Asociace ETNICA, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Gorazdova 3, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Kultúrna asociácia Etnica je dobrovoľný záujmový spolok, ktorého hlavným cieľom je obnovovanie a rozvíjanie rôznych foriem tradičnej kultúry a umenia slovenskej menšiny a ďalších etník, podpora ich záujmov v oblasti práv, umenia, kultúry a ich prezentácie doma iv zahraničí . Je hlavným organizátorom najväčšej spoločnej akcie národností v ČR – festivale Praha srdca národov (25 ročníkov) a festivalu Folklór bez hraníc (30 ročníkov). Celoročne sa venuje výchovnej a vzdelávacej činnosti v oblasti tradičnej kultúry a jazyka.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

30.5.2024 - 2.6.2024 | Informácie    

Praha srdce národov

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 1 060 31 000 33 800 € 11 000 €
  18.10.2024 - 20.10.2024
Praha
Kultúra
FOLKLÓR BEZ HRANÍC
Žiadosť číslo 0307/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
160 500 5 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):100.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - odborná a umelecká spolupráca (ťéžia, moderácia, hudobná spolupráca:500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2000.00; Doprava (BV):1200.00; Ubytovanie (BV):1200.00
3 000 €
  27.5.2024 - 3.6.2024
Praha
Kultúra
Medzinároný festival PRAHA SRDCE NÁRODOV
Žiadosť číslo 0279/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
700 30 000 15 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):2000.00; Platby za odborné služby - iné - réžijna spoplupráca, scénar, dramaturgia, moderovanie,:3000.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):3000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):2000.00; Doprava (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):2000.00
4 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha
Vzdelávanie
OŽIVENÉ TRADÍCIE
Žiadosť číslo 0306/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 500 13 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):100.00; Platby za odborné služby - iné - odborná príprava a ralizácia plánovaných workšopov, lektori, animátori nácvikov animátorské služby pri nácvikoch, umelecká a hudobná spolupráca:3000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):3000.00; Doprava (BV):200.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):100.00; Nákup nábytku a zariadenia tried (BV):2000.00; Nákup technického vybavenia (KV):3000.00; Iné - energie- plyn a elektrina:2000.00
4 000 €
2023 3 850 30 900 23 200 € 10 500 €
2022 3 810 30 950 21 700 € 8 700 €
2021 5 810 30 950 34 400 € 11 500 €
2020 3 820 31 100 20 700 € 9 500 €
2019 3 750 30 900 13 300 € 9 000 €
2018 3 800 30 900 18 200 € 8 000 €
2017 3 - - 16 800 € 4 000 €
2016 4 - - 22 300 € 4 500 €
2011 4 - - 27 700 € 4 400 €
  2016-2024 34 5 900 216 700 232 100 € 81 100 € (35%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 2 620 000 CZK
  2024 Oživené tradice [Praha]

MK ČR (RNK)

140 000 CZK
  2024 Praha srdce národů [Praha]

MK ČR (RNK)

480 000 CZK
2023 4 2 392 539 CZK
2022 4 1 034 500 CZK
2021 3 811 000 CZK
2020 3 825 000 CZK
2019 0 0 CZK
2018 2 90 400 CZK
2017 2 320 000 CZK
2016 0 0 CZK
  2016-2024 20 6 093 439 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com