Slovenské osobnosti

 
Literatúra
Film a divadlo
Veda a vynálezy
Šport
Výtvarné umenie
Národní buditelia
Hudba a tanec
2. svetová vojna
Ostatné

Literatúra

Jozef Ignác Bajza

(* 5. Marec 1755, Predmier - † 1. December 1836, Bratislava)

bol katolícky farár, spisovateľ, autor satír a epigramov, autor prvého románu v slovenčine.

Krista Bendová

(* 27. Január 1923, Kráľova Lehota - † 27. Január 1988, Bratislava)

bola slovenská poetka, prozaička, novinárka a dramatička, známa predovšetkým ako autorka kníh pre deti a mládež.

Ján Botto

(* 27. Január 1829, Vyšný Skálnik - † 28. Apríl 1881, Banská Bystrica)

bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.

Pavol Dobšinský

(* 16. Marec 1828, Slavošovce - † 22. Október 1885, Drienčany)

bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery.

Mária Ďuríčková

(* 29. September 1919, Zvolenská Slatina - † 15. Marec 2004, Bratislava)

bola slovenská spisovateľka, prekladateľka, scenáristka a autorka literatúry pre deti a mládež.

Margita Figuli

(* 2. Október 1909, Vyšný Kubín - † 27. Marec 1995, Bratislava)

bola slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež.

Maša Haľamová

(* 28. August 1908, Blatnica - † 17. Júl 1995, Bratislava)

bola slovenská poetka.

Pavol Országh Hviezdoslav

(* 2. Február 1849, Vyšný Kubín - † 8. November 1921, Dolný Kubín)

bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, právnik, člen Revolučného Národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestný predseda Matice slovenskej (1919). Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry.

Samo Chalupka

(* 27. Február 1812, Horná Lehota - † 19. Máj 1883, Horná Lehota)

bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz.

Ivan Krasko

(* 12. Júl 1876, Lukovištia - † 3. Marec 1958, Bratislava)

bol slovenský básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ moderny.

Martin Kukučín

(* 17. Máj 1860, Jasenová - † 21. Máj 1928, Pakrac, Chorvátsko)

bol slovenský lekár, známejší ako prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy.

Mária Rázusová-Martáková

(* 28. Jún 1905, Vrbica - † 5. August 1964, Bratislava)

bola slovenská poetka, dramatička a prekladateľka.

Janko Vlastimil Matúška

(* 10. Január 1821, Dolný Kubín - † 11. Január 1877, Dolný Kubín)

bol slovenský romantický básnik, prozaik a dramatik.

Rudo Moric

(* 27. Marec 1921, Sučany - † 26. November 1985, Bratislava)

bol slovenský prozaik a publicista.

Ľudmila Podjavorinská

(* 26. Apríl 1872, Bzince pod Javorinou - † 2. Marec 1951, Nové Mesto nad Váhom)

bola slovenská prozaička a poetka, autorka lyricko-epických i epických básní.

Hana Ponická

(* 15. Júl 1922, Halič - † 21. August 2007, Banská Bystrica)

bola slovenská prozaička, prekladateľka, publicistka a autorka literatúry pre deti a mládež, disidentka.

Kristína Karolína Royová

(* 18. August 1860, Stará Turá - † 27. December 1936, Stará Turá)

bola slovenská náboženská spisovateľka a redaktorka.

Andrej Sládkovič

(* 30. Marec 1920, Krupina - † 20. Apríl 1872, Radvaň nad Hronom)

bol slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista a prekladateľ.

Ján Smrek

(* 16. December 1898, Zemianske Lieskové - † 8. December 1982, Bratislava)

bol slovenský básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života.

Pavol Jozef Šafárik

(* 13. Máj 1795, Kobeliarovo - † 26. Jún 1861, Praha)

bol slovenský, v Čechách naturalizovaný básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Vincent Šikula

(* 19. Október 1936, Dubová - † 16. Jún 2001, Modra)

slovenský prozaik, básnik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež.

Dominik Tatarka

(* 14. Marec 1913, Plevník-Drienové - † 10. Máj 1989, Bratislava)

bol slovenský prozaik, esejista a publicista.

