Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

1139 Budapest, Lomb utca 1-7.

Viac informácií

www.mszsz-ka.hu

gecela@post.sk

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

Hlavným cieľom VPN ZSM je posilňovanie medziľudských vzťahov, kultúry, jazyka a identity príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku.

Vláda SR každoročne poskytuje finančnú podporu pre VPN ZSM vo výške takmer stotisíc eur prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

O udelení podpory na rôzne aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku rozhoduje Kuratórium VPN ZSM.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 1 500 3 000 99 581 € 99 581 €
2021 1 - - 99 581 € 99 581 €
2020 1 - - 99 581 € 99 581 €
2019 1 - - 99 581 € 99 581 €
2018 1 - - 99 581 € 99 581 €
2017 1 - - 99 582 € 99 582 €
2016 1 - - 99 582 € 99 582 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 7 500 3 000 697 069 € 697 069 € (100%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com