Matica slovenská v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.maticaslovenska.rs

Oblasť

nezaradená

 
Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 30 11 766 417 670 195 431 € 83 700 €
  1.11.2023 - 30.11.2023
Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023
Žiadosť číslo 0177/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 730 € 400 €
  1.9.2023 - 15.11.2023
Hronec pri Brezne (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia
Žiadosť číslo 0165/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 500 14 616 € 4 000 €
  12.8.2023 - 12.8.2023
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Medzinárodné stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov - spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0137/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 3 000 2 850 € 1 000 €
  10.8.2023 - 13.8.2023
Báčsky Petrovec
Kultúra
Slovenské národné slávnosti 2023
Žiadosť číslo 0176/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 20 000 17 140 € 7 500 €
  3.8.2023 - 10.8.2023
Kysáč
Kultúra
Stretnutie slovenských študentov počas Slovenských národných slávností
Žiadosť číslo 0244/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 450 3 910 € 700 €
  2.8.2023 - 6.8.2023
Martin - Slovenská republika
Kultúra
Deň Matice slovenskej - Pamätný deň Slovenska
Žiadosť číslo 0255/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 50 000 3 060 € 600 €
  1.8.2023 - 15.10.2023
Vojvodina (Srbsko)
Vzdelávanie
Podpora vzdelávania v slovenskom jazyku na stredných školách v Srbsku na rok 2023/2024
Žiadosť číslo 0238/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 1 000 45 000 € 36 000 €
  29.7.2023 - 5.8.2023
Kysáč
Kultúra
Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku
Žiadosť číslo 0138/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 1 500 1 940 € 1 000 €
  1.7.2023 - 31.8.2023
Čerpotok (Rumunsko)
Kultúra
Účasť na Medzinárodnom slovenskom mládežníckom festivale v Čerpotoku - spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0145/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 3 000 2 100 € 1 500 €
  1.7.2023 - 31.7.2023
Detva (Slovenská republika)
Kultúra
Účasť na Krajanskom dvore 2023 v rámci Folklórnych slávností pod Poľanov v Detve
Žiadosť číslo 0180/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 7 000 3 990 € 0 €
  1.7.2023 - 31.8.2023
Slovenká republika
Vzdelávanie
Účasť žiakov základných a stredných škôl na vzdelávacích podujatiach v Slovenskej republike (v súlade sa programom aktivít MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0239/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
84 320 7 905 € 3 500 €
  1.6.2023 - 30.9.2023
Báčsky Petrovec
Kultúra
Maľovanie interiétu budovy Matice slovenskej
Žiadosť číslo 0344/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 52 000 6 600 € 1 500 €
  1.6.2023 - 15.12.2023
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou
Žiadosť číslo 0157/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
1 000 3 000 2 500 € 0 €
  1.6.2023 - 31.8.2023
Báčsky Petrovec
Kultúra
Oblkadanie dlaždicami podlahy kuchyne v Dome MSS
Žiadosť číslo 0723/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 52 000 800 € 0 €
  1.5.2023 - 20.12.2023
Srbsko
Informácie
Z dejín Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., - 1932 - 1948)
Žiadosť číslo 0610/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 12 000 9 700 € 3 000 €
  1.5.2023 - 31.5.2023
Slovenská republika (Nové Zámky)
Vzdelávanie
Účasť na vyhodnotení 31. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0171/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
16 800 1 650 € 1 000 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Srbsko
Kultúra
Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže
Žiadosť číslo 0181/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
200 1 000 1 720 € 0 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Žiadosť číslo 0217/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 400 3 000 2 800 € 1 000 €
  1.5.2023 - 10.8.2023
Báčsky Petrovec
Kultúra
Nákup vybavenia kuchyne Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0218/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 200 15 000 1 800 € 0 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Báčsky Petrovec
Kultúra
Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0256/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 5 000 1 850 € 0 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Srbsko
Informácie
Nová webová stránka Matice slovenkej v Srbsku
Žiadosť číslo 0268/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 50 000 2 670 € 1 000 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Nákup lavičiek a stoličiek pre Maticu slovenskú v Srbsku
Žiadosť číslo 0270/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 5 000 4 750 € 0 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Báčsky Petrovec
Informácie
Reprint monografie Petrovec Vladimíra Urbančeka
Žiadosť číslo 0290/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 2 000 4 500 € 2 000 €
  1.4.2023 - 31.8.2023
Vojvodina (Srbsko)
Vzdelávanie
Podpora zápisu slovenských detí do slovenských tried v Srbsku v školskom roku 2023/2024
Žiadosť číslo 0144/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 10 000 21 000 € 12 000 €
  10.3.2023 - 30.6.2023
Nadlak (Rumunsko)
Vzdelávanie
Účasť na Medzinárodnej konferencii a udelení Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku - spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0179/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 600 400 € 0 €
  1.3.2023 - 12.8.2023
Báčsky Petrovec
Informácie
Kniha - Analýza Ústavy Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku
Žiadosť číslo 1210/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 50 000 2 650 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Vojvodina (Srbsko)
Informácie
Publikácia Videnia a zdania
Žiadosť číslo 0330/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 500 5 750 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Vojvodina (Srbsko)
Kultúra
Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0378/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 52 000 15 950 € 5 000 €
  1.1.2023 - 30.9.2023
Báčsky Petrovec
Informácie
Publikácia Lakonizmy
Žiadosť číslo 1187/RS/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 10 000 1 920 € 0 €
  1.1.2023 - 30.11.2023
Báčsky Petrovec
Informácie
Publikácia O matematike trochu inak
Žiadosť číslo 0282/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
8 2 000 3 180 € 1 000 €
2022 2 453 3 000 38 400 € 38 400 €
2021 10 - - 40 225 € 17 700 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 15 - - 62 898 € 25 850 €
  2016-2023 57 12 219 420 670 336 954 € 165 650 € (49%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko

