Základná škola Mladých pokolení Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola pripraví jeden deň a noc venovaný rozprávkam. Cieľom projekta bolo popularizovať čítanie a spracovanie rozprávok na zaujímavý spôsob.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...

Základná škola mladých pokolení roku 2015 dostala od Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v augiste 2015

V Základnej škole mladých pokolení v Kovačici vyučovanie prebieha po slovensky. Snažíme sa vybaviť triedy súčasnými pomôckami, ktoré pomáhajú žiakom a učiteľom sprístupniť učivo.

Žiaci základnej školy mladých pokolení okrem výučby, v škole majú rôzne mimoškolské aktivity. Najaktívnejšie sú krúžky, ktoré pestujú obyčaje, jazyk, umenie.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp... trikrát. Stretli sa žiaci a učitelia zo škôl z krajín, v ktorých žijú Slováci.

Základná škola mladých pokolení každoročne zaznamenáva významné výročia a medzinárodné dni.

Základná škola mladých pokolení roku 2015 získala od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v auguste 2015 a prvé správy boli zverejnené 2.septembra 2015.

Základnou úlohou školy je realizácia výchovno – vdelávacieho procesu. V dnešnej dobe modernizácia vyučovacieho procesu v meniacej sa spoločnosti je potrebná, preto sa škola v súčasnosti zameriava na jeho modernizáciu.

Divadelná odbočka základnej školy aktívne pracuje vyše 40 rokov. Každoročne sa zúčastňuje na okresnej a oblastnej prehladke detských divadiel, na 3XĎ v Starej Pazove a cestuje do zahraničia ukazáť svoje predstavenie rovesníkom.

Základná škola v Kovačici pracuje už vyše 200 rokov. Výučba sa vykonáva v slovenčine a v srbčine. Každoročne žiaci sa zúčastňujú na obecných, oblastných, pokrajinských a republikových súťaženiach, na kultúrnych manifestiáciách a projektoch.

Základná škola mladých pokolení vzdeláva žiakov , pestuje slovenskú kultúru a tradíciu

Základná škola mladých pokolení má dve folklórne odbočky. Pravidelne sa zúčastňujú na festivaloch v Detve, Hriňovej a v Srbsku.

Základna škola mladých pokolení je škola s dvojjazyčnou výučbou a veľký dôraz dávame na vyučovanie materinského jazyka-slovenčiny.

Základná škola mladých pokolení pracuje viac ako 200 rokov. Navštevujú ju 430 žiaci, ktorých vzdelávajú 47 pedagógovia. Všetky predmety sa vyučujú po slovensky.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 10 2 979 803 33 150 € 15 300 €
  2.10.2022 - 7.10.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Pouličný beh Dr.Janka Bulíka
Žiadosť číslo 0588/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
500 20 1 000 €
Požadované položky: Strava (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  25.9.2022 - 14.10.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Zachovávame tradíciu
Žiadosť číslo 0594/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 20 1 000 €
Požadované položky: Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  22.8.2022 - 19.9.2022
Základná škola mladých pokolení Kovačica
Vzdelávanie
Nákup tlačiarne
Žiadosť číslo M064/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
9 490 450 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia
(BV)
0 €
  1.8.2022 - 26.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup techniky do kabinetu informatiky
Žiadosť číslo 0595/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
300 10 7 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.8.2022 - 20.9.2022
Kovačica
Informácie
Telesná kultúra a šport v Kovačici
Žiadosť číslo 0601/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
500 10 1 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV)
0 €
  1.8.2022 - 31.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Učebnice a didaktické pomôcky
Žiadosť číslo 0885/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 3 700 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2022 - 26.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup plastových okien
Žiadosť číslo 0590/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 10 17 000 €
Požadované položky: Nákup kancelárskych potrieb
12 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2022 - 26.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup interaktívnych tabúľ
Žiadosť číslo 0592/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 10 3 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.5.2022 - 15.5.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...
Žiadosť číslo 0550/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
450 30 1 000 €
Požadované položky: Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.5.2022 - 27.5.2022
Stará Pazova
kultúra
Kúzelná rozprávka
Žiadosť číslo 0606/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 200 500 €
Požadované položky: Doprava (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 7 66 2 437 36 700 € 12 500 €
2020 6 87 1 910 14 900 € 11 800 €
2019 7 708 3 220 11 300 € 1 400 €
2018 6 440 3 275 6 400 € 2 300 €
2017 7 - - 5 050 € 500 €
2016 7 - - 3 700 € 1 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 50 4 280 11 645 111 200 € 45 300 € (41%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com