Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Fadrusz u. 11/A 1114 Budapest

Viac informácií

www.slovaci.hu/

oszo@slovaci.hu

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Országos Szlovák Önkormányzat

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine – najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

Organizačné výdavky podujatia - Cestovné náhrady, strava, platby za odborné služby; propagácia/tlač; reprezentačné náklady, nákup tovaru.

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine, najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

tel.: 00 36 1-4669463, fax: 00 36 1-3868759

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 142 2 875 36 350 € 9 200 €
  2.12.2022 - 2.12.2022
Pilisszentkereszt (Mlynky)
kultúra
Celoštátne adventné stretnutie detí
Žiadosť číslo 0587/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 150 3 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Iné - upomienkové predmety, výzdoba, kreatívne materiály
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.8.2022 - 21.8.2022
Marianka (SR), Staré Hory (SR)
kultúra
Pútnický zájazd slovenských veriacich
Žiadosť číslo 0398/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 50 2 500 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  4.7.2022 - 8.7.2022
Veľký Slávkov, Slovenská republika
kultúra
Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných a stredných škôl
Žiadosť číslo 0627/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
39 50 7 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - upomienkové predmety a materiály k dielňam
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.7.2022 - 2.7.2022
Szarvas (Sarvaš)
kultúra
Deň Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0397/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 8 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV),Iné - upomienkové predmety, dekorácia
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  13.6.2022 - 17.6.2022
Mošovce, Martin, Olomouc, Hradec Králove, Bautzen (Budyšín), Drezden, Jena...
kultúra
Študijná cesta po stopách Lutherovho učenia
Žiadosť číslo 0395/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 25 2 800 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Budapešť
informácie
Náš Kalendár 2023
Žiadosť číslo 0399/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 1 500 8 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.3.2022 - 1.12.2022
Báčsky Petrovec (srbsko)
kultúra
Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov
Žiadosť číslo 0404/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 100 3 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 15 240 3 750 2 057 280 € 2 019 900 €
2020 9 159 2 845 41 140 € 23 500 €
2019 7 145 3 055 28 800 € 6 700 €
2018 6 135 2 810 28 470 € 9 000 €
2017 7 - - 21 000 € 10 000 €
2016 8 - - 20 200 € 6 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 59 821 15 335 2 233 240 € 2 084 800 € (93%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com