Kultúrny spolok pre Mlynky

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

Pôsobnosť združenia: KULTÚRNA, MLÁDEŽNÍCKA, VYUČOVACIA, VZDELÁVACIA, VEDECKÁ, VÝSKUMNÁ, VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ.Cieľom je zachovávanie kult., náboženskej a slov.národnostnej identity;rozvíjanie spoločenského života kolektívu;pestovanie materinského jazyka i tradícií

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 8 410 206 900 77 500 € 7 000 €
2022 7 3 105 111 900 40 000 € 8 500 €
2021 7 320 15 400 45 301 € 12 700 €
2020 1 60 600 4 725 € 1 000 €
2019 1 50 500 4 000 € 650 €
2018 1 50 500 4 000 € 0 €
2017 6 - - 35 640 € 1 000 €
2016 8 - - 55 047 € 1 712 €
2011 2 - - 16 985 € 3 000 €
  2016-2024 41 3 995 335 800 283 198 € 35 562 € (13%)
Symbol

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 2 150 000 HUF
  2024 Vzdelávanie aktivistov slov. samospráv 100 000 HUF
  2024 Vianočné tradície 50 000 HUF
2023 2 300 000 HUF
2022 3 300 000 HUF
2021 3 150 000 HUF
2020 2 130 000 HUF
2019 0 0 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2024 12 1 030 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com