Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Evanjelický cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.


"Evanjelický cirkevný zbor v Butíne je aktívnym

spločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné

stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 175 50 1 500 € 500 €
  1.8.2024 - 1.11.2024
Butín, župa Timiš, Rumunsko
Kultúra
Voľný nákup odbornej, slovníkovej literatúry, beletrie a vzdelávacích CD a DVD nosičov
Žiadosť číslo 0665/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
175 50 1 500 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV):1500.00
500 €
2023 2 340 600 2 550 € 800 €
2022 1 170 300 2 130 € 700 €
2021 1 170 300 51 000 € 30 000 €
2020 4 360 725 64 025 € 58 250 €
2019 3 356 725 22 275 € 10 450 €
2018 4 524 1 025 18 475 € 1 500 €
2017 3 - - 17 500 € 11 500 €
2016 3 - - 3 900 € 1 000 €
2011 3 - - 8 900 € 0 €
  2016-2024 25 2 095 3 725 192 255 € 114 700 € (60%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com