Jonáš Záborský

(* 3. Február 1812, Záborie - † 23. Január 1876, Župčany)

bol slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, evanjelický a neskôr rímskokatolícky kňaz a teológ.

Film a divadlo

Ivan Bukovčan

(* 15. September 1921, Banská Bystrica - † 25. Máj 1975, Bratislava)

bol slovenský publicista a dramatik, filmový dramaturg a scenárista.

Michal Dočolomanský

(* 25. Marec 1942, Nedeca, Slovenský štát, dnes Poľsko - † 26. August 2008, Bratislava)

bol slovenský herec, spevák, moderátor a imitátor.

Ladislav Chudík

(* 27. Máj 1924, Hronec - † 29. Jún 2015, Bratislava)

bol slovenský herec a divadelný pedagóg.

Anna Jurkovičová-Hurbanová

(* 6. Apríl 1824, Nové Mesto nad Váhom - † 2. Február 1905, Turčiansky Svätý Martin)

bola prvou slovenskou ochotníckou herečkou, ktorá vystúpila proti spoločenským predsudkom a zakoreneným predstavám a ukázala, že ženy patria aj na divadelné dosky.

Katarína Kolníková

(* 20. Apríl 1921, Radošina - † 29. Máj 2006, Radošina)

bola slovenská herečka. Od roku 1971 pôsobila v Radošinskom naivnom divadle (RND).

Jozef Kroner

(* 20. Marec 1924, Staškov - † 12. Marec 1998, Bratislava)

bol slovenský herec 20. storočia. Hral vo filme Obchod na korze, ktorý ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966.

Viktor Kubal

(* 20. Marec 1923, Svätý Jur - † 24. Apríl 1997, Bratislava)

bol slovenský výtvarník, karikaturista, scenárista a filmový režisér.

Milan Lasica

(* 3. Február 1940, Zvolen - † 18. Júl 2021, Bratislava)

bol slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák. Spolu s Júliusom Satinským vytvorili jednu z najobľúbenejších komických dvojíc v bývalom Česko-Slovensku.

Július Satinský

(* 20. August 1941, Bratislava - † 29. December 2002, Bratislava)

bol slovenský herec, komik, dramatik, prozaik, publicista, spisovateľ a autor literatúry pre deti.

Jozef Gregor Tajovský

(* 18. Október 1874, Tajov - † 20. Máj 1940, Bratislava)

bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik.

Veda a vynálezy

Ján Bahýľ

(* 25. Máj 1856, Zvolenská Slatina - † 13. Marec 1915, Bratislava)

bol slovenský konštruktér a vynálezca vrtuľníka.

Štefan Banič

(* 23. November 1870, Neštich - † 2. Január 1941, Neštich)

bol slovenský robotník a vynálezca. Zostrojil prvý použiteľný padák na princípe dáždnika, ktorý sa otváral sústavou niekoľkých pružín.

Matej Bel

(* 24. Marec 1694, Očová - † 29. August 1749, Bratislava)

bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota.

Ján Farkaš

(* 30. Apríl 1923, Modra - † 17. Október 1999, Modra)

bol slovenský enológ a výskumník, vedúci tímu vinárov, ktorý stvoril nealkoholický hroznový nápoj Vineu.

Matej Kornel Hell

(* 1653, Schlackenberg - † 4. November 1743, Štiavnické Bane)

bol hlavný banský strojmajster, konštruktér, vynálezca a projektant, ktorý žil od roku 1693 v Banskej Štiavnici. V roku 1710 podal priamo cisárovi vo Viedni návrh na výstavbu vodnej nádrže (tajchu) Vindšachta.

Jozef Ľudovít Holuby

(* 25. Marec 1836, Lubina - † 15. Jún 1923, Pezinok)

bol slovenský botanik a etnograf. Patril k popredným predstaviteľom slovenského národného hnutia.

Ján Jesenský-Jessenius

(* 27. December 1566, Vroclav, Poľsko - † 21. Jún 1621, Praha)

bol slovenský lekár, politik, filozof a autor vedeckých spisov.

