Kultúrny spolok pre Mlynky

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

Pôsobnosť združenia: KULTÚRNA, MLÁDEŽNÍCKA, VYUČOVACIA, VZDELÁVACIA, VEDECKÁ, VÝSKUMNÁ, VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ.Cieľom je zachovávanie kult., náboženskej a slov.národnostnej identity;rozvíjanie spoločenského života kolektívu;pestovanie materinského jazyka i tradícií

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 8 410 206 900 77 500 € 7 000 €
  11.12.2023 - 11.12.2023
MagHáz – Maglód Művelődési Háza / Osvetové stredisko v Maglóde (2234 MAGLÓD, Fő utca 4-6. / ul. Hlavná č. 4-6)
Kultúra
Národnostné vianočné tradície Slovákov žijúcich v Maďarsku: „Choďila Mária po širokém sveťe" / 15. zapálenie sviec a slovenský národnostný adventný koncert Slovákov žijúcich v Maďarsku i autentická slovenská betlehemská pastierska hra pre deti
Žiadosť číslo 0003/HU/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 600 10 000 € 1 000 €
  19.10.2023 - 23.10.2023
Orava - SR (Zuberec, Tvrdošín, Oravský hrad, Babia hora, Oravice, Jasenová)
Vzdelávanie
Mládežnícky poznávací zájazd v našej materskej krajine na Slovensku
Žiadosť číslo 0066/HU/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 500 10 000 € 0 €
  5.7.2023 - 9.7.2023
Bratislava - Detva / Slovenská republika
Kultúra
Vystúpenie na Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave a na Krajanskej nedele - v Krajanskom dvore v Detve
Žiadosť číslo 0042/HU/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 000 10 000 € 1 000 €
  15.6.2023 - 21.6.2023
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - 935 66 Obec FARNÁ (ul. Farná č. 462) / (http://www.farna.sk) a okolie, ďalej - v závislosti od výšky dotácie - mesto Levice a Nitra, prehliadky okresov a ich bezprostredného regiónu, možno hlavného mesta Slovenska Bratislavy (1 deň).
Vzdelávanie
Revitalizačný tábor v materskej krajine-na Slovensku (Farná,Levice,Nitra,Bratislava) určená pre mládež slov.národnosti v Maďarsku so zameraním na spoznávanie domoviny,resp.pestovanie mat.jazyka,príprava na jaz. skúšku,zachovanie identity a náboženstva
Žiadosť číslo 0001/HU/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 300 10 000 € 2 500 €
  1.6.2023 - 31.10.2023
Blatnohrad - Zalavár / Budapešť / Békešská Čaba
Vzdelávanie
Po stopách svätého Cyrila a Metoda - BLATNOHRAD 2023: Pri príležitosti výročia Pribinovej smrti (". . . infra civitatem Priwinae . . ." / ". . . v meste Pribinu . . .")
Žiadosť číslo 0642/HU/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 2 000 10 000 € 1 000 €
  1.4.2023 - 30.6.2023
Rímskokatolícky farský kostol Povýšenie svätého kríža v Mlynkoch / H - 2098 Pilisszentkereszt - MLYNKY, Fő út. 6. (Magyarország), resp. DARVAS & ÁDÁM Stúdió (1073 Budapest, Kertész u. 31.)
Médiá
Autentická zvuková nahrávka tradičnej spievanej Pilíšskej slovenskej pašiovej hry v Mlynkoch na Kvetnú nedeľu v staroslovienčine
Žiadosť číslo 0026/HU/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 100 000 10 000 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Mlynky / Pilisszentkereszt - Mad'arsko
Kultúra
Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky
Žiadosť číslo 0619/HU/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 2 500 10 000 € 1 500 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Online rozhranie, ako miesto realizácie (Mlynky / Pilisszentkereszt - Mad'arsko, resp. Slovenská republika)
Vzdelávanie
INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE (ONLINE) JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ
Žiadosť číslo 0002/HU/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 1 000 7 500 € 0 €
2022 7 3 105 111 900 40 000 € 8 500 €
2021 7 320 15 400 45 301 € 12 700 €
2020 1 60 600 4 725 € 1 000 €
2019 1 50 500 4 000 € 650 €
2018 1 50 500 4 000 € 0 €
2017 6 - - 35 640 € 1 000 €
2016 8 - - 55 047 € 1 712 €
2011 2 - - 16 985 € 3 000 €
  2016-2023 41 3 995 335 800 283 198 € 35 562 € (13%)
Symbol

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 3 300 000 HUF
2021 3 150 000 HUF
2020 2 130 000 HUF
2019 0 0 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2022 8 580 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com