Slovenský spolok Identita

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Viac informácií

www.identita.hu

Oblasť

nezaradená

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slovenský spolok Identita vznikol v roku 2011. Hlavným cieľom občianskej organizácie je pestovanie, zachovávanie a rozvoj kultúrnej, národnostnej a náboženskej identity v kruhu mladších generácií Slovákov žijúcich v Maďarsku.


"Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít: Slovenský spolok Identita vznikol v roku 2011. Hlavným cieľom občianskej organizácie je pestovanie, zachovávanie a rozvoj kultúrnej, národnostnej a náboženskej identity v kruhu mladších generácií Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ďalšími prioritami Identity sú: rozvíjanie slovenského spoločenského života v Maďarsku, pestovanie kultúry, materinského jazyka, tradícií, organizovanie mládežníckych biblických táborov, náboženských aktivít, publikačná činnosť, realizácia historických a spoločenskovedných výskumov v kruhu Slovákov v Maďarsku, vytvorenie kultúrneho a náboženského dialógu medzi Slovákmi a Maďarmi, ako i medzi ostatnými národnosťami žijúcimi na území Maďarska a Slovenska.

Najvýznamnejšie aktivity spolku: Mimoriadne dôležitou oblasťou pôsobenia Slovenského spolku Identita je starostlivosť o slovenskú mládež v Maďarsku. V záujme posilnenia ich jazykových zdatností vydávame metodické príručky pre škôlkarov a deti nižšieho stupňa ZŠ, ktoré majú za cieľ napomáhať efektívnejšiu výučbu slovenského jazyka v Maďarsku. Ďalšou významnou aktivitou nášho spolku sú už dlhé roky usporiadané týždenné letné ekumenického mládežnícke biblické tábory v našej materskej krajine. V takomto tábore nás už pred niekoľkými rokmi navštívilo aj vedenie ÚSŽZ, ktoré sa mohlo presvedčiť o efektívnosti tábora ohľadom používania slovenského jazyka v kruhu detí, ako aj o duchovnej obnove 45 slovenských detí z rôznych kútov Maďarska. Spolok organizuje v každom roku podľa možnosti v našej materskej krajine aj duchovné cvičenia pre dospelých slovenských katolíkov a evanjelikov z celého Maďarska. Nezabúdame však ani priaznivcov kultúry. V spolupráci s Múzeom Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe realizujeme každý rok niekoľko výstav resp. tvorivých dielní na slovenskú tému. Popdporujeme činnosť milovníkov ľudových tradícií, umenia, odborníkov pracujúcich v slovenských oblastných domoch. Sme spoluorganizátormi nespočetných podujatí a pripravujeme jeden mládežnícky projekt v záujme popularizácie slovenského jazyka a posilnenia slovenskej národnostnej identity v kruhu našich mladých členov a aktivistov."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 100 1 000 15 999 € 2 000 €
  4.10.2024 - 6.10.2024
MATERSKÁ KRAJINA: Orava a jej okolie / Liptovský región - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Ružomberok - Vlkolínec - Dolný Kubín - Zuberec - Liptovský Mikuláš)
Vzdelávanie
Celokrajinská mládežnícka študijná cesta a medzinárodný jesenný odborný doškoľovací seminár i poznávací zájazd v našej materskej krajine na Slovensku (III. ročník)
Žiadosť číslo 0194/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 500 6 000 €
Požadované položky: Doprava (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):2000.00; Strava (BV):2000.00
0 €
  4.8.2024 - 10.8.2024
Námestie 4. apríla 20, 900 33 Marianka
Vzdelávanie
X. jubilejný celoštátny ekumenický mládežnícky biblický tábor v materskej krajine na Slovensku
Žiadosť číslo 0170/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 500 9 999 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):50.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):100.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):78.00; Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby: kultúrne aktivity, resp. umelecké činnosti, dalej živá hudobná služba.:1500.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):100.00; Doprava (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):2000.00; Strava (BV):2000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):30.00; Nákup kníh a literatúry (BV):100.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):158.00; Nákup športových potrieb (BV):100.00; Nákup materiálov a surovín (BV):100.00; Ocenenia (BV):83.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):100.00; Iné - Cestovné poistenie, resp. honoráre pre animátorov a prednásatelov pocas letného pobytu tábora, dalej prezentácia profesionálneho slovenského divadelného predstavenia pre deti.

Honorár 5 pedagógov (odmeny).:1500.00
2 000 €
2023 3 200 101 000 41 397 € 5 500 €
2022 3 145 1 250 27 000 € 4 500 €
2021 3 75 210 15 500 € 2 800 €
2020 1 45 150 7 000 € 1 500 €
2019 1 45 150 7 000 € 1 300 €
2018 1 45 150 7 000 € 2 000 €
2017 3 - - 13 800 € 1 500 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 17 655 103 910 134 696 € 21 100 € (16%)
Symbol

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 1 200 000 HUF
  2024 Mládežnícky poznávací zájazd 200 000 HUF
2023 1 250 000 HUF
2022 0 0 HUF
2021 0 0 HUF
2020 0 0 HUF
2019 0 0 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2024 2 450 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko

Maďarsko "A sátoraljaújhelyi szlovák iskolásokért" Alapítvány / Nadácia "Za novomestských žiakov slovenskej školy"

Maďarsko Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola

Maďarsko Alexander Kormoš (Santov)

Maďarsko Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Általános Iskola Püspökhatvan

Maďarsko Alžbeta Gyimesiová Hugyiková

Maďarsko Alžbeta Szabová (Orosláň)

Maďarsko András Kiszely

Maďarsko Anna Baumstarková

Maďarsko Atila Rusnák

Maďarsko Atila Rusnák (Níža - Mlynky)

Maďarsko Atila Rusnák (Níža)

Maďarsko Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola

Maďarsko Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Ált. Iskola

Maďarsko Bertalan Bertók

Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor OZVENA

Maďarsko Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bükkszentkereszt/Répáshuta

Maďarsko Celoštátna cudzojazyčná knižnica (Budapešť)

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva - SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ CENTRUM

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ METODICKÉ CENTRUM

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva Nezisková verejnoprospešná s.r.o. LEGATUM

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva VÝSKUMNÝ ÚSTAV

Maďarsko Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft.

Maďarsko CSABASZABADI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT- SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ SAMOSPRÁVA ČABASABADY

Maďarsko Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Tagintézménye

Maďarsko Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Dolina - Regionálny spolok pripeštianskych Slovákov

Maďarsko Dom slovenskej kultúry / Szlovák kultúra háza

Maďarsko Donát Horváth

Maďarsko Erika Mária Zemenné Palecska

Maďarsko Evanjelická cirkevná materská škôlka

Maďarsko Evanjelická materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slovenskom Komlóši - Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Maďarsko Evanjelický cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši

Maďarsko Fekete Lajos Általános Iskola

Maďarsko Felső - Mátrai - Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Folklórna verejná nadácia SARVAŠ

Maďarsko Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka

Maďarsko Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Maďarsko Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Maďarsko FOLKLÓRNY SPOLOK FURMIČKA( FURMICSKA NÉPTÁNC EGYESÜLET)

Maďarsko Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Maďarsko FOLKLÓRNY SPOLOK MALÁ FURMIČKA( MALÁ FURMICSKA NÉPTÁNC EGYESÜLET)

Maďarsko Folklórny spolok Stužka (Pántlika) v Santove

Maďarsko Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Maďarsko Folklórny tanečný spolok Malá Furmička

Maďarsko FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Maďarsko FS Zelený veniec v Ečeri

Maďarsko Gáborné Somogyi

Maďarsko Gárdonyi Géza Általános Iskola

Maďarsko Gastronomická a tur. jednota DS ČABA300

Maďarsko Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Maďarsko Gazsó ENDRÉNÉ

Maďarsko Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe

Maďarsko Gregor Papuček (Budapešť)

Maďarsko György Rágyanszki

Maďarsko Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola/Pálháza

Maďarsko Hugyecsek BALÁZS

Maďarsko II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Maďarsko III. Béla Ált. Iskola Tagintézménye Tát

Maďarsko Imrich Fuhl

Maďarsko Kapela Csibaj Banda v Jači

Maďarsko Kapela Čibaj banda v Jači

Maďarsko Katarína Huberová Kisgyőriová

Maďarsko Katarína Karkušová (Slovenský Komlóš)

Maďarsko Katarína Király

Maďarsko Katarína Lešťanová (Sarvaš)

Maďarsko Kincses József Általános Iskola

Maďarsko KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület

Maďarsko Klub dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze

Maďarsko Klub Jasienky v Níži

Maďarsko Klub slovenských dôchodcov

Maďarsko Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Maďarsko Knižnica a dok. centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Komárnansko-Ostrihomská slovenská zupná samospráva

Maďarsko Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Maďarsko Kultúrny dom a knižnica Bélu Kálmánfiho v Číve

Maďarsko Kultúrny spolok BÁLÓ LIPÓT

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY (Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület)

Maďarsko Kultúrny spolok sarvašských Slovákov " VERNOSŤ "

Maďarsko Kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť

Maďarsko Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Maďarsko Kultúrny spolok v Pálháze

Maďarsko Ladislav Lőrik

Maďarsko Ladislav Lőrik (Ďurka)

Maďarsko Levente Bódi

Maďarsko Lucfalva - Nagykeresztúr - Sámsonháza - Márkháza-Kisbárány Intézményfenntartó Társulás

Maďarsko Ľudová hudba Svrčkovci v Šalgótarjáne

Maďarsko Ľudové noviny

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium

Maďarsko Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie

Maďarsko Márta Glück Papucsekné

Maďarsko Marta Papucseková

Maďarsko Marta Papucseková Glücková (Mlynky)

Maďarsko Marta Papučková Glücková

Maďarsko Materská škola "Makovička" v Dunaeďháze

Maďarsko Materská škola a základná škola Čabačud- Irminčok

Maďarsko Materská škola Alkár

Maďarsko Materská škola Annavölgy

Maďarsko Materská škola č. 1 na ulici Orosházi Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Dlaníček v Teranoch

Maďarsko Materská škola Dunaeďház

Maďarsko Materská škola Galgaguta

Maďarsko Materská škola Horné Peťany

Maďarsko Materská škola Jača

Maďarsko Materská škola Kestúc

Maďarsko Materská škola Makovička v Dunaeďháze

Maďarsko Materská škola Moďoróš

Maďarsko Materská škola na Kölcseyho ulici Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola na ulici Szekfu Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Níža

Maďarsko Materská škola Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Materská škola Pišpek

Maďarsko Materská škola Répášska Huta

Maďarsko Materská škola Santov

Maďarsko Materská škola Senváclav

Maďarsko Materská škola Síleš

Maďarsko Materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Materská škola Stará Huta

Maďarsko Materská škola Sudice

Maďarsko Materská škola Šámšon

Maďarsko Materská škola Šápov

Maďarsko Materská škola Šárišáp

Maďarsko Materská škola Tardoš

Maďarsko Materská škola v Agárde

Maďarsko Materská škola v Čomáde

Maďarsko Materská škola v Horných Peťanoch

Maďarsko Materská škola v Mlynkoch

Maďarsko Materská škola v Níži

Maďarsko Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Materská škola „Dúha“(Dabaš-Šára)

Maďarsko Materská škola „Hétszínvirág“ Telekgerendáš

Maďarsko Materská škola „Hniezdo“ Lucina

Maďarsko Materská škola „Slnečný lúč“ Dabaš-Šára

Maďarsko Materská škola „Zlatá brána“ Čív

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Maďarsko Mestská knižnica v Malom Kereši

Maďarsko Miestna organizácia ZSM v Číve

Maďarsko Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Maďarsko Miestna organizácia ZSM v Santove

Maďarsko Miestna organizácia ZSM v Sédi

Maďarsko Miestna organizácie ZSM v Kóšpallagu

Maďarsko Miestna slovenská národnostná samospráva v Čobánke

Maďarsko MO ZSM v Čobánke

Maďarsko MO ZSM v Hollóháze

Maďarsko MO ZSM v Kóšpallagu

Maďarsko MO ZSM v Orosláni

Maďarsko MO ZSM v Pišpeku

Maďarsko MO ZSM v Sédi

Maďarsko Monika Berényiová

Maďarsko Mónika Pellerová

Maďarsko Mónika Szabó

Maďarsko Monika Szabová

Maďarsko Monika Szabová (Čobánka)

Maďarsko MŠ Békešská Čaba - Katarína Janečká

Maďarsko MŠ pri Slovenskej škole v Békešskej Čabe

Maďarsko MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Nadácia "A Komlósi Szlovákokért- Za komlóšskych Slovákov"

Maďarsko Nadácia "Za novomestských žiakov slovenskej školy"

Maďarsko Nadácia MŠ Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Nadácia pre školu v Mlynkoch

Maďarsko Nadácia pri slov. ZŠ v Slovenskom Komlóši

Maďarsko Nadácia pri Slovenskej škole v Slov. Komlóši

Maďarsko Nadácia slovenskej školy v Slovenskom Komlóši

Maďarsko Nadácia Slovensko-maďarskej ZŠ v NMpŠ

Maďarsko Nadácia za komlóšskych Slovákov

Maďarsko Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe

Maďarsko Nadácia za slovenskú národnostnú vzdelanosť

Maďarsko Nadácia ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Maďarsko Nadácia ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom

Maďarsko Nadácia ZŠ v Tatabáni-Bánhide

Maďarsko Nadácia ZŠ v Tatabányi-Bánhide

Maďarsko Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület-Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností

Maďarsko Novohradská župná slovenská národnostná samospráva

Maďarsko NOVORADSKÁ župná slovenská samospráva

Maďarsko Nyemcsok Mátyás Lajosné

Maďarsko Organizácia dolnozemských Slovákov

Maďarsko Organizácia komlóšskych Slovákov

Maďarsko Organizácia slov. mládeže v Maďarsku

Maďarsko Organizácia Slovákov v Malom Kereši

Maďarsko Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Maďarsko Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Maďarsko Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Magyarországi/Szlovák Fiatalok Szervezete

Maďarsko Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Oroslánska slovenská samospráva

Maďarsko Oslovma.hu

Maďarsko Pamätná tabuľa Martina Kukučína, Šoproň

Maďarsko Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Maďarsko Páví krúžok v Mlynkoch

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Peštiansky región ZSM

Maďarsko Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda

Maďarsko Piliscsévi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentlélek- Esztergomi Belvárosi Óvoda

Maďarsko Pitvarošská slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Pobočka ZSM

Maďarsko Pobočka ZSM v Číve

Maďarsko Pobočka ZSM v Čobánke

Maďarsko Pobočka ZSM v Čuvári

Maďarsko Pobočka ZSM v Hollóháze

Maďarsko Pobočka ZSM v Jači

Maďarsko Pobočka ZSM v Kestúci

Maďarsko Pobočka ZSM v Orosláni

Maďarsko Pobočka ZSM v Pišpeku

Maďarsko Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Maďarsko Pobočka ZSM v Šárišápe

Maďarsko Pobočka ZSM Ženský hlas v Čuvári

Maďarsko Regionálna menšinová samospráva menšiny Boršodsko- Abovsko- Zemplínskej župy

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Baňačka

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Ečer

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Jača

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Sarvaš

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Slovenský Komlóš

Maďarsko Regionálny spolok Slovákov okolia Pešti - DOLINA

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Rudo Fraňo (Franyó)

Maďarsko Rudo Fraňo (Senváclav)

Maďarsko Rudolf FRAŇO

Maďarsko Santovská Slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskola

Maďarsko Slováci v Budapešti

Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva - LUCINA

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva - PESTERZSÉBET

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva - RÉTŠÁGU

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva - SENVÁCLAVE

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva - ŠALOGOTARJÁN

Maďarsko Slovenská menšinová samospráva mesta KISKÖRÖS

Maďarsko Slovenská národnostná materská škola Nová Huta

Maďarsko Slovenská národnostná sam. v Ostrihome

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág (Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Alkár

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva Bükkszentkereszt

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva Jášč

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Répášská Huta

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Sudice

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva v Albertirši

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Čobánke

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Jači (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Acsa)

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Níži (Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne

Maďarsko Slovenská národnostná škôlka Mlynky a Kuchyňa

Maďarsko Slovenská regionálna národnostná samospráva Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy

Maďarsko Slovenská sam. v Novom Meste pod Šiatrom

Maďarsko Slovenská sam. XIII. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská samosprácva Budapešť

Maďarsko Slovenská samospráva - MLYNKY

Maďarsko Slovenská samospráva -ŠÓŠKÚT

Maďarsko Slovenská samospráva Agárde

Maďarsko Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti (SSB)

Maďarsko Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská samospráva III. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy

Maďarsko Slovenská samospráva Novohradskej župy

Maďarsko Slovenská samospráva obce CSABASZABADI

Maďarsko Slovenská samospráva obce Novohrad

Maďarsko Slovenská samospráva v Agárde

Maďarsko Slovenská samospráva v Albertirši

Maďarsko Slovenská samospráva v Alkári

Maďarsko Slovenská samospráva v Ambrózke

Maďarsko Slovenská samospráva v Békešskej Čabe

Maďarsko Slovenská samospráva v Čabačude

Maďarsko Slovenská samospráva v Čabasabadi

Maďarsko Slovenská samospráva v Čemeri

Maďarsko Slovenská samospráva v Číve

Maďarsko Slovenská samospráva v Čobánke

Maďarsko Slovenská samospráva v Čorváši

Maďarsko Slovenská samospráva v Čorváši - Csorvási Szlovák Önkormányzat

Maďarsko Slovenská samospráva v Dabaš-Šáre

Maďarsko Slovenská samospráva v Dabaši-Šáre

Maďarsko Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Maďarsko Slovenská samospráva v Ďurke

Maďarsko Slovenská samospráva v Eleku

Maďarsko Slovenská samospráva v Galgagute

Maďarsko Slovenská samospráva v Gengeľagu

Maďarsko Slovenská samospráva v Gerendáši

Maďarsko Slovenská samospráva v Gute

Maďarsko Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Maďarsko Slovenská samospráva v Irminčoku


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com