Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Soukenická 3, 110 00 Praha 1, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Organizácia slov. spisovateľov v ČR, organizuje napr. Literárnu súťaž Jána Kollára, vydávanie literárneho štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení, knihy, Li-terárium, program „Živá dielňa slovenských spisovateľov“, Kvarteto, České slovo U červeného raka...

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 4 96 220 35 800 26 150 € 1 600 €
  1.2.2024 - 31.12.2024
Celá ČR, vyhlásenie výsledkov Praha
Vzdelávanie
Jubilejný 20. ročník Literárnej súťaže Jána Kollára
Žiadosť číslo 0261/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 9 300 6 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1700.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):200.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):300.00; Doprava (BV):1200.00; Ubytovanie (BV):1600.00; Strava (BV):1000.00; Nákup kníh a literatúry (BV):500.00
800 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
celá ČR, redakcia Praha
Médiá
Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR
Žiadosť číslo 0522/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
91 300 15 000 11 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):11000.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha, Brno
Kultúra
Kvarteto (+2)
Žiadosť číslo 0541/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 1 500 3 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):900.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):800.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):600.00; Doprava (BV):500.00; Ubytovanie (BV):700.00; Strava (BV):250.00
800 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Celá ČR a SR, redakcia Praha
Médiá
Vydávanie literárneho štvrťročníka Zrkadlenie/Zrcadlení
Žiadosť číslo 0581/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 000 10 000 4 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):800.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):500.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3400.00
0 €
2023 3 2 150 4 500 13 600 € 2 800 €
2022 3 2 150 4 500 13 500 € 4 800 €
2021 3 2 150 4 500 14 050 € 5 500 €
2020 5 1 750 6 000 20 900 € 6 300 €
2019 3 1 250 4 500 14 000 € 3 600 €
2018 3 950 4 000 13 500 € 3 000 €
2017 3 - - 10 500 € 1 500 €
2016 5 - - 20 200 € 2 000 €
2011 6 - - 28 000 € 4 800 €
  2016-2024 38 106 620 63 800 174 400 € 35 900 € (21%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 2 85 000 CZK
  2024 Kvarteto (+2) [Praha]

MK ČR (RNK)

35 000 CZK
  2024 Živá dielňa slovenských spisovateľov [Praha]

MK ČR (RNK)

50 000 CZK
2023 6 295 406 CZK
2022 5 315 000 CZK
2021 6 426 000 CZK
2020 3 395 000 CZK
2019 2 146 000 CZK
2018 3 300 000 CZK
2017 2 125 000 CZK
2016 2 120 000 CZK
  2016-2024 31 2 207 406 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com