Folklórny súbor Ostroha

 

Miesto pôsobenia

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Lantern Center 17 Synge street Dublin 8

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Folklórny súbor, ktorého hlavným cieľom je reprezentovať Slovensko , tvoriť a prezentovať kultúrne dedičstvo, tradície a zvyky Slovenska prostredníctvom tanca, spevu a hudby.

Folklórny súbor Ostroha bol založený v roku 2008 skupinkou nadšencov, ktorí hľadali vhodnú platformu pre založenie folklórneho súboru v Írsku. Z dvoch ľudí (Andrea Sihelská a Andrej Zahorec) sa postupom času stal plnohodnotný folklórny súbor, ktorý zastupuje slovenské farby v Írsku, ale aj v zahraničí. FS Ostroha sa vďaka grantovej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a entuziazmu jeho členov stal ukážkovým projektom, v ktorom sa naplno ukázala synergia neziskovej komunitnej organizácie, jej členov a štátnej organizácie. Projekt FS Ostroha bol ukončený vo februári 2012 osamostatnením folklórneho súboru a pokračuje s partnerskou podporou Slovenského Centra – Írsko.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 180 32 050 34 058 € 8 000 €
  1.3.2022 - 4.12.2022
Dublin
Vzdelávanie
Tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové techniky
Žiadosť číslo 0306/IE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 50 1 320 €
Požadované položky: Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 30.11.2022
Slovensko, Čína, Írsko
kultúra
Propagačné a reklamné materiály pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0416/IE/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 10 000 6 210 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  1.1.2022 - 1.11.2022
Slovensko, Čína, Írsko
kultúra
Materiálne zabezpečenie pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0424/IE/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 10 000 7 600 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
  1.1.2022 - 30.11.2022
Slovensko, Čína, Írsko
kultúra
Detský folklórny súbor: Ostrôžka
Žiadosť číslo 0500/IE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 10 000 10 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Iné - Kroje, občerstvenie, preprava a bankové poplatky
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Dublin
Kultúra
Prenájom priestorov na tanečné a spevácke nácviky pre FS Ostroha
Žiadosť číslo M089/IE/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 4 000 €
Požadované položky: Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
4 000 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Dublin
kultúra
Prenájom priestorov na tanečné a spevácke nácviky pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0219/IE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 4 728 €
Požadované položky: Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Iné - 4% z požadovanej sumy
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 10 300 6 730 40 660 € 13 900 €
2020 14 450 12 000 50 962 € 28 300 €
2019 9 704 15 250 42 830 € 10 050 €
2018 9 765 14 120 29 140 € 5 000 €
2017 9 - - 26 049 € 10 500 €
2016 11 - - 37 552 € 5 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 68 2 399 80 150 261 251 € 80 750 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Írsko z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com