Matica slovenská v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. M. Tita 18, 21 470 Bački Petrovac

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica slovačka u Srbiji

Charakteristika žiadateľa: združenie občanov, Charakteristiky doterajších aktivít: uskutočňovanie, prejavovanie a hájenie kolektívnych záujmov a práv Slovákov žijúcich v Srbsku v oblasti kultúry, informovania, vzdelávania, používania jazyka a písma, ich ochrana a zveľaďovanie.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 21 86 196 403 060 181 832 € 57 625 €
  1.11.2024 - 30.11.2024
Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2024
Žiadosť číslo 0449/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 000 10 000 1 150 €
Požadované položky: Doprava (BV):560.00; Strava (BV):480.00; Iné - zahraničné cestovné poistenie pre 4 osoby, vstupenky pre 4 osoby - permanentky, vstup pre automobil:110.00
400 €
  7.9.2024 - 8.9.2024
Jánošík
Kultúra
6. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov v Jánošíku
Žiadosť číslo 0646/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 750 2 250 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - tlač plagátov a ďakovných listín:150.00; Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu (BV):850.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1050.00
700 €
  1.9.2024 - 15.10.2024
Bystrá, okres Brezno, Slovenská republika
Vzdelávanie
Poznaj svoje korene - škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia
Žiadosť číslo 0268/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 7 000 20 810 €
Požadované položky: Doprava (BV):6800.00; Ubytovanie (BV):5880.00; Strava (BV):6300.00; Iné - 60x20 eur vstupenky, 60 x7 dní x 1,5 eur deň cestovné poistenie:1830.00
10 000 €
  28.8.2024 - 15.11.2024
Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Podpora vzdelávania v slovenskom jazyku na stredných školách v Srbsku na rok 2024/2025
Žiadosť číslo 0447/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
150 360 49 650 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - tlač nálepiek s logom úradu:150.00; Iné - notebooky (150 x 330 eur):49500.00
0 €
  9.8.2024 - 9.8.2024
Báčsky Petrovec, Dom Matice slovenskej v Srbsku
Vzdelávanie
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností 2024
Žiadosť číslo 0293/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 4 000 3 520 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1250.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - moderátori a koordinátor projektu:450.00; Ubytovanie (BV):600.00; Ocenenia (BV):120.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):650.00
1 000 €
  8.8.2024 - 9.8.2024
Báčska Palanka, Slovenský národný dom.
Vzdelávanie
Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže 2024
Žiadosť číslo 0532/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 450 4 360 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):80.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - úhrada animátorov a realizátora projektu:450.00; Doprava (BV):650.00; Strava (BV):1050.00; Nákup materiálov a surovín (BV):230.00; Ocenenia (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1200.00
0 €
  8.8.2024 - 11.8.2024
Báčsky Petrovec
Kultúra
Slovenské národné slávnosti 2024 - Sviatok Slovákov v Srbsku
Žiadosť číslo 0363/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 000 120 000 23 330 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3850.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):600.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):350.00; Platby za odborné služby - iné - scenár, režia, moderovanie podujatí:2200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):4500.00; Doprava (BV):2700.00; Ubytovanie (BV):1800.00; Strava (BV):3550.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):130.00; Ocenenia (BV):830.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):2400.00; Iné - poštovné a hygienické potreby:420.00
7 500 €
  20.7.2024 - 3.8.2024
Selenča
Kultúra
Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku
Žiadosť číslo 0411/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 2 000 2 840 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):320.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - rozhodcovia, moderátori a organizátor:520.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):350.00; Ocenenia (BV):150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1200.00
1 000 €
  19.7.2024 - 21.7.2024
Čerpotok, Rumunsko
Kultúra
Účasť na Medzinárodnom slovenskom mládežníckom festivale v Čerpotoku - spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0540/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 3 000 1 700 €
Požadované položky: Doprava (BV):1700.00
1 700 €
  12.7.2024 - 14.7.2024
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Krajanskom dvore na Detve
Žiadosť číslo 0709/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 50 000 3 415 €
Požadované položky: Doprava (BV):1296.00; Ubytovanie (BV):1022.40; Strava (BV):1046.40; Iné - bankové popltaky:50.00
2 700 €
  5.6.2024 - 9.6.2024
Nové Zámky, Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť na vyhodnotení 32. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0356/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
11 7 000 1 625 €
Požadované položky: Doprava (BV):1540.00; Iné - cestovné poistenie pre11 účastníkov:85.00
1 625 €
  19.5.2024 - 19.5.2024
Pivnica
Kultúra
Deti spievajú – koncert slovenských ľudových piesní 2024
Žiadosť číslo 0637/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
610 1 500 2 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):300.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - scenár koncertu, úprava piesní pre orchester, práca s orchestrom a s deťmi spevákmi, príprava moderátorov:600.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):600.00; Doprava (BV):300.00; Strava (BV):400.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Ocenenia (BV):150.00; Iné - bankové poplatky, kancelársky materiál – papier, fascikel...:50.00
0 €
  15.5.2024 - 15.12.2024
Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Knihy a didaktický materiál pre slovenské deti
Žiadosť číslo 0300/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 000 30 000 11 900 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):6000.00; Iné - rozprávkové knihy 2500 eur pre 15 predškolských ustanovizní, 3400 eur pre odborné knihy, beletriu pre základné ( 19 škôl) a stredné školy (2 školy):5900.00
10 000 €
  1.5.2024 - 19.12.2024
Pivnica
Kultúra
Podpora výučby hry na cimbal
Žiadosť číslo 0634/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 15 000 1 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - finančná podpora pre 5 detí na osvojovanie si hry na cimbale, 350e po dieťati:1750.00; Iné - bankové poplatky:50.00
0 €
  1.5.2024 - 31.10.2024
Vojvodina
Informácie
Kniha Jazykové omyly 5
Žiadosť číslo 0697/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 10 000 2 620 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2370.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):250.00
1 500 €
  3.4.2024 - 7.7.2024
Pivnica
Kultúra
Dni Pivnice 2024
Žiadosť číslo 0631/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
2 500 3 000 3 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - scenár koncertu a iných podujatí, pripravovanie brožúrky, vedúci dielní pre deti – výtvarná kolónia a hudobná dielňa, porota pri hodnotení najstarších fotografií, digitálne spracovanie fotografií – príprava výstavy..., moderovanie programu:1200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):600.00; Strava (BV):500.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Ocenenia (BV):150.00; Iné - bankové poplatky, kancelársky materiál – papier, fascikel...:50.00
0 €
  1.4.2024 - 15.12.2024
Kysáč
Informácie
Zborník prác Kysáč 2013 - 2023
Žiadosť číslo 0770/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 5 000 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):7000.00
0 €
  1.4.2024 - 31.10.2024
Selenča
Informácie
Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície
Žiadosť číslo 0701/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 2 000 2 582 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2552.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  1.4.2024 - 15.12.2024
Báčsky Petrovec
Informácie
Kniha Veľkí matematici
Žiadosť číslo 0706/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
250 2 000 2 680 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2200.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):450.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  1.3.2024 - 1.9.2024
Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025
Žiadosť číslo 0264/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
258 10 000 18 460 €
Požadované položky: Nákup školských potrieb (BV):18060.00; Iné - propagácia úradu - tlač samolepiek s logom úradu:400.00
15 000 €
  3.1.2024 - 31.12.2024
Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť ústredia Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0407/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
82 120 000 13 840 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1720.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):600.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):2400.00; Platby za odborné služby - iné - účtovnícke služby a upratovacie služby:1850.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):1400.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):1700.00; Nákup nábytku a zariadenia (BV):450.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):2460.00; Nákup technického vybavenia (BV):1260.00
4 500 €
2023 30 11 766 417 670 195 431 € 83 700 €
2022 2 453 3 000 38 400 € 38 400 €
2021 10 - - 40 225 € 17 700 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 15 - - 62 898 € 25 850 €
  2016-2024 78 98 415 823 730 518 786 € 223 275 € (43%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com