej literatúry, vzdelávacích CD a DVD nosičov a beletrie
Žiadosť číslo 0055/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 500 2 000 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):1000.00; Iné - nákup knižných titulov:1000.00
0 €
  12.9.2024 - 6.10.2024
Báčsky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na podujatí Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0027/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 50 1 050 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - sprevádzajúci pedagógovia (2 x 50):100.00; Doprava (BV):770.00; Iné - 12 x 15 Eur/os. zdravotné poistenie pre účastníkov:180.00
770 €
  8.7.2024 - 29.11.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre Materskú školu č. 2 v Nadlaku
Žiadosť číslo 0087/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 360 3 000 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):2000.00; Nákup školských potrieb (BV):1000.00
1 000 €
  24.6.2024 - 28.7.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Slovenčina aktívne a tvorivo
Žiadosť číslo 0029/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 320 11 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 4 hod. x 30 dní x 10 Eur - lektori, pedagógovia a vedúci tvorivých dielní
3 x 200 eur - koordinácia jedného turnusu:1800.00; Ubytovanie (BV):840.00; Strava (BV):4800.00; Nákup kníh a literatúry (BV):660.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):600.00; Nákup športových potrieb (BV):1200.00; Nákup materiálov a surovín (BV):900.00; Ocenenia (BV):600.00
3 500 €
  17.6.2024 - 30.7.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Motivačný štipendijný program pre žiakov slovenských tried nadlackého lýcea
Žiadosť číslo 0082/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 7 500 €
Požadované položky: Iné - vecné ceny vo výške 300, 250, resp. 200 Eur/žiak:7500.00
6 000 €
  3.6.2024 - 16.6.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Prehliadka Adama Suchanského v umeleckom prednese
Žiadosť číslo 0034/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 240 6 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 2 x 3 os. x 60 Eur/os. - lektori seminár pre pedagógov (podľa čiastok uhrádzaných na minuločnej edícii podujatia)
3 x 100 Eur./os. - porota
3 x 100 Eur./os. - koordinácia a logistika:960.00; Ubytovanie (BV):700.00; Strava (BV):2160.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):300.00; Ocenenia (BV):1180.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):900.00
1 500 €
  8.4.2024 - 20.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ
Žiadosť číslo 0084/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 300 4 800 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - 12 lektorov x 300 Eur:3600.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):600.00; Iné - materiály na tvorivé dielne:600.00
1 000 €
2023 9 675 2 990 47 200 € 15 600 €
2022 10 835 4 660 41 850 € 14 950 €
2021 11 655 3 970 39 810 € 15 200 €
2020 9 520 5 180 24 700 € 12 400 €
2019 8 520 2 570 25 500 € 10 050 €
2018 6 430 2 170 31 700 € 6 500 €
2017 8 - - 39 800 € 16 500 €
2016 7 - - 34 680 € 8 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 76 4 217 24 010 329 890 € 116 970 € (35%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com