Významné dni pre Slovensko

13. Október 2022

(2. výročie)

Slovensko sa stalo asociačným členom ESA

4. November 2016

(8. výročie)

Platnosť Parížskej globálnej klimatickej dohody na Slovensku

1. Január 2009

(15. výročie)

Pristúpenie Slovenska do Eurozóny, prijatie európskej meny eura

21. December 2007

(17. výročie)

Pristúpenie Slovenska do schengenského priestoru

1. Máj 2004

(20. výročie)

Pristúpenie Slovenska do Európskej únie

29. Marec 2004

(20. výročie)

Pristúpenie Slovenska do Severoatlantickej aliancie (NATO)

1. Máj 2003

(21. výročie)

Vznik Ústavu pamäti národa (ÚPN)

1. Január 2002

(22. výročie)

Pristúpenie Slovenska k Európskej charte o regionálnych jazykoch alebo jazykoch menšín

14. December 2000

(24. výročie)

Pristúpenie Slovenska do OECD

9. Február 1993

(31. výročie)

Pristúpenie Slovenska do UNESCO (Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

1. Január 1993

(31. výročie)

Pristúpenie Slovenska do OBSE

1. Január 1993

(31. výročie)

Vznik samostatnej demokratickej Slovenskej republiky

24. Október 1992

(32. výročie)

Spustenie Vodného diela Gabčíkovo

1. September 1992

(32. výročie)

Prijatie Ústavy Slovenskej republiky

12. September 1991

(33. výročie)

Prvý telefonický hovor v mobilnej sieti

17. November 1989

(35. výročie)

Nežná revolúcia

25. Marec 1988

(36. výročie)

Sviečková manifestácia

1. Apríl 1963

(61. výročie)

Založenie Slovenského filmového ústavu

3. November 1956

(68. výročie)

Prvé televízne vysielanie na Slovensku

18. Jún 1953

(71. výročie)

Založenie Slovenskej akadémie vied

29. Október 1949

(75. výročie)

Slovenská filharmónia odohrala svoj prvý koncert

1. Január 1949

(75. výročie)

Založenie prvého národného parku TANAPu

24. Október 1945

(79. výročie)

Česko-Slovensko ako zakladujúci člen OSN

8. Máj 1945

(79. výročie)

Víťazstvo nad fašizmom, koniec vojny v Európe

29. August 1944

(80. výročie)

Začiatok Slovenského národného povstania

3. August 1926

(98. výročie)

Prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku

27. Jún 1919

(105. výročie)

Založenie Univerzity Komenského v Bratislave

28. Október 1918

(106. výročie)

Vznik samostatného Česko-Slovenského štátu

4. August 1863

(161. výročie)

Založenie Matice slovenskej

11. Júl 1843

(181. výročie)

Uzákonenie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia

27. September 1840

(184. výročie)

Prvá konská železnica (Bratislava - Trnava)

6. December 1774

(250. výročie)

Zavedenie Všeobecného školského poriadku a povinnej školskej dochádzky

5. Júl 863

(1161. výročie)

Príchod slovanských kresťanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Symbol

Navrhni ďalší slovenský významný deň

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com