Základná škola Mladých pokolení Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

mladepokolenia.rs/

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola pripraví jeden deň a noc venovaný rozprávkam. Cieľom projekta bolo popularizovať čítanie a spracovanie rozprávok na zaujímavý spôsob.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...

Základná škola mladých pokolení roku 2015 dostala od Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v augiste 2015

V Základnej škole mladých pokolení v Kovačici vyučovanie prebieha po slovensky. Snažíme sa vybaviť triedy súčasnými pomôckami, ktoré pomáhajú žiakom a učiteľom sprístupniť učivo.

Žiaci základnej školy mladých pokolení okrem výučby, v škole majú rôzne mimoškolské aktivity. Najaktívnejšie sú krúžky, ktoré pestujú obyčaje, jazyk, umenie.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp... trikrát. Stretli sa žiaci a učitelia zo škôl z krajín, v ktorých žijú Slováci.

Základná škola mladých pokolení každoročne zaznamenáva významné výročia a medzinárodné dni.

Základná škola mladých pokolení roku 2015 získala od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v auguste 2015 a prvé správy boli zverejnené 2.septembra 2015.

Základnou úlohou školy je realizácia výchovno – vdelávacieho procesu. V dnešnej dobe modernizácia vyučovacieho procesu v meniacej sa spoločnosti je potrebná, preto sa škola v súčasnosti zameriava na jeho modernizáciu.

Divadelná odbočka základnej školy aktívne pracuje vyše 40 rokov. Každoročne sa zúčastňuje na okresnej a oblastnej prehladke detských divadiel, na 3XĎ v Starej Pazove a cestuje do zahraničia ukazáť svoje predstavenie rovesníkom.

Základná škola v Kovačici pracuje už vyše 200 rokov. Výučba sa vykonáva v slovenčine a v srbčine. Každoročne žiaci sa zúčastňujú na obecných, oblastných, pokrajinských a republikových súťaženiach, na kultúrnych manifestiáciách a projektoch.

Základná škola mladých pokolení vzdeláva žiakov , pestuje slovenskú kultúru a tradíciu

Základná škola mladých pokolení má dve folklórne odbočky. Pravidelne sa zúčastňujú na festivaloch v Detve, Hriňovej a v Srbsku.

Základna škola mladých pokolení je škola s dvojjazyčnou výučbou a veľký dôraz dávame na vyučovanie materinského jazyka-slovenčiny.

Základná škola mladých pokolení pracuje viac ako 200 rokov. Navštevujú ju 430 žiaci, ktorých vzdelávajú 47 pedagógovia. Všetky predmety sa vyučujú po slovensky.


"Základná škola mladých pokolení vzdeláva žiakov v slovenčine vyše 220 rokov.

V škole pracujú dve folklórne odbočky: folklórna skupina prvého stupňa a folklórna skupina druhého stupňa. Žiaci od 1. až 8. ročníka sú členmi literárnej a recitačnej odbočky. V škole sú i dva zbory( prvý a druhý stupeň). Žiaci vydávajú školský časopis štyrikrát v školskom roku. Priprávajú sa kultúrno-umelecké programy, stretnutia, kvízy...

Okrem základnej funkcie školy – vzdelávania, dôležitá funkcia je i vytvárať priestor pre výchovu, sprostredkovať sociálne normy, začleňovať žiakov do spoločnosti, prispieť k sebarealizácii žiakov, vytvoriť podmienky pre nové aktivity, umožňovať slobodu tvorby a nové záujmy žiakov.

V našej škole prebiehajú a budú prebiehať nasledujúce aktivity:

-kultúrno-umelecké programy (Svätý Sava 27.januára, Deň žien 8.marca, Deň šloly 15.mája, Kovačický október, Mikuláš 6.decembra, škola je spoluorganizátorkou dvoch festivalov: Rozspevané klenoty a Letí pieseň, letí... Folklóna skupina, chór a orchester sa zúčastňujú na festivale Zlatá brána v Kysáči, na oslavách Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, na Slovensku v Hríňovej),

-tematické literárne večierky v decembri, súťaž recitátorov v marci, divadelné predstavenie, školský časopis,

-športové aktivity (súťaže počas celého roka, Memoriálny beh dr. Janka Bulíka v októbri, Beh RTS v máji),

-zaznamenávanie dôležitých dátumov (Európsky deň jazykov 26.septembra, Deň materinského jazyka 21.februára, Deň vody 22.marca, Deň Zeme 22.apríla, Deň štátnosti Srbska 15.februára, Deň prímeria v prvej svetovej vojne 11.novembra, Deň učiteľov 8.novembra),

-tematické dni a projektové dni (Liečivé byliny marec-máj, Október-mesiac knihy, Od leporela po encyklopédiu, Zdravá výživa)"

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 8 5 982 2 165 33 615 € 9 000 €
  1.10.2024 - 12.10.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Drž ma za ruky, zavri oči ,cháp...
Žiadosť číslo 0559/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
250 50 1 500 €
Požadované položky: Iné - Pohostenie pre učinkujúcich, materiál za dielne.:1500.00
0 €
  15.9.2024 - 2.12.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Spoznávanie s významnými osobnosťami našich predkov
Žiadosť číslo 0544/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
80 200 1 000 €
Požadované položky: Iné - Nákup odmien:1000.00
0 €
  18.8.2024 - 21.11.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup projektorov
Žiadosť číslo 0542/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 500 500 900 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):900.00
0 €
  11.8.2024 - 1.9.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup školského nábytku do učebne techniky a technológie
Žiadosť číslo 0546/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 150 5 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV):5000.00
4 400 €
  11.8.2024 - 29.8.2024
Kovačica/Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup notovej tabele
Žiadosť číslo 0560/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 15 300 €
Požadované položky: Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):300.00
0 €
  1.8.2024 - 30.8.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup varného kotla do školskej kuchyne
Žiadosť číslo 0545/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 300 250 6 370 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV):6370.00
0 €
  1.7.2024 - 29.8.2024
Kovačica, Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup plastových okien
Žiadosť číslo 0543/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
1 300 500 13 000 €
Požadované položky: Iné - Nákup plastových okien:13000.00
0 €
  27.6.2024 - 30.6.2024
Dulovce, Slovensko
Kultúra
Zájazd na Slovensko
Žiadosť číslo 0720/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
52 500 5 545 €
Požadované položky: Doprava (BV):2500.00; Ubytovanie (BV):884.00; Strava (BV):2161.00
4 600 €
2023 8 1 039 2 000 13 900 € 7 200 €
2022 10 2 979 803 33 150 € 15 300 €
2021 7 66 2 437 36 700 € 12 500 €
2020 6 87 1 910 14 900 € 11 800 €
2019 7 708 3 220 11 300 € 1 400 €
2018 6 440 3 275 6 400 € 2 300 €
2017 7 - - 5 050 € 500 €
2016 7 - - 3 700 € 1 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 66 11 301 15 810 158 715 € 61 500 € (39%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com