Kultúrno osvetový spolok Jednota

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 58 21 412 Gložan

Viac informácií

mzglozan@hotmail.rs

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Hlavna zamierka spolku je pestovanie a zveľaďovanie slovenskeho folkloru. Spolok reprezentovali slovensky folklor v Srbsku a zahraničii (Slovensko, Horvatsko, Slovinsko, Macedonsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Francusko, Australia).

Kulturno-osvetovy spolok Jednota z Hložian založeny je 1948. Hlavna zamierka je pestovanie a zveľaďovanie slovenskeho folkloru. Subor reprezentovali slovensky folklor v Srbsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Francusko, Australia.

KOS Jednota založený je 1948. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Kultúrno-osvetový solok Jednota 1948 až dodnes. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko.

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Kultúrno-osvetový solok Jednota 1948 až dodnes. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí.

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko

KOS Jednota sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovávaním kultúry a kult.dedičstva príslušníkov slovenskej menšiny v Srbsku

Zachovávanie tradičnej kultúry slovákov na území Srbska, prezentacia kultúrného dedičstva slovákov doma a zahraničí. Spolok je zakladateľ najmasovejšie kultúrneho podujatia slovakov mimo Slovenskej republiky – FF Tancuj, tancuj...

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 12 1 915 48 940 50 625 € 7 800 €
  16.12.2022 - 28.12.2022
Hložany
kultúra
Vianočno novoročný koncert
Žiadosť číslo 0384/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 300 1 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.8.2022 - 7.8.2022
Zuberec - SR
kultúra
Účasť na 45. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Podhoráčske folklórne slávnosti
Žiadosť číslo 0372/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 3 500 3 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Iné - poistenie
800 €
Schválené položky: Schválené položky: Doprava (BV),Strava (BV)
  7.7.2022 - 9.7.2022
Detva
kultúra
Krajanská nedeľa 55. folklórnych slávností pod Poľanou
Žiadosť číslo 0432/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 20 000 7 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - poistenie
0 €
  26.6.2022 - 30.6.2022
Hložany
kultúra
Škola ľudovych tancov a spevov pre deti
Žiadosť číslo 0570/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 140 4 125 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.6.2022 - 25.6.2022
Hložany
kultúra
Gala koncert FS KOS Jednota z Hložian
Žiadosť číslo 0040/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 2 000 3 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.6.2022 - 19.6.2022
Hložany
Kultúra
Vystúpenie Folklórneho súboru zo Slovenskej republiky v Srbsku
Žiadosť číslo M003/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 3 500 4 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
0 €
  10.6.2022 - 12.6.2022
Hložany
Informácie
50. jubilejný festival Tancuj, tancuj...
Žiadosť číslo 0039/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 300 3 500 13 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - úprava amfiteatra
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  9.6.2022 - 12.6.2022
Hložany
kultúra
Vystúpenie Folklórneho súboru zo Slovenskej republiky
Žiadosť číslo 0281/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 3 500 3 200 €
Požadované položky: Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  1.6.2022 - 30.6.2022
Nový Sad
Informácie
Kupa časti ozvučenia
Žiadosť číslo 0383/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
80 2 000 2 700 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Hložany a iné prostredia v Srbsku a zahraničí
kultúra
Zabespečenie kamery a foto aparáta
Žiadosť číslo 0373/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
80 3 500 1 650 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  18.1.2022 - 4.6.2022
Hložany
kultúra
Postavenie novych choreografii s detskou a staršou tanečnou skupinou
Žiadosť číslo 0041/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 2 000 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
0 €
  1.1.2022 - 29.9.2022
Hložany
informácie
Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj..
Žiadosť číslo 0519/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 5 000 2 800 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - promocia knihy
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 9 1 730 43 900 45 550 € 4 500 €
2020 10 1 964 28 600 48 080 € 10 600 €
2019 11 2 174 24 080 31 680 € 5 900 €
2018 2 1 400 6 000 12 700 € 3 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 44 9 183 151 520 188 635 € 32 300 € (17%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com