Srbsko 1. Okresná knižnica KOVAČICA

Srbsko Akadémia podnikania žien

Srbsko Aktív žien Silbaš

Srbsko Ana Beredi

Srbsko Ana Nosal

Srbsko Ana Tomanova Makanova

Srbsko Anči

Srbsko Andrej HRIEŠIK

Srbsko Anna Havranová

Srbsko Anna SIMONOVIČOVÁ

Srbsko Anna Zorňanová

Srbsko Art centrum Chlieb a hry

Srbsko Asociácia cyklistov VIHOR MG

Srbsko Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina

Srbsko Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine

Srbsko Asociácia slovenských novinárov

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Srbsko Asociácia slovenských spolkov žien Asocijacija slovačkih udruženja žena

Srbsko Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku

Srbsko Centar za srpsko-slovačke teme

Srbsko Center pre vzdelávanie a edukáciu AlterEdu

Srbsko Centrum - slovenská kultúrna koordinácia

Srbsko CHÓR OZVENA - Selenča

Srbsko Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

Srbsko Dana Zimova

Srbsko Daniel Sakal

Srbsko Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Divadlo Vladimíra Hurbana VLADIMÍROVA

Srbsko Dobrovoľný hasičský spolok Pivnica (srb. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pivnice)

Srbsko Dobrovoľný hasičský zbor

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Dom kultúry 3.októbra Kovačica

Srbsko Dom kultúry Michal Babinka

Srbsko Dominik Ralbovski

Srbsko Dušan Párnický

Srbsko Dychová hudba " SELENČANKA " - pri hasickom spolku

Srbsko ECAV Jánošík

Srbsko Ekologické hnutie Padina

Srbsko Fedor Popov

Srbsko Filip Fejdi

Srbsko Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato

Srbsko Fondacija Babka Kovačica

Srbsko Fondacija Babka Kovačica/Galéria Babka Kovačica

Srbsko Fondacija Mira Brtka

Srbsko Futbalový klub "Dolina"

Srbsko Futbalový Klub Slávia

Srbsko Galéria insitného umenia

Srbsko Galéria insitného umenia Kovačica

Srbsko Galéria SND

Srbsko Galéria Zuzky Medveďovej

Srbsko Galerija naivne umetnosti

Srbsko Gymnázium Branka Radičevića

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

Srbsko HLAS ĽUDU - novinovo vydavateľská ustanovizeň

Srbsko Hor OZVENA

Srbsko Igor Havran

Srbsko Ivan Govorčin

Srbsko Ivana Svetlik

Srbsko Ján Babiak

Srbsko Jan Babjak

Srbsko Ján Černák

Srbsko Ján Glozik

Srbsko Ján Guba

Srbsko Ján POVOLNÝ

Srbsko Ján Tomašik

Srbsko Jana Žjak

Srbsko Janko Pavlis

Srbsko Jano Sabo

Srbsko Jano SLÁDEČEK

Srbsko Jaroslav ČIEP

Srbsko JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMATIVNU DELATNOST RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČICA

