Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolupráca škôl na spoločných podujatiach, spoznávanie slovenských literátov žiakmi prostredníctvom besied a tvorivých aktivít, oslava dňa materinského jazyka. Spolupráca škôl a pedagógov.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 240 625 54 550 € 9 500 €
  15.4.2022 - 17.4.2022
Nova Huta
kultúra
Poznaj tradičné remeslá našich predkov
Žiadosť číslo 0848/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
165 250 8 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  3.1.2022 - 31.3.2022
Bodonoš
Informácie
Zabezpečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku 2021 / 2022
Žiadosť číslo 0813/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 65 6 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 29.11.2022
Rumunsko, Bihorská oblasť
Vzdelávanie
Technické vybavenie učební pre online výučbu slovenčiny na prvom stupni základných škôl na slovenských školách v Rumunsku
Žiadosť číslo 1014/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 150 24 600 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup edukačného softwaru (BV)
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 29.11.2022
Rumunsko, Bihorská oblasť
Vzdelávanie
Škola po škole – platforma pre ďalšie vzdelávanie učiteľov na slovenských školách (vrátane materských škôl) v Rumunsku.
Žiadosť číslo 1019/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 160 15 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 1 - - 5 400 € 0 €
2020 3 85 720 58 000 € 5 000 €
2019 2 1 200 2 000 77 800 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 10 1 525 3 345 195 750 € 14 500 € (7%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com