Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Ulászló u. 21 1114 Budapest

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Oddelenie kultúrneho dedičstva ÚKSM (§ 2 ods. (8) Zz. 179) ochraňuje stavané a vecné dedičstvo Slovákov. Každoročne usporiadame odborné fórum, konferenciu, vydávame muzejné bulletiny, pomáhame zariadiť oblastný dom, inštalujeme putovné výstavy.

Osvetová inštitúcia CSSM sa venuje kultúrno-osvetovej činnosti Slovákov. Organizuje regionálne a celoštátne podujatia. Napomáha prezentáciu slovenskej kultúry tanečným súborom a folklórnym skupinám zlatého pásma v programe KN v Detve.

Osvetové oddelenie od založenia inštitúcie sa venuje odbornému školeniu veúcich umeleckých kolektívov. Podľa možnosti semináre zosúladí so seminármi asisitentov a tábormi pre dorast.

Oddelenie kultúrneho dedičstva ÚKSM (§ 2 ods. (8) Zz. 179) ochraňuje stavané a vecné dedičstvo Slovákov. Oddelenie každoročne usporiada odborné fórum, konferenciu, vydáva muzejné bulletiny, pomôže zariadiť oblastné domy, inštaluje putovné výstavy.

Inštitúcia CSSM funguje na základe schváleného pracovného a rozpočtového plánu. Slovenské regionálne kultúrne strediská zaisťujú fungovanie záujmovým krúžkom zabezpečením odborníka alebo poskytnutím priestorov. Bližšie informácie na www.slovakkultura.hu

Zapisuje, pestuje TK Slovákov, podporuje účasť umeleckých kolektívov v krajanskom svete a v SR, zorganizuje Vo víre tanca, semináre a odborné fóra, vydáva zbierky piesní a dvojjazyčné publikácie o kultúre Slovákov.


Ústav ako osvetová inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku funguje spoločne s desiatimi regionálnymi strediskami na základe ročne schváleného pracovného a rozpočtového plánu. S finančnou podporou rôznych nadácií realizuje celoštátne a regionálne kultúrne podujatia, doškoľovanie dospelých, mládežnícky tábor, výstavy, celoštátnu kvalifikačnú prehliadku tanečných a folklórnych skupín a vydáva publikácie. 1. Oddelenie kultúrneho dedičstva každoročne usporiada odborné stretnutie vedúcich slovenských národopisných zbierok a poskytuje pomoc vyše šesťdesiatim oblastným domom po celej krajine. Prevádzkuje Národopisnú zbierku zemplínskych Slovákov v Baňačke a inštaluje putovné tematické národpisné zbierky. 2. Osvetové oddelenie dvojročne usporiada celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca, organizuje Slovenský jarmok a galaprogram v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku. V letnom mládežníckom národopisno-hudobno-tanečnom tábore sa stará o talentované deti a podporuje ich mimoškolskú činnosť. ÚKSM usporiada pre vedúcich slovenských speváckych skupín, folklórnych skupín a tanečných súborov odborné semináre. Metodické semináre organizuje aj pre pedagógov materských a základných škôl. Každoročne vydáva populárne publikácie a zvukové nosiče (Ľudové piesne Slovákov v Maďarsku). Regionálne strediská poskytujú odbornú pomoc slovenským komunitám v priľahlých slovenských osadách. Zabezpečujú odborné vedenie pre remeselnícke zamestnania a záujmové krúžky. Hosťujú slovenské divadelné predstavenia, podporujú ochotnícky divadelný krúžok, pre veriacich organizujú biblické hodiny.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

9.9.2023 | Informácie    

Haluškový festival vo Veňarci


22.4.2023 - 23.4.2023 | Kultúra    

Otvorené slovenské národopisné zbierky

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 31 100 30 000 58 796 € 18 400 €
  1.9.2024 - 30.11.2024
Szentendre, Pilisszentkereszt, Szenna
Vzdelávanie
Odborné vzdelávanie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku
Žiadosť číslo 0423/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 000 20 000 22 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 15 prednášateľov, 60 hodín, 40 eur/hod.:2400.00; Doprava (BV):3000.00; Ubytovanie (BV):9600.00; Strava (BV):7200.00; Iné - bankové poplatky za vedenie Euro-účtu, za prevody:100.00
5 000 €
  6.7.2024 - 31.8.2024
Bakonycsernye (Čerňa), Rudabányácska (Baňačka) - Maďarsko
Kultúra
Celoštátne podujatia Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0467/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 2 000 26 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3465.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):320.00; Platby za odborné služby - iné - Lekárska pohotovostná služba na podujatie; upratovanie vonkajších miest podujatia a odvoz odpadkov; používanie elektriny, honorár muzikantom, prednášateľom, odmena vyznamenaným:4900.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):490.00; Doprava (BV):8245.00; Ubytovanie (BV):300.00; Strava (BV):5780.00; Nákup kníh a literatúry (BV):250.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):150.00; Iné - Prenájom:stanu, javiska, stolov, mobilných wc, bankové poplatky za prevod:1400.00
6 400 €
  26.6.2024 - 11.8.2024
Dulovce, Zvolen, Detva, Čerpotok (Rumunsko), Rožnov pod Radhoštěm (Česko)
Kultúra
Delegovanie účastníkov na krajanské folklórne festivaly
Žiadosť číslo 0660/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 8 000 9 746 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honorár muzikantom, učiteľom tanca za prípravu:3280.00; Doprava (BV):5405.00; Ubytovanie (BV):233.00; Strava (BV):627.95; Iné - bankové poplatky:200.00
7 000 €
2023 1 35 300 2 200 € 0 €
2022 3 105 12 300 7 000 € 4 000 €
2021 3 315 2 000 9 545 € 9 000 €
2020 3 70 1 800 5 200 € 0 €
2019 3 415 4 500 8 500 € 2 500 €
2018 3 170 16 900 9 100 € 2 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 6 - - 36 180 € 1 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 25 32 210 67 800 136 521 € 37 400 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com