Srbsko Juraj Súdi

Srbsko Katarína Cehmajster

Srbsko Katarína Pucovská

Srbsko Klub KULPINČANOV - KULPÍN

Srbsko KLUB KULPINČANOV, združenie občanov

Srbsko Knižnica Štefana Homolu / Biblioteka Štefana Homole

Srbsko Kolkársky klub "Dolina" Padina

Srbsko Komorný zbor Musica viva

Srbsko Komorný zbor Nádeje

Srbsko Komorný zbor Zvony

Srbsko KOV-ART, združenie umelcov a milovníkov umenia

Srbsko Kovačické slovenské etno múzeum Bireš

Srbsko Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

Srbsko Kreatívne združenie Viliam Figuš Bystrý

Srbsko Kultúrne centrum Aradáč

Srbsko Kultúrne centrum Kysáč

Srbsko Kultúrno - informačné stredisko KYSAČ

Srbsko Kultúrno - osvetový spolok DETVAN

Srbsko Kultúrno - umelecké stredisko ZVOLEN

Srbsko Kultúrno - umelecký spolok Jána Kollára

Srbsko Kultúrno - umelecký spolok PETROVSKÁ DRUŽINA

Srbsko Kultúrno - umelecký spolok ŠTEFÁNIK

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Srbsko Kultúrno osvetový spolok JEDNOTA - HLOŽANY

Srbsko Kultúrno umelecký spolok Bratstvo

Srbsko Kultúrno umelecký spolok Jána Kollára v Selenči

Srbsko Kultúrno umelecký spolok Mladosť

Srbsko Kultúrno umelecký Spolok SLÁDKOVIČ

Srbsko Kultúrno umelecký spolok Štefánik Laliť

Srbsko Kultúrno umelecky spolok „Petrovská družina“ Báčsky Petrovec

Srbsko Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen

Srbsko Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára v Selenči

Srbsko Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič

Srbsko KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec

Srbsko Ladislav Čáni

Srbsko Ľudmila Berediová-Stupavská

Srbsko Lúky - Livade

Srbsko Lýdia SAKALOVÁ

Srbsko Mária TURANSKÁ

Srbsko Mária Vrška

Srbsko Marija Raspir

Srbsko Martin Listmajer

Srbsko Martin Prebudila

Srbsko Martin Prebudila SAVPO - Savremena poslovna obrada, Stará Pazova

Srbsko Martin Prebudjila

Srbsko Materská škola KOLIBRÍK - KOVAČICA

Srbsko Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - Miesty odbor Kovačica

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Aradáč

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Bajša

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Dobanovce

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Jánošík

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kovačica

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kysáč

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Padina

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Pivnica

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Silbaš

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Šíd

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Vojlovica - Pančevo

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Zreňanin

Srbsko Matica slovenská v Srbsku MOMS - HAJDUŠICA

Srbsko Matica slovenská v Srbsku MOMS - STARA PAZOVA

Srbsko Matica slovenská v Srbsku MOMS KYSAČ - Galéria SND KYSAČ

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka - Kovačica

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Kovačica, Srbsko

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janko BULÍK

Srbsko Mesna zajednica

Srbsko Mgr. Art. Kvetoslava BENKOVÁ

Srbsko Michal Ďurovka

Srbsko Miestne spoločenstvo

Srbsko Miestne spoločenstvo (Jánošík)

Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad

Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad Kovačica

Srbsko Miestne spoločenstvo Jánošík

Srbsko MIESTNE SPOLOČENSTVO LALIŤ

Srbsko Miestne spoločenstvo Padina

Srbsko Miestne spoločenstvo Selenča

Srbsko Miestny výbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku (MOMS Petrovec)

Srbsko Mirko Zvara

Srbsko Miroslav Jurica

Srbsko Mládežnícke združenie E.Y.B.L

Srbsko MOMS Jánošík

Srbsko Monika Necpálová

Srbsko MSS-Miestny odbor v Padine

Srbsko Múzeum vojvodinských Slovákov

Srbsko Naiva art kult

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Srbsko NEXT PICTURE z.s.

