Základná škola Mladých pokolení Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

mladepokolenia.rs/

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola pripraví jeden deň a noc venovaný rozprávkam. Cieľom projekta bolo popularizovať čítanie a spracovanie rozprávok na zaujímavý spôsob.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...

Základná škola mladých pokolení roku 2015 dostala od Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v augiste 2015

V Základnej škole mladých pokolení v Kovačici vyučovanie prebieha po slovensky. Snažíme sa vybaviť triedy súčasnými pomôckami, ktoré pomáhajú žiakom a učiteľom sprístupniť učivo.

Žiaci základnej školy mladých pokolení okrem výučby, v škole majú rôzne mimoškolské aktivity. Najaktívnejšie sú krúžky, ktoré pestujú obyčaje, jazyk, umenie.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp... trikrát. Stretli sa žiaci a učitelia zo škôl z krajín, v ktorých žijú Slováci.

Základná škola mladých pokolení každoročne zaznamenáva významné výročia a medzinárodné dni.

Základná škola mladých pokolení roku 2015 získala od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v auguste 2015 a prvé správy boli zverejnené 2.septembra 2015.

Základnou úlohou školy je realizácia výchovno – vdelávacieho procesu. V dnešnej dobe modernizácia vyučovacieho procesu v meniacej sa spoločnosti je potrebná, preto sa škola v súčasnosti zameriava na jeho modernizáciu.

Divadelná odbočka základnej školy aktívne pracuje vyše 40 rokov. Každoročne sa zúčastňuje na okresnej a oblastnej prehladke detských divadiel, na 3XĎ v Starej Pazove a cestuje do zahraničia ukazáť svoje predstavenie rovesníkom.

Základná škola v Kovačici pracuje už vyše 200 rokov. Výučba sa vykonáva v slovenčine a v srbčine. Každoročne žiaci sa zúčastňujú na obecných, oblastných, pokrajinských a republikových súťaženiach, na kultúrnych manifestiáciách a projektoch.

Základná škola mladých pokolení vzdeláva žiakov , pestuje slovenskú kultúru a tradíciu

Základná škola mladých pokolení má dve folklórne odbočky. Pravidelne sa zúčastňujú na festivaloch v Detve, Hriňovej a v Srbsku.

Základna škola mladých pokolení je škola s dvojjazyčnou výučbou a veľký dôraz dávame na vyučovanie materinského jazyka-slovenčiny.

Základná škola mladých pokolení pracuje viac ako 200 rokov. Navštevujú ju 430 žiaci, ktorých vzdelávajú 47 pedagógovia. Všetky predmety sa vyučujú po slovensky.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 8 1 039 2 000 13 900 € 7 200 €
2022 10 2 979 803 33 150 € 15 300 €
2021 7 66 2 437 36 700 € 12 500 €
2020 6 87 1 910 14 900 € 11 800 €
2019 7 708 3 220 11 300 € 1 400 €
2018 6 440 3 275 6 400 € 2 300 €
2017 7 - - 5 050 € 500 €
2016 7 - - 3 700 € 1 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 58 5 319 13 645 125 100 € 52 500 € (42%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com