Wolfgang Kempelen

(* 23. Január 1734, Bratislava - † 26. Marec 1804, Alservorstadt, Rakúsko)

bol uhorský polytechnik a vynálezca pochádzajúci z nemecky hovoriacej rodiny. Počas pobytu v Banáte zaviedol pestovanie ľanu a postavil manufaktúru na súkno. Pre Bratislavský hrad skonštruoval čerpadlo, ktoré ťahalo vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrunne postavil vodomet, v Bratislave vybudoval pontónový most a na Žitnom ostrove zavlažovacie zariadenie. Známy je jeho šachový automat.

Samuel Mikovíni

(* 1686, Cinobaňa-Turíčky - † 23. Marec 1750, neďaleko Trenčína)

bol slovenský kartograf, inžinier-zememerač a polyhistor zemianskeho pôvodu.

Jozef Murgaš

(* 17. Február 1864, Tajov-Jabríková - † 11. Máj 1929, Wilkes Barre, Pensylvánia, USA)

bol slovenský rímskokatolícky kňaz, maliar a vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.

Ľudmila Pajdušáková

(* 29. Jún 1916, Radošovce - † 5. Október 1979, Vyšné Hágy)

bola slovenská astronómka a fyzička.

Jozef Maximilián Pecval

(* 6. Január 1807, Spišská Belá - † 19. September 1891, Viedeň, Rakúsko)

bol slovenský fyzik, matematik a vynálezca. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky.

Ján Adam Rayman

(* 23. Apríl 1690, Prešov - † 23. Apríl 1770, Prešov)

bol slovenský lekár, infekcionista, imunológ, farmaceut a polyhistor, mestský lekár mesta Prešova a župný lekár Šarišskej župy

Aurel Stodola

(* 11. Máj 1859, Liptovský Mikuláš - † 25. December 1942, Zürich, Švajčiarsko)

bol svetoznámy slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.

Izabela Textorisová

(* 16. Marec 1866, Ratková - † 12. September 1949, Krupina)

bola prvá slovenská botanička, ktorá spracovávala nevšedné druhy rastlín a kvetov.

Vojtech Zamarovský

(* 5. Október 1919, Trenčín - † 26. Júl 2006, Praha)

bol slovenský autor literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva.

Šport

Jozef Adamec

(* 26. Február 1942, Vrbové - † 24. December 2018, Trnava)

bol slovenský futbalista a tréner. Finalista MS 1962 v Čile. 7-násobný majster Česko-Slovenska. Najlepší strelec čs. ligy: 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71.

Ladislav Kubala

(* 10. Jún 1927, Budapešť, Maďarsko - † 17. Máj 2002, Barcelona, Španielsko)

bol slovensko-maďarsko-španielsky futbalista a tréner, jedna z najväčších postáv svetového futbalu v 50. rokoch minulého storočia.

Stan Mikita

(* 20. Máj 1940, Sokolče - † 7. August 2018, Chicago, Illinois, USA)

bol kanadský hokejista slovenského pôvodu, člen Hokejovej siene slávy.

Ondrej Nepela

(* 22. Január 1951, Bratislava - † 2. Február 1989, Mannheim, Nemecko)

bol česko-slovenský krasokorčuliar. V roku 1972 na Olympijských hrách v Sappore získal zlatú medailu. Trojnásobný majster sveta v krasokorčuľovaní.

Ján Popluhár

(* 12. September 1935, Čeklís (Bernolákovo) - † 6. Marec 2011, Bratislava)

bol slovenský futbalový obranca, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na Slovensku. V roku 1967 obdržal Svetovú cenu za fair play (World Fair Play Award).

Eva Šuranová

(* 24. Apríl 1946, Ózd, Maďarsko - † 31. December 2016, Ózd, Maďarsko)

bola slovenská atlétka – skokanka do diaľky. Prvá slovenská atletická medailistka na olympiáde. Bronzová medaila na olympijských hrách 1972. Majsterka Československa 8x v diaľke, 1x 100 m, 1x 100 m prekážky, 1x päťboj.

Výtvarné umenie

Martin Benka

(* 21. September 1888, Kostolište - † 28. Jún 1971, Malacky)

bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista. Zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe.

Ľudovít Fulla

(* 27. Február 1902, Ružomberok - † 21. Apríl 1980, Bratislava)

bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg. Je považovaný za jedného zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Inšpiroval ho najmä slovenský folklór.

