Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) vznikla v r. 1994. Po dobu svojej takmer 30-ročnej existencie má za sebou veľmi bohatú vydavateľskú činnosť pôvodnej slovenskej literatúry, prekladov, vedeckých štúdií a prác, zborníkov atď. Taktiež už viac ako štvrťstoročie koordinuje vydávanie časopisu Dolnozemský Slovák, spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.

V rámci svojej činnosti v posledných rokoch realizovala samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami (zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Českej republiky atď.) výstavy, prezentačné aktivity, ktoré sú známe tak v radoch dolnozemských Slovákov, ako aj na Slovensku. Spoločnosť sa spolupodieľa na väčšine významných slovenských dolnozemských projektov a v niektorých prípadoch je iniciátorom takýchto podujatí.

Od r. 2009 KVSIK v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí udeľuje každoročne Cenu Ondreja Štefanka, ktorá je adresovaná celému slovenskému zahraničnému svetu. Ako sprievodné podujatie ceny Ondreja Štefanka každoročne organizuje aj medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá si vybudovala pozitívnu polohu medzi významnými medzinárodnými podujatiami, tak v dolnozemskom kontexte, ako aj medzi odborníkmi v materskej krajine.

Spoločnosť vydala za posledný kalendárny rok vo Vydavateľstve Ivan Krasko v Nadlaku viacero knižných titulov v rôznych edíciach. V našej spoločnosti je redigovaný spoločný časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, spolu s knižnými prílohami.

V spolupráci s mestským zastupiteľstvom a s Evanjelickou cirkvou v Nadlaku sme sa spolupodieľali na príprave a realizácii niektorých miestnych a regionálnych projektov. Sme usporiadali aj viacero výstav (výtvarné práce, fotografie, staré hračky, výšivky a.i.) ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti. Taktiež pravidelne organizujeme stretnutia literárneho krúžku Ondreja Štefanka, v rámci ktorých sú čítané ukážky z novej tvorby našich autorov, organizujeme prezentácie nových knižných titulov, stretnutia a besedy s autormi, ale aj dielne tvorivého písania, v rámci ktorých sa snažíme iniciovať a formovať nové potenciálne spisovateľské osobnosti.

V spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami Slovákov z Dolnej zeme, KVSIK po viacero rokov (od r. 2012) koordinuje účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Účasť je mimoriadnym prínosom na prezentáciu našich vydaní.

office@dzscr.ro

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 10 11 085 53 990 68 130 € 26 600 €
  6.11.2024 - 11.11.2024
Bratislava, Slovenská republika
Informácie
Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2024. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0056/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 300 7 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2600.00; Doprava (BV):900.00; Ubytovanie (BV):2160.00; Strava (BV):1080.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):560.00
3 500 €
  22.7.2024 - 31.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Ondrej Zetocha: HÁDANKY S TAJNIČKAMI 2
Žiadosť číslo 0578/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
800 5 000 2 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1780.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):370.00
0 €
  15.7.2024 - 15.11.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Ivan Miroslav AMBRUŠ: POLUDNIE
Žiadosť číslo 0779/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 5 000 2 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1630.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):350.00; Platby za odborné služby - iné - 500 Eur - autorský honorár
170 Eur - doslov:670.00
1 200 €
  15.7.2024 - 22.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Knižnica Dolnozemského Slováka (4 knižné tituly). Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0589/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 10 000 14 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):11100.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1500.00; Platby za odborné služby - iné - v prílohe s rozpisom projektov:1800.00
3 500 €
  1.7.2024 - 28.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Miroslav Brna: PIESNE BIHORSKÝCH SLOVÁKOV
Žiadosť číslo 0583/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 10 000 6 580 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5350.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):630.00; Platby za odborné služby - iné - 400 Eur - odborné lektorovanie rukopisu
200 Eur - vypracovanie odborného posudku:600.00
3 000 €
  10.6.2024 - 21.12.2024
Nadlak - Rumunsko, Komárno, Bratislava, Nitra - Slovenská republika, Békešská Čaba - Maďarsko, Báčsky Petrovec - Srbsko
Kultúra
Prezentácia vydavateľskej činnosti KVSIK v Rumunsku, na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 0662/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 4 000 4 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):900.00; Ubytovanie (BV):1650.00; Strava (BV):2250.00
2 000 €
  2.5.2024 - 31.7.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Anna Rău-Lehotská: ZÁBLESKY SPRISAHANÉHO ČASU
Žiadosť číslo 0656/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
800 4 000 2 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1820.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):380.00; Platby za odborné služby - iné - 400 Eur - autorský honorár
150 Eur - doslov:550.00
0 €
  15.4.2024 - 13.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Dieľňa tvorivého písania pre deti a mládež
Žiadosť číslo 0091/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 90 3 300 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - lektori tvorivých dielní (4 os.):2400.00; Nákup školských potrieb (BV):400.00; Iné - nákup vybraných knižných titulov, ktoré by boli využívané ako ukážky:500.00
2 400 €
  14.3.2024 - 17.3.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Cena Ondreja Štefanka. Sprievodná medzinárodná konferencia Dolná zem a kontext slovenskej kultúry. Spoločný dolnozemký projekt
Žiadosť číslo 0013/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 14 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Doprava (BV):420.00; Ubytovanie (BV):3850.00; Strava (BV):5115.00; Ocenenia (BV):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):815.00
7 000 €
  15.2.2024 - 28.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Médiá
Časopis Dolnozemský Slovák
Žiadosť číslo 0472/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 000 15 000 9 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):2240.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):7160.00
4 000 €
2023 12 485 19 390 69 500 € 28 800 €
2022 11 401 14 100 53 300 € 19 300 €
2021 16 614 23 400 62 800 € 24 300 €
2020 11 628 21 200 50 300 € 30 700 €
2019 7 290 11 750 38 150 € 16 950 €
2018 7 193 7 900 39 300 € 17 800 €
2017 6 - - 35 200 € 13 300 €
2016 9 - - 41 300 € 9 000 €
2011 8 - - 30 400 € 19 800 €
  2016-2024 97 13 696 151 730 488 380 € 206 550 € (42%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com