Čabianska organizácia Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Kossuth tér 10 5600 Békéscsaba

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Csabai Szlovákok Szervezete

Verejnoprospešná činnosť organizácie sa vzťahuje na zachovávanie a rozvíjanie slovenskej národnostnej kultúry a slovenského jazyka, na rozširovanie, a oboznámenie hodnôt slovenskej národnej kultúry, na udržiavanie kontaktov so slovenskými organizáciami pôsobiacimi v našej vlasti a v zahraničí, na zastupovanie miestnej Slovače (ochrana materinského jazyka a ochrana sociálnych záujmov).

Čabianska organizácia Slovákov - prevádzkuje: Dom slovenskej kultúry odborné a spoločenské spolky - vykoná: osvetársku prácu rozvojovú prácu kultúrnu činnosť informačné služby vydavateľskú činnosť

Čabianska organizácia Slovákov prevádzkuje budovu , rôzne umelecké a spoločenské spolky, organizuje podujatia, vykoná rozvojovú činnosť a vydáva ročenku a informačný časopis. Pritom na rôznych fórach zastupuje záujmy Slovače miestnej a regionálnej úrovni.

szlovakhaz@globonet.hu

tel.: 00 36 66-321771, tel./fax: 00 36 66-441750


"Čabianska organizácia Slovákov od 1995 je samostatne verejnoprospešnou/neziskovou národnostnou zaregistrovanou organizáciou, ktorá vlastní svoje sídlo t.j. Dom slovenskej kultúry (DSK).

V jeho sídle vykoná výlučne z aktuálne vyhraných grantových financií a minimálneho členského poplatku:

- zabezpečenie technického zázemia – kancelárske a počítačové zariadenia, a kryje potreby k vyhoveniu administratívnych, právnickych a iných predpisov

- zabezpečenie humánneho zázemia – zamestnáva 1 osobu, ktorá komplexne vykoná všetky úlohy a podľa možnosti príležitostne aj poverením, ako výpomocnú silu ešte osobu. Pritom sa koná veľa dobrovolných prác aj z radu členstva.

- vykoná najpálivejšie rekonštrukčné práce budovy a zariadenia kultúrno-osvetového, publikačného a informačno-poradenského strediska. Jej sídlo s o zamestnancom sa stala v 2001 regionálnym centrom Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (predtým SOC) s desiatimi Slovákmi obývanými osadami – spolupráca je živá a každodenná.

- prevádzkovanie odborných a spoločenských skupín – členstvo vyše 200 osôb:

- zastúpenie záujmov a vítanie delegácií, slov.komunít, partnerov, firiem atď.

a)

Odborné skupiny stretávajú týždene s odbornými vedúcami v DSK. Počas svojich viac desaťročných fungovaní dosiahli najvyšie odborné uznania Maďarska napr. Výšivkársky krúžok Rozmarín 2krát Granatové jablko a samé vysoké uznania. K nim v tomto roku nastúpila nová odborná vedúca (žiačka predošlej vedúcej), s ktorou so slovenskou garnitúrou- Čatajská spálňa -s partnermi z Čataja dosiahli zaregistrovanie do registra UNESCO nehmotného dedičstva. Majú značný podiel aj v tom, že metóda spracovania motívov dolnozemských kožuchov v septembri 2021 sa zaregistrovala do Registra nehmotných kultúrnych hodnôt UNESCA. Náš Citarový súbor Boleráz zožal viackrát cenu Zlatý páv a vyvrcholením aj Veľkú cenu Zlatého páv. Tento súbor kvôli odsťahovaniu sa členov premenilo – citarový súbor Strapce vedie mladí chlap a tak generačná pestrosť kapely sa spestrila – pripojili sa dievčatá z mladšej generácie, ako aj speváci ostanúci členovia po pandemickej situácie rozpusteného spevokolu Orgován+na napomáhanie spevu chlapi zo spevokolu Čabianskej ružičky. Vystúpili aj v Rožňove pod Radhoštěm na Jánošíkovom dukáte. Spevokol Čabianska ružička oslavovala v r.2020 svoje 25. výročie založenia. Počas jeho spôsobenia zožala ozaj veľa popredných kvalifikácií tak na poli maďarskej Zlatý páv, ako aj na krajanskej Zlatý škovránok. Je aj dnes aktívna skupina.

