Folklórny súbor Ostroha

 

Miesto pôsobenia

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Lantern Center 17 Synge street Dublin 8

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Folklórny súbor, ktorého hlavným cieľom je reprezentovať Slovensko , tvoriť a prezentovať kultúrne dedičstvo, tradície a zvyky Slovenska prostredníctvom tanca, spevu a hudby.

Folklórny súbor Ostroha bol založený v roku 2008 skupinkou nadšencov, ktorí hľadali vhodnú platformu pre založenie folklórneho súboru v Írsku. Z dvoch ľudí (Andrea Sihelská a Andrej Zahorec) sa postupom času stal plnohodnotný folklórny súbor, ktorý zastupuje slovenské farby v Írsku, ale aj v zahraničí. FS Ostroha sa vďaka grantovej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a entuziazmu jeho členov stal ukážkovým projektom, v ktorom sa naplno ukázala synergia neziskovej komunitnej organizácie, jej členov a štátnej organizácie. Projekt FS Ostroha bol ukončený vo februári 2012 osamostatnením folklórneho súboru a pokračuje s partnerskou podporou Slovenského Centra – Írsko.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 7 1 385 52 014 38 415 € 11 600 €
  2.8.2024 - 4.8.2024
Zuberec. Slovensko
Kultúra
Účasť na 48. ročníku mezinárodného festivalu Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci
Žiadosť číslo 0547/IE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 20 000 10 088 €
Požadované položky: Doprava (BV):9700.00; Iné - 4 % bankové poplatky:388.00
4 000 €
  1.5.2024 - 20.12.2024
Dublin, Írsko
Kultúra
Materiálne zabezpečenie pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0519/IE/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 1 000 4 935 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Objednávka krojov z Výroba Krojov a 1 páru ženských čižiem.:3635.00; Iné - Platba za prepravu tovaru zo Slovenska a mikrofóny.:1300.00
0 €
  1.4.2024 - 31.12.2024
Dublin, Írsko
Kultúra
Choreografia tanca
Žiadosť číslo 0413/IE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 3 224 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):1200.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):800.00; Ubytovanie pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):600.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):500.00; Iné - Bankové poplatky:124.00
1 500 €
  1.4.2024 - 17.12.2024
Dublin, Írsko
Kultúra
Tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové techniky
Žiadosť číslo 0416/IE/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
200 15 3 790 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):640.00; Doprava (BV):150.00; Strava (BV):200.00; Iné - Dekoračné materiály a potreby na vianočné a veľkonočné tvorivé dielne. bankové poplatky:2800.00
0 €
  12.3.2024 - 31.12.2024
Dublin, Írsko
Kultúra
DFS Ostrôžka
Žiadosť číslo 0415/IE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 10 000 7 438 €
Požadované položky: Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):4440.00; Nákup krojového vybavenia (BV):2000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):348.00; Iné - Mikulašské balíčky pre deti v publiku a členov DFS Ostrôžka:650.00
3 300 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Dublin, Írsko
Kultúra
Prenájom priestorov na tanečné nácviky pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0558/IE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 10 000 6 140 €
Požadované položky: Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):5940.00; Iné - bankové poplatky:200.00
2 800 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Írsko, Slovensko
Kultúra
Upomienkové predmety, propagačné materiály pre FS Ostroha.
Žiadosť číslo 0414/IE/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 9 999 2 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):450.00; Platby za odborné služby - iné - gravírovanie, potlač, vypaľovania, grafická úprava:450.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1700.00; Iné - bankové poplatky:200.00
0 €
2023 7 245 41 570 44 430 € 13 500 €
2022 6 180 32 050 34 058 € 8 000 €
2021 10 300 6 730 40 660 € 13 900 €
2020 14 450 12 000 50 962 € 28 300 €
2019 9 704 15 250 42 830 € 10 050 €
2018 9 765 14 120 29 140 € 5 000 €
2017 9 - - 26 049 € 10 500 €
2016 11 - - 37 552 € 5 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 82 4 029 173 734 344 096 € 105 850 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Írsko z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com