Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolupráca škôl na spoločných podujatiach, spoznávanie slovenských literátov žiakmi prostredníctvom besied a tvorivých aktivít, oslava dňa materinského jazyka. Spolupráca škôl a pedagógov.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 7 285 1 025 99 550 € 20 500 €
2021 1 - - 5 400 € 0 €
2020 3 85 720 58 000 € 5 000 €
2019 2 1 200 2 000 77 800 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 13 1 570 3 745 240 750 € 25 500 € (11%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com