Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Viac informácií

www.luno.hu

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Verejnoprospešnú neziskovú spoločnosť SlovakUm poveril vydávaním jediného celoštátne rozširovaného slovenského periodika v Maďarsku majiteľ tlačového orgánu, vychádzajúceho od roku 1957: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Spoločnosť SlovakUm sa okrem vydávania slovenského týždenníka a prevádzkovania portálu luno.hu podieľa na knižnej tvorbe Slovákov v Maďarsku a všemožne pracuje na tom, aby slovenská národnostná identita v Maďarsku pretrvala.

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 5 401 500 40 100 000 38 400 € 7 800 €
  15.4.2024 - 31.7.2024
Budapešť
Informácie
Reprint antológie CHODNÍKY
Žiadosť číslo 0609/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 000 10 000 000 2 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2500.00
0 €
  15.4.2024 - 31.7.2024
Budapešť
Informácie
Vydanie publikácie Pilíšske anekdoty a ľudová poézia
Žiadosť číslo 0612/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 000 10 000 000 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00
800 €
  20.3.2024 - 30.11.2024
Budapešť
Médiá
Náš kalendár 2025
Žiadosť číslo 0605/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 100 000 5 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):2500.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00
3 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Budapešť
Médiá
Tlačiarenské náklady vydávania Ľudových novín
Žiadosť číslo 0512/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 000 10 000 000 20 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):20000.00
4 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Budapešť
Médiá
Vydávanie prílohy Lúč
Žiadosť číslo 0608/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 000 10 000 000 8 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):2900.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5500.00
0 €
2023 5 91 311 000 42 900 € 9 800 €
2022 5 85 410 000 48 700 € 7 000 €
2021 4 62 220 000 22 500 € 9 000 €
2020 4 72 103 000 16 000 € 8 500 €
2019 3 55 300 000 27 600 € 6 650 €
2018 2 47 20 000 22 200 € 7 500 €
2017 3 - - 15 800 € 7 000 €
2016 4 - - 26 300 € 2 700 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 35 401 912 41 464 000 260 400 € 65 950 € (25%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com