Slovenské vojvodinské divadlo

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Kollárova 4 21 470 Bački Petrovac

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slovenské vojvodinské divadlo je založené v roku 2003 a to predovšetkým na iniciatívu ochotníkov troch scén VHV z Kovačice, Starej Pazove a Báčskeho Petrovca. SVD v Báčskom Petrovci bolo založené uznesením Výkonnej rady Zhromaždenia AP Vojvidiny. Zakladateľské práva a povinnosti na seba si prebralo Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec a už v apríli 2003 roku bol Dom kultúry 28. októbra Báčsky Petrovec premenovaný na Slovenské vojvodinské divadlo a zmenila sa mu činnosť.

Slovenské vojvodinské divadlo rýchlo rástlo a budovalo si kruh spolupracovníkov. Za sebou má 35 premiér a to v réžii Ľuboslava Majeru, Miroslava Benku, Jána Čániho, Jána Makana, Dušana Bajina, Michala Babiaka, Andreja Privratského, Ivana Blahúta, Vladislavy Fekete, Fedora Popova, Richarda Sanitru, Alexandra Baku, Moniky Necpálovej, Daniely Legíňovej Sabovej, Jána Chalupku, Emila Spišáka, Radoja Čupića, Svetlany Gaškovej a Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Už s prvým predstavením Zuzka Turanová zažilo veľké úspechy a predstavilo svoju prácu nie len po slovenských dedinách ale i v Belehrade, Novom Sade, Zreňanine, Kragujevci a v Slovenskej republike (Bratislava, Nitra, Trnava, Prešov, Martin), v Bosne a Hercegovine (Sarajevo), v Čiernej hore (Kotor), v Iráne (Teherán) a v Egypte (Káhira). Svojou produkciou divadlo podporuje slovenské festivaly vo Vojvodine, ktoré organizujú ochotnícke divadlá. Tiež účinkuje na festivaloch v zahraničí, kde prezentuje prácu slovenského divadelného umenia a spoluprácu slovenskej menšiny zo Srbska.

V rámci svojej činnosti organizuje festival Petrovské dni divadelné, festival medzinárodného charakteru, kedy každý rok navštívia Báčsky Petrovec profesionálne národné a mestské divadlá.

Divadlo SVD dostalo budovu od Obce Báčsky Petrovec, a od vtedy sa stará a upravuje samotnú budovu, ale i techniku. Usiluje sa sledovať a ísť s dobou divadelného umenia.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 5 3 400 5 800 103 100 € 25 500 €
  23.9.2024 - 31.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Divadelné predstavenie Estrogen
Žiadosť číslo 0476/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 000 24 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):600.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - autroské honoráre pre režiséra a hercov, autor hudby:20000.00; Nákup krojového vybavenia (BV):1100.00; Iné - materiál pre výrobu scénu a výroba scény predstavenia:1000.00
3 000 €
  1.9.2024 - 12.9.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
29. Medzinárodný divadelný festival "Petrovské dni divadelné"
Žiadosť číslo 0470/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 300 35 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - otvárací program - predstavenie venované otváraniu festivalu, odborné služby hosťujúcich divadiel - hranie predstavení:27000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1000.00; Ubytovanie (BV):3000.00; Strava (BV):2000.00; Iné - bankové trovy:100.00
14 000 €
  18.8.2024 - 23.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Literárne večierky v podaní Ľuboslava Majeru
Žiadosť číslo 0653/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 500 14 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Réžia, herci a technika za 5 literárnych več.:5000.00; Nákup technického vybavenia (BV):8500.00; Iné - bankove poplatky:100.00
1 000 €
  3.6.2024 - 16.12.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla
Žiadosť číslo 0603/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 500 11 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - denné mzdy hercov a technikov:6000.00; Doprava (BV):4000.00
2 500 €
  1.6.2024 - 21.9.2024
Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek!
Žiadosť číslo 0652/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 1 500 17 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1500.00; Platby za odborné služby - iné - réžia, dramatizácia, scénografia, kostymografia, výber hudby, 4 herci, 8 technici:14000.00; Iné - bankové trovy; nákup materiálu a zhotovenie scény:1100.00
5 000 €
2023 3 145 2 550 71 260 € 9 300 €
2022 4 655 9 300 91 859 € 24 000 €
2021 5 245 2 600 161 800 € 4 000 €
2020 4 656 8 500 91 985 € 23 000 €
2019 3 155 5 430 20 486 € 4 700 €
2018 3 185 5 350 23 460 € 7 500 €
2017 4 - - 15 747 € 5 483 €
2016 3 - - 18 414 € 6 800 €
2011 4 - - 11 238 € 4 950 €
  2016-2024 38 5 441 39 530 609 349 € 115 233 € (19%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com