Srbsko Nezisková organizácia Anči

Srbsko Nezisková organizácia Ančiči

Srbsko Novi radio Petrovec doo za informisanje Bački Petrovec (Novi radio Petrovec doo)

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Srbsko NVU Hlas ľudu

Srbsko Občianske združenie Centrum pre zachovanie tradície a podporu multikulturálnej spoločnosti a tvorivosti žien INTEGRA 21

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Srbsko Obec Kovačica

Srbsko Obecna humanitna organizacia ''LASKA'' Kovačica

Srbsko Obecná knižnica Kovačica / Opštinska biblioteka Kovačica

Srbsko Obecná organizácia invalidov práce Kovačica

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Srbsko Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade

Srbsko Okresné združenie dôchodcov - Báčsky Petrovec

Srbsko Ondrej Benka

Srbsko Opština Kovačica

Srbsko Paľo POVOLNÝ

Srbsko Pavel CICKA

Srbsko PAVEL GAŽA

Srbsko Pavel KRUŽIAK

Srbsko Pavel MATÚCH

Srbsko Pavel Matuh

Srbsko Pavel Pop

Srbsko PAVLOV DOO

Srbsko Poľovnícke združenie "Lúky" Kovačica

Srbsko Poľovnícké združenie Zajac

Srbsko PR Antifriz-film

Srbsko Prebudila Martin

Srbsko Priatelia detí okresu KOVAČICA

Srbsko Prof. Janko PAVLIS

Srbsko Pucovská katarína

Srbsko Rádio Padina / Slovenský Radio Padina

Srbsko Rádio Petrovec

Srbsko Rádio-televízia Obce Kovačica

Srbsko Renata Sudi

Srbsko Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice

Srbsko Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice - Selenča

Srbsko Rok muzički klub "Underground"

Srbsko Rukije Prebreza

Srbsko SKUS "HLAS NÁDEJE"

Srbsko SKUS h.J. Čmelika

Srbsko SKUS hrdinu Janka ČMELÍKA

Srbsko SKUS Jednota

Srbsko SKUS Jednota Šíd

Srbsko SKUS Slnečnica

Srbsko SKUS Vinohrady

Srbsko Slováci a spolužitie (Sas)

Srbsko Slovakistická vojvodinská spoločnosť

Srbsko Slovenska evanielicka a.v. cirkev v Srbsku- cirkevny zbor Kovačica

Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku

Srbsko Slovenská redakcia Rádia Nový Sad

Srbsko Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny

Srbsko Slovenské Etno Múzeum - Petráš

Srbsko Slovenské Etno Múzeum Petráš

Srbsko Slovenské kreatívne centrum Talent

Srbsko Slovenské kultúrne centrum

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Srbsko Slovenské kultúrne stredisko BAJŠA

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

Srbsko Slovenské vojvodinské kultúrne, umelecké a folklórne stredisko Krajan-Vojvodina

Srbsko Slovenské vojvodinské kultúrno - umelecké folklórne stredisko KRAJAN - VOJVODINA

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Srbsko SLOVENSKO SRBSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Srbsko SLOVENSKO-SRBSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Aradáči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ašani

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskej Palanke

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bajši

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Begeči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Belehrade

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bielom Blate

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Binguli

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Boľovci

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Čelareve

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Erdevíku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Hajdušici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Hložanoch

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Jánošíku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kovačici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kulpíne

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Laliti

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ľube

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lugu

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Novom Sade

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ostojićeve

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Padine

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pivnici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Savinom Sele

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Selenči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Silbaši

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Slankamenských Vinohradoch

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Šíde

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Zreňanine

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Báčskej Palanky

Srbsko Slovenský kultúrno - umelecký spolok Slnečnica

Srbsko Slovenský kultúrno osvetový spolok Šafárik

Srbsko Slovenský kultúrno umelecký spolok Pivnica

Srbsko Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan

Srbsko Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica

Srbsko Slovenský kultúrny klub

Srbsko Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Srbsko Slovenský spolok žien "Usilovné včielky Lug"

Srbsko Spevokol SECAV Glória

Srbsko spolok kulpínskych žien

Srbsko Spolok kysáčskych žien

Srbsko Spolok petrovských žien

Srbsko Spolok Srbov na Slovensku

Srbsko Spolok žien Padina

Srbsko SPOLOK ŽIEN RUŽA ARADAČ

Srbsko Spolok žien Slovenka

Srbsko Spolok žien SLOVENKA - HLOŽANY

Srbsko Srbsko-Slovenské priateľstvo

Srbsko Sremská zabíjačka a festival klobás

Srbsko Sriemsky Spomenar

Srbsko Stanislav Stupavský

Srbsko Stolno - tenisový klub MLADOSŤ

Srbsko Stolno Tenisový Klub

Srbsko Stolnotenisový klub Selenča

Srbsko Storyteller - Vladimira Dorčova Valtnerova preduzetnik Agencija za konsalting i menadžment u medijima Maglić

Srbsko Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Srbsko STREDISKO PRE KULTúRU, ŠPORT A INFORMOVANIE PADINA

Srbsko Svetluša Surová

Srbsko ŠBZ Aj ty si niekto


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com