Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Kollárova 4 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla SVD svoju činnosť úspešne prezentovalo na javiskách v Srbsku ale i na Slovensku.

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla, SVD organizuje divadelný festival pod názvom Petrovské dni divadelné.

SVD ako inštitúcia profesionálneho typu je založená v roku 2003. Od vtedy okrem funkcie profesionálneho divadla, ktoré spája profesionálnych kultúrnych dejateľov, ponúka i bohatší a kvalitnejší program publiku.

SVD ako profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku, spája divadelných profesionálov a ponúka bohatší a kvalitnejší program. Tohoto roku divadlo zaznamenalo 15 rokov.Máme aktuálne dve predstavenia a v septembri boli 23. PDD, festival dvoch krajín.

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla, SVD organizuje divadelný festival profesionálnych divadiel dvoch štátov - Slovenska a Srbska pod názvom 25. Petrovské dni divadelné.

SVD je jediné profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Budova SVD veľkosti 999 m2 je funkčná. Rekonštrukcie prebiehajú od roku 2008. V budove je iba jedna Veľká scéna.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 3 245 2 600 141 250 € 0 €
2020 4 656 8 500 91 985 € 23 000 €
2019 3 155 5 430 20 486 € 4 700 €
2018 3 185 5 350 23 460 € 7 500 €
2017 4 - - 15 747 € 5 483 €
2016 3 - - 18 414 € 6 800 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 20 1 241 21 880 311 342 € 47 483 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com