Asociace ETNICA, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Gorazdova 3, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Asociácia Etnica je spolok, ktorého cieľom je obnovovanie a rozvíjanie rôznych foriem tradičnej kultúry a umenia , vzdelávanie, podpora slovenských záujmov v oblasti práv, jazyka, umenia, kultúry a ich prezentácia. vo forme programov a festivalov.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 810 30 950 21 700 € 8 700 €
  22.10.2022 - 22.10.2022
Římská 45, Praha 2
Kultúra
Folklór bez hraníc
Žiadosť číslo 0804/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
110 450 4 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  26.5.2022 - 29.5.2022
Praha
Informácie
Praha srdce národov
Žiadosť číslo 0799/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
550 30 000 8 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha
Vzdelávanie
Oživené tradície
Žiadosť číslo 0802/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 500 9 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Iné - SW, technické a nábytkové vybavenie, ozvučenie
4 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 5 810 30 950 34 400 € 11 500 €
2020 3 820 31 100 20 700 € 9 500 €
2019 3 750 30 900 13 300 € 9 000 €
2018 3 800 30 900 18 200 € 8 000 €
2017 3 - - 16 800 € 4 000 €
2016 4 - - 22 300 € 4 500 €
2011 4 - - 27 700 € 4 400 €
  2016-2022 28 3 990 154 800 175 100 € 59 600 € (34%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 2 590 000 CZK
  2022 Praha srdce národů [Praha]

MK ČR (RNK) - 23. ročník festivalu národnostních menšin a etnik PRAHA SRDCE NÁRODŮ se uskutečnil ve dnech 26.5.-30.5.2022 v Praze. Každoročně se jej účastní přibližně 500 účinkujících a 25 souborů z 10-12 států. Obsahem multietnické akce je snaha o vzájemné poznání a sblížení národů prostřednictvím prezentace kulturního dědictví. Jedná se o největší společnou akci národností žijících v České republice. Velmi oblíbená akce přispívá k uchování a prezentaci tradic národností žijících v ČR i v boji proti rasismu a xenofobii.

450 000 CZK
  2022 Oživené tradice [Praha]

MK ČR (RNK) - Pořádání pravidelných workshopů tradiční kultury vybraných národností v klubu Etnica. Projekt nabízí příslušníkům všech národnostních menšin žijících v České republice, případně i zájemcům z širší majoritní veřejnosti, možnost seznámení s tradicemi a kulturou různých minorit. Během roku je plánováno uskutečnit také 10 víkendových worshopů zaměřených na tradice národnoastních menšin. Prostory spolku mohou použít partnerské spolky a sdružení pro svoje další aktivity.

140 000 CZK
2021 3 811 000 CZK
2020 3 825 000 CZK
2019 0 0 CZK
2018 2 90 400 CZK
2017 2 320 000 CZK
2016 0 0 CZK
  2016-2020 12 2 636 400 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com