Čabianska organizácia Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Kossuth tér 10 5600 Békéscsaba

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Csabai Szlovákok Szervezete

Verejnoprospešná činnosť organizácie sa vzťahuje na zachovávanie a rozvíjanie slovenskej národnostnej kultúry a slovenského jazyka, na rozširovanie, a oboznámenie hodnôt slovenskej národnej kultúry, na udržiavanie kontaktov so slovenskými organizáciami pôsobiacimi v našej vlasti a v zahraničí, na zastupovanie miestnej Slovače (ochrana materinského jazyka a ochrana sociálnych záujmov).

Čabianska organizácia Slovákov - prevádzkuje: Dom slovenskej kultúry odborné a spoločenské spolky - vykoná: osvetársku prácu rozvojovú prácu kultúrnu činnosť informačné služby vydavateľskú činnosť

Čabianska organizácia Slovákov prevádzkuje budovu , rôzne umelecké a spoločenské spolky, organizuje podujatia, vykoná rozvojovú činnosť a vydáva ročenku a informačný časopis. Pritom na rôznych fórach zastupuje záujmy Slovače miestnej a regionálnej úrovni.

szlovakhaz@globonet.hu

tel.: 00 36 66-321771, tel./fax: 00 36 66-441750

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 4 90 20 650 23 485 € 10 500 €
2021 2 15 19 000 10 149 € 3 300 €
2020 2 18 7 500 9 831 € 6 500 €
2019 3 28 14 000 14 943 € 5 600 €
2018 5 134 18 300 25 873 € 7 800 €
2017 3 - - 8 600 € 2 600 €
2016 5 - - 15 931 € 6 500 €
2011 4 - - 49 705 € 28 920 €
  2016-2023 28 285 79 450 158 517 € 71 720 € (45%)
Symbol

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 2 350 000 HUF
2021 4 550 000 HUF
2020 1 150 000 HUF
2019 3 180 000 HUF
2018 3 320 000 HUF
2017 2 200 000 HUF
2016 2 180 000 HUF
  2016-2022 17 1 930 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com