Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Evanjelický cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 1 170 300 2 130 € 700 €
2021 1 170 300 51 000 € 30 000 €
2020 4 360 725 64 025 € 58 250 €
2019 3 356 725 22 275 € 10 450 €
2018 4 524 1 025 18 475 € 1 500 €
2017 3 - - 17 500 € 11 500 €
2016 3 - - 3 900 € 1 000 €
2011 3 - - 8 900 € 0 €
  2016-2023 22 1 580 3 075 188 205 € 113 400 € (60%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com