Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

KVSIK má za sebou bohatú vydavateľskú činnosť, viac ako 20 rokov koordinuje vydávanie časopisu Dolnozemský Slovák, realizuje výstavy, prezentácie. Od r. 2009 udeľuje Cenu Ondreja Štefanka a organizuje sprievodnú medzinárodnú vedeckú konferenciu.

office@dzscr.ro

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 11 401 14 100 53 300 € 19 300 €
  10.11.2022 - 13.11.2022
Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava
Informácie
Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 (30. ročník). Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0324/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
24 800 6 200 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - prenájom priestorov a parkovné, propagácia
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.11.2022 - 14.11.2022
Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Prenájom spoločného dolnozemského stánku na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave
Žiadosť číslo M086/RO/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
24 800 3 000 €
Požadované položky: Ubytovanie (BV), Iné - prenájom priestorov, parkovné a propagácia
2 500 €
  1.9.2022 - 30.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Vydanie knihy: Albina Zetochová: ZVYKY, OBYČAJE A TRADÍCIE SLOVÁKOV V NADLAKU V PRIEBEHU CIRKEVNÉHO A KALENDÁRNEHO ROKA
Žiadosť číslo 0803/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 1 000 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.7.2022 - 16.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Vydanie knihy Ivan Bujna: Spisy
Žiadosť číslo 1094/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 3 000 3 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.7.2022 - 15.12.2022
Nadlak, Rumunsko
kultúra
Doplnenie častí nabytku
Žiadosť číslo 1028/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 2 400 €
Požadované položky: Nákup nábytku (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 16.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Vydanie knihy: Ján Chovanec: STATOČNOSŤ PRAMEŇOV
Žiadosť číslo 0795/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 500 1 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.5.2022 - 19.5.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Cena Ondreja Štefanka. Sprievodná medzinárodná konferencia Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení (pracovný názov). Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0323/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 9 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
5 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.5.2022 - 15.11.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Výstava a tvorivé dielne VÝŠIVKY NA ODEVE SLOVÁKOV V NADLAKU
Žiadosť číslo 0696/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
80 800 3 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
0 €
  16.5.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Vydanie knihy: Ondrej Zetocha: HÁDANKY S TAJNIČKAMI
Žiadosť číslo 0796/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 800 1 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.3.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko/Maďarsko/Srbsko/Slovenská republika
kultúra
Prezentácia vydavateľskej činnosti KVSIK v Rumunsku, na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 1083/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 1 500 2 800 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 30.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0923/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 4 000 16 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - nákup zalamovacieho programu
7 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 16 614 23 400 62 800 € 24 300 €
2020 11 628 21 200 50 300 € 30 700 €
2019 7 290 11 750 38 150 € 16 950 €
2018 7 193 7 900 39 300 € 17 800 €
2017 6 - - 35 200 € 13 300 €
2016 9 - - 41 300 € 9 000 €
2011 8 - - 30 400 € 19 800 €
  2016-2022 75 2 126 78 350 350 750 € 151 150 € (43%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com