Matica slovenská Rijeka

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Korzo 35, 51 000, Rijeka

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica slovenská Rijeka bola založená 3. decembra 1994 na iniciatívu Evy Dobrotovej. Okrem pestovania slovenskej kultúry, zachovania identity, jazyka a zvykov, Matica iniciuje aj kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou. Organizuje odborne prednášky, výstavy, promócie kníh, pripomína si štátne sviatky a výročia slovenských velikánov. Tradične už od roku 2000 organizuje Dni slovenskej kultúry, na ktorých prezentuje Slovensku republiku prostredníctvom slovenských umelcov, remeselníkov, ale aj gastronomickej ponuky slovenských jedál a výrobkov ako aj rôznymi propagačnými materiálmi o Slovensku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 225 2 000 7 200 € 4 200 €
  5.7.2022 - 5.7.2022
Bratislava
kultúra
Pamatny den Slovakov žijucih v zahraniči
Žiadosť číslo 0245/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 500 3 000 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  22.6.2022 - 25.6.2022
Rijeka, Krk, Volosko
kultúra
Dni slovenske kultury 2022.
Žiadosť číslo 0243/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 500 4 200 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)
1 700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 8 270 9 500 566 500 € 455 500 €
2020 5 280 9 500 14 600 € 11 400 €
2019 5 626 8 500 11 900 € 3 000 €
2018 4 285 7 500 9 800 € 2 500 €
2017 5 - - 16 300 € 2 000 €
2016 3 - - 8 500 € 1 800 €
2011 2 - - 11 500 € 2 500 €
  2016-2022 34 1 686 37 000 646 300 € 482 900 € (75%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Chorvátsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com