Mikuláš Galanda

(* 4. Máj 1895, Turčianske Teplice - † 5. Jún 1938, Bratislava)

bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku.

Ladislav Guderna

(* 1. Jún 1921, Nitra - † 6. Október 1999, Vancouver)

bol slovenský surrealistický maliar.

Ladislav Eduard Hudec

(* 8. Január 1893, Banská Bystrica - † 26. Október 1958, Berkeley)

bol zo Slovenska pochádzajúci architekt, ktorý pôsobil v Číne a v Spojených štátoch. Postavil svojho času najvyššiu budovu mimo severnej Ameriky.

Karol Kállay

(* 26. Apríl 1926, Čadca - † 4. August 2012, )

bol slovenský umelecký fotograf a dokumentarista, autor reportážnych fotografických cyklov zo zahraničia, monotematických publikácií a fotografií moderného odievania pre domáce i zahraničné časopisy.

Eugen Kramár

(* 5. Máj 1914, Devičie - † 30. December 1996, Bratislava)

bol slovenský architekt a vysokoškolský pedagóg. Je autorom projektov, ako napr.: budova Slovenskej národnej banky, Divadlo P. O. Hviezdoslava, budova pošty v Bratislave a hotela FIS vo Vysokých Tatrách.

Milan Paštéka

(* 20. Máj 1931, Trenčín - † 23. September 1998, Voznica)

bol slovenský maliar.

Majster Pavol z Levoče

(* 1480, - † 1546, )

bol neskorogotický rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v levočskej Bazilike sv. Jakuba.

Dominik Skutecký

(* 14. Február 1849, Gajary - † 13. Marec 1921, Banská Bystrica)

bol slovenský maliar. Autor žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov.

Alojz Ján Viliam Štróbl

(* 21. Jún 1856, Červený Kút - † 13. December 1926, Budapešť)

bol uhorský sochár slovenského pôvodu.

Národní buditelia

Anton Bernolák

(* 3. Október 1762, Slanica - † 15. Január 1813, Nové Zámky)

bol slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu.

Michal Miloslav Hodža

(* 22. September 1811, Rakša, okr. Turčianske Teplice - † 26. Marec 1870, Český Tešín, Rakúsko-Uhorsko)

bol slovenský národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, reprezentant slovenského národného hnutia v 40. rokoch 19. storočia.

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban

(* 19. Marec 1817, Beckov - † 21. Február 1888, Hlboké)

bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.

Ján Kollár

(* 29. Júl 1793, Mošovce - † 24. Január 1852, Viedeň)

bol slovenský politik, básnik, spisovateľ, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia, jazykovedec, evanjelický farár. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu.

Janko Kráľ

(* 24. Apríl 1822, Liptovský Mikuláš - † 23. Máj 1876, Zlaté Moravce)

často označovaný ako básnik-búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie.

Ján Palárik

(* 27. Apríl 1822, Raková - † 7. December 1870, Majcichov)

bol slovenský katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, publicista a organizačný pracovník. Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia.

Ľudovít Štúr

(* 28. Október 1815, Uhrovec - † 12. Január 1856, Modra)

bol slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach.

Hudba a tanec

Jaroslav Filip

(* 22. Jún 1949, Hontianske Moravce - † 11. Júl 2000, Bratislava)

bol slovenský hudobník, skladateľ, humorista, dramaturg, herec a zanietený propagátor internetu s neobyčajne širokým spektrom aktivít.

Edita Gruberová

(* 23. December 1946, Bratislava - † 18. Október 2021, Zürich, Švajciarsko)

bola slovenská sopranistka, koloratúrna speváčka, predovšetkým v belkantovom odbore.

Hana Hegerová

(* 20. Október 1931, Bratislava - † 23. Marec 2021, Praha)

bola slovenská a česká speváčka – šansonierka a herečka. Hegerová býva nazývaná nekorunovaná kráľovná šansónu.

Ivan Krajíček

(* 24. Máj 1940, Žilina - † 5. Jún 1997, Bratislava)

bol slovenský herec, spevák, komik, režisér, moderátor a zabávač.

Štefan Nosáľ

(* 20. Január 1927, Hriňová - † 