b)

so slovenskou komunitou spájaní občania do klubov podľa najmä vekovej kategórii: Slovenský klub (od 1973) – náš najstarší a dodnes aktívny klub, Klub slovenských seniorov – náš najaktívnejší, nie odborný klub, Klub so zmenenými schopnosťami – začlenili ku nám podľa slovenskej pripútanosti – najmenšia naša skupina, a ako kolektívneho člena máme Klub čabianskych pedagógov na dôchodku – v ktorom majú mnohí spätosť slovenskosťou. A nie v poslednom rade máme individuálnych členov.

- organizovanie menších akcií, ako aj väčších podujatí resp. festivalu napr. Pôvodný Dolnzemský jarmok, ktorí sa následkom vyjadrenia záujmu ostal pod názvom Národnostný festival v Pokoji a mieri, miniklobasiáda Slovákov, Generácie spolu – t.j. škôlkári a nižší stupeň slovenskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie s našimi členmi v rámci dielňach pripojené významným dňom interaktívne spracúvajú tradície atď.

- Vydavateľská činnosť:

a) vydanie vyše storočného ročníka Čabiansky kalendár a informačný Čabän – teraz už šéfredaktorstvo sme zverili na mladého Slováka

b) primerane možnostiam ďalšie publikácie a PR nosičov napr. 2021 Multifunkcionálny nástenný kalendár čabianskych Slovákov

- vo veľkej mieri sa ukáže záujem o informačno-poradenské služby tak zo strany pospolitého ľudu ako zo strany inštitúcií, firiem a úradov, preto značnú čas nám berie a kladieme na to veľký dôraz. Skrýva v sebe aj styčnú sieť odlišných komunít, ako aj cieľ napomáhania našich krajanov. Prestúpi to hranice.

- na odborných fórach zastúpenie záujmov slovenskej komunity

- organizovanie podujatí, akcií, odborných zájazdov, sústredení"

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 3 500 3 000 6 207 € 2 000 €
  1.7.2024 - 31.12.2024
Békéscsaba (Békešská Čaba)
Informácie
Čísla Čabäna v roku 2024
Žiadosť číslo 0702/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 2 000 2 069 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2069.00
0 €
  15.4.2024 - 31.12.2024
Békéscsaba (Békešská Čaba)
Informácie
Čabiansky kalendár 2025 (ročenka)
Žiadosť číslo 0078/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 500 1 000 4 138 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3938.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):200.00
2 000 €
2023 2 8 7 650 7 000 € 2 200 €
2022 4 90 20 650 23 485 € 10 500 €
2021 2 15 19 000 10 149 € 3 300 €
2020 2 18 7 500 9 831 € 6 500 €
2019 3 28 14 000 14 943 € 5 600 €
2018 5 134 18 300 25 873 € 7 800 €
2017 3 - - 8 600 € 2 600 €
2016 5 - - 15 931 € 6 500 €
2011 4 - - 49 705 € 28 920 €
  2016-2024 32 3 793 90 100 171 724 € 75 920 € (44%)
Symbol

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 1 200 000 HUF
  2024 Tradičný slovenský jarmok 200 000 HUF
2023 2 250 000 HUF
2022 2 350 000 HUF
2021 4 550 000 HUF
2020 1 150 000 HUF
2019 3 180 000 HUF
2018 3 320 000 HUF
2017 2 200 000 HUF
2016 2 180 000 HUF
  2016-2024 20 2 380 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com