Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolupráca škôl na spoločných podujatiach, spoznávanie slovenských literátov žiakmi prostredníctvom besied a tvorivých aktivít, oslava dňa materinského jazyka. Spolupráca škôl a pedagógov.


"ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH PEDAGÓGOV je právnická osoba, neziskového účelu, ktorá vznikla za účelom uskutočnenia cieľov v oblasti vzdelávania slovenskej menšiny, zachovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií ako aj záchranu hmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Rumunsku.

Asociácia bude ako profesijné združenie pôsobiť v rámci skvalitňovania, modernizovania a

humanizácie školstva na všetkých typoch škôl aj v mimoškolskom vzdelávaní prostredníctvom projektov a

na základe dohôd o spolupráci.

Aktivity: Deň slovenského jazyka v Rumunsku so slovenskými spisovateľmi. Zabespečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagogov v Rumunsku."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 4 469 70 69 598 € 3 000 €
  18.11.2024 - 19.12.2024
Baile Felix, Oradea, župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Škola po škole - platforma pre dalšie vzdelávanie učiteľov na slovenských školách (vrátane materských škol) v Rumunsku
Žiadosť číslo 0364/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
47 15 22 678 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1700.00; Platby za odborné služby - iné - honorár, odborné služby -honorar lektorov - archivácia -firma cez verejné obstarávanie:800.00; Doprava (BV):3600.00; Ubytovanie (BV):4514.00; Strava (BV):4514.00; Nákup kníh a literatúry (BV):3200.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):1450.00; Ocenenia (BV):1300.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1600.00
0 €
  17.10.2024 - 13.12.2024
Bodonoš/ Popesť, Rumunsko
Vzdelávanie
Slovenčina ako materinský jazyk – nákup učebníc a didaktických pomôcok pre výučbu slovenčiny v menšinovom prostredí zameranú na výučbu slovenského jazyka ako menšinového, resp. cudzieho jazyka (vrátane materských škôl) v Rumunsku
Žiadosť číslo 0420/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
220 25 17 200 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV):3000.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):14200.00
0 €
  17.7.2024 - 27.9.2024
Bodonoš/ Popesť, Rumunsko
Vzdelávanie
Zabezpečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku 2024
Žiadosť číslo 0042/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
52 15 7 770 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - archivácia (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - účtovníctvo a bankové poplatky:750.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):900.00; Nákup kníh a literatúry (BV):1300.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):1400.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):800.00; Nákup technického vybavenia (BV):2220.00
0 €
  17.6.2024 - 30.12.2024
Baile Felix, Oradea, župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Poznaj tradičné remeslá našich predkov
Žiadosť číslo 0800/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 15 21 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - archivácia dokladov, odborné sľuby -uctovnictvo a honorár:900.00; Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):8700.00; Strava (BV):8700.00; Nákup materiálov a surovín (BV):950.00; Ocenenia (BV):300.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):900.00
3 000 €
2023 4 50 515 72 200 € 500 €
2022 7 285 1 025 99 550 € 20 500 €
2021 1 - - 5 400 € 0 €
2020 3 85 720 58 000 € 5 000 €
2019 2 1 200 2 000 77 800 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 21 2 089 4 330 382 548 € 29 000 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com