Kultúrny spolok pre Mlynky

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

Pôsobnosť združenia: KULTÚRNA, MLÁDEŽNÍCKA, VYUČOVACIA, VZDELÁVACIA, VEDECKÁ, VÝSKUMNÁ, VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ.Cieľom je zachovávanie kult., náboženskej a slov.národnostnej identity;rozvíjanie spoločenského života kolektívu;pestovanie materinského jazyka i tradícií

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 805 11 900 39 000 € 7 500 €
  9.12.2022 - 9.12.2022
MagHáz - Maglód Művelődési Háza / Osvetové stredisko v Maglóde (2234 MAGLÓD, Fő utca 4-6. / ul. Hlavná č. 4-6)
kultúra
Národnostné vianočné tradície Slovákov žijúcich v Maďarsku: „Choďila Mária po širokém sveťe" / XII. zapálenie sviec a slovenský národnostný adventný koncert Slovákov žijúcich v Maďarsku i autentická slovenská betlehemská pastierska hra pre deti
Žiadosť číslo 0033/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 600 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - honoráre (speváci,kapely), techn.zabezp., poštovné
0 €
  27.11.2022 - 31.12.2022
Slovenské obce v Maďarsku, ako aj sesterské osady na Slovensku
kultúra
MLYNKY 275
Žiadosť číslo 0945/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 5 000 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Reprezentančné náklady (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.6.2022 - 20.6.2022
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - 935 66 Obec FARNÁ (ul. Farná č. 462) / (http://www.farna.sk) a okolie, ďalej - v závislosti od výšky dotácie - mesto Levice a Nitra, prehliadky okresov a ich bezprostredného regiónu, možno hlavného mesta Slovenska Bratislavy (1 deň).
Vzdelávanie
Revitalizačný tábor v materskej krajine-na Slovensku (Farná,Levice,Nitra,Bratislava) určená pre mládež slov.národnosti v Maďarsku so zameraním na spoznávanie domoviny,resp.pestovanie mat.jazyka,príprava na jaz. skúšku,zachovanie identity a náboženstva
Žiadosť číslo 0018/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 300 9 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp.
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Online rozhranie, ako miesto realizácie (Mlynky / Pilisszentkereszt - Mad'arsko, resp. Slovenská republika)
Vzdelávanie
INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ
Žiadosť číslo 0029/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 6 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - nákup učebníc,didak.pomôc.-inter.tabuľa,onl.lekcie
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
4 slovenské miesta v Maďarsku a na Slovensku
kultúra
15-ročné jubileum založenia Kultúrneho spolku pre Mlynky v Mad'arsku (2007-2022)
Žiadosť číslo 0921/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 2 500 6 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV),Reprezentančné náklady (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Mlynky / Pilisszentkereszt - Mad'arsko
kultúra
Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky
Žiadosť číslo 0034/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
15 2 500 6 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
2021 7 320 15 400 45 301 € 12 700 €
2020 1 60 600 4 725 € 1 000 €
2019 1 50 500 4 000 € 650 €
2018 1 50 500 4 000 € 0 €
2017 6 - - 35 640 € 1 000 €
2016 8 - - 55 047 € 1 712 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 30 1 285 28 900 187 713 € 24 562 € (13%)

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 3 300 000 HUF
  2022 Vianočné tradície 100 000 HUF
  2022 Tábor pre našich študentov na Slovensku 100 000 HUF
  2022 Mlynky 275 - Kultúrny spolok pre Mlynky 15 100 000 HUF
2021 3 150 000 HUF
2020 2 130 000 HUF
2019 0 0 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2022 8 580 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com