Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Fadrusz u. 11/A 1114 Budapest

Viac informácií

www.slovaci.hu/

oszo@slovaci.hu

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Országos Szlovák Önkormányzat

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine – najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

Organizačné výdavky podujatia - Cestovné náhrady, strava, platby za odborné služby; propagácia/tlač; reprezentačné náklady, nákup tovaru.

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine, najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

tel.: 00 36 1-4669463, fax: 00 36 1-3868759

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 9 2 142 4 875 54 150 € 19 200 €
2021 15 240 3 750 2 057 280 € 2 019 900 €
2020 9 159 2 845 41 140 € 23 500 €
2019 7 145 3 055 28 800 € 6 700 €
2018 6 135 2 810 28 470 € 9 000 €
2017 7 - - 21 000 € 10 000 €
2016 8 - - 20 200 € 6 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 61 2 821 17 335 2 251 040 € 2 094 800 € (93%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com