Flamingos Eduworld Limited

 

Miesto pôsobenia

Cyprus Cyprus (3 200 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Flamingos Eduworld Ltd je súkromná organizácia, ktorá sa dlhodobo zaoberá a špecializuje na vzdelávanie a propagáciu slovenského jazyka a kultúry medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a cudzincami, ktorí majú záujem o slovenský jazyk a slovenskú kultúru.
Organizácia je aktívna už 9 rok a počas tohto obdobia jej žiakmi bolo už viac ako 600 deti a dospelých z celého sveta.
Momentálne organizácia pracuje na príprave online platformy na vzdelávanie slovenského jazyka a kultúry pre deti a dospelých.
Motto spoločnosti je - Spolu objavujeme slovenské dedičstvo
Cieľom našej organizácie nie je len pomôcť vzdelávaniu Slovákov v zahraničí a napredovaniu vo vedomostiach v slovenskom jazyku, ale aj stotožnenia sa so Slovenskom a slovenskou kultúrou, históriou a tradíciami aj napriek dlhodobemu pobytu v zahraničí.
Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 10 300 105 000 308 925 € 10 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Slovensko a Cyprus
Vzdelávanie
FLAMEDU - Multimedialna vzdelávacia platforma
Žiadosť číslo 0805/CY/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 000 100 000 238 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):15000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):120000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):24000.00; Platby za odborné služby - iné - Riadenie projektu a koordinácia, Odborný pedagogický tím zodpovedný za obsahovú stránku, Garanti projektu, Web stranka a online platforma včetne applikácie na mobilné telefóny a tablety, ubytovanie a doprava:72000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):4000.00; Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV):500.00; Doprava (BV):3000.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Celosvetovo s fyzickým pôsobením na Cypre
Vzdelávanie
Na?klady na zabezpec?enie preva?dzky a pravidelnu? c?innost? s?koly alebo vzdela?vacieho centra
Žiadosť číslo 0693/CY/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 5 000 70 425 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1800.00; Platby za odborné služby - zhotovenie poto-, audio- a videozáznamu (BV):4800.00; Platby za odborné služby - iné - "poplatky za odborné služby konzultantov - profesionalnych pedagógov
Poplatky za odborné služby v rámci manažmentu, konzultácií a stratégie
Právnické odborné služby - tvorba a previerka zmlúv vytvorených s dodávateľmi služieb a digitálnych programov, poradenstvo ohľadom zbierania osobných dát (GDPR) a iné
Účtovníctvo a Audit
IT služby
Projekt č.3
Poplatky za profesionálne služby odborníka ":35000.00; Doprava (BV):4600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):5000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):300.00; Nákup kníh a literatúry (BV):300.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):200.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):150.00; Nákup športových potrieb (BV):100.00; Nákup technického vybavenia (BV):4562.00; Nákup edukačného softwaru (BV):1413.00; Nákup licencií (BV):4200.00; Iné - "Procesné bankové poplatky
Mobilné a Internetové služby
Ubytovanie a strava pre hosťov pri uskutočnovaní priložených projektov
Krátkodobý prenájom sály na uskutočnovanie projektov":8000.00
10 000 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 2 10 300 105 000 308 925 € 10 000 € (3%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Cyprus


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com