Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Karadjordjeva 4, Hurbanova 2, 22300 Stara Pazova, Srbsko

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Žiadateľ je cirkevný zbor so svojou cirkevnou, národnou, archiválnou, kutúrnou a diakonickou činnosťou. Má 5300 členov. Cirkevný zbor je najväčší s činnosťou presahujúcou cirkevné a staropazovské rámce.

Sme zbor plný lásky a porozumenia!

Naše dvere sú otvorené pre všetkých.

Počet duší: 5300

Dátum založenia: 1770

Dátum výstavby chrámu: 1788

Dátum výstavby fary: 1894

Dátum výstavby novej fary: 2002

Farár: Mgr. Igor Feldy

E-mail: igoridlef@yahoo.com

Telefón: +381/0/22310466

Dozorca: Michal Gíreg

Kantor: Pavel Kadlečík

Služby Božie sa konajú v každú nedeľu ráno o 10:00h, a poobede o 15:30h/16:30h, v kostole (ak je pohreb poobedňajšie služby nie sú).

Utorkom a piatokom o 8:00h pravidelne bývajú ranné modlitby v kostole.

Mládež sa stretáva v sobotu o 19:00h

Vo fílii Slank. Vinohrady sú Služby v každú nedeľu o 10h a o 16h (s farárom v prvú nedeľu v mesiaci).

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 1 - - 60 811 € 60 000 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 1 20 5 000 2 200 € 400 €
2018 2 5 350 7 100 11 600 € 1 000 €
2017 2 - - 54 700 € 5 000 €
2016 2 - - 19 750 € 2 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 8 5 370 12 100 149 061 € 68 400 € (46%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com