Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

OS v ČR je najväčšie občianske združenie slovenskej menšiny v ČR, zaoberajúce sa prioritne snahou o udržanie kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v ČR. Je celorepublikovo tvorená 15 regionálnymi obcami s počtom 1700 členov. Vznikla v decembri 1992.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 8 1 790 2 820 16 700 € 6 200 €
  1.7.2022 - 31.12.2022
Praha a celá ČR
informácie
30. rokov Obce Slovákov v Českej republike
Žiadosť číslo 0100/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 300 700 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - poštovné a telekom. poplatky
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  27.5.2022 - 27.5.2022
ČR, Praha
Informácie
Cena Mateja Hrebendu 2022
Žiadosť číslo 0022/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 300 2 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
ČR
informácie
KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR
Žiadosť číslo 0023/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 500 4 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - poplatky za poštovné, distribúcia časopisu
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
celá ČR, 16 regionalnych obcí Slovákov v ČR
kultúra
Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR
Žiadosť číslo 0024/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 500 2 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - výdavky za telekomunikačné služby
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
celá ČR, 16 regionalnych obcí Slovákov v ČR
Vzdelávanie
Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček
Žiadosť číslo 0025/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 120 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha a celá ČR
kultúra
Slovensko a slovenčina vo výtvarnom prejave
Žiadosť číslo 0101/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 300 2 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - cestovné náklady (propagácia, cestovné oceněným)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha a celá ČR
Informácie
KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR
Žiadosť číslo M015/CZ/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
300 500 1 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
1 000 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha a celá ČR
informácie
Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR
Žiadosť číslo 0066/CZ/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
500 300 1 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - 200 EU telef. poplatky, 100 EU správní poplatky
0 €
2021 6 370 2 100 15 000 € 6 500 €
2020 6 410 2 140 17 000 € 10 500 €
2019 4 350 2 850 12 000 € 9 500 €
2018 5 600 770 16 700 € 8 500 €
2017 7 - - 15 300 € 8 500 €
2016 10 - - 49 350 € 8 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 46 3 520 10 680 142 050 € 57 700 € (41%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 1 10 000 CZK
  2022 1043 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček - Cílem projektu je z politického i veřejného života, poukázat na slovenské osobnosti, které stáli na prahu demokracie v letech 1968,1989. Projekt je věnován osobnosti Alexandera Dubčeka. Cíl bude dosažen formou odborných přednášek a diskusí s odborníky z oblasti historie, politologie. Projekt je zaměřen na majoritní společnost a studenty VŠ. Náklady na etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, pronájem prostor, technické zajištění, personální zajištění, poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy.

10 000 CZK
2021 0 0 CZK
2020 0 0 CZK
2019 0 0 CZK
2018 0 0 CZK
2017 0 0 CZK
2016 0 0 CZK
  2016-2020 1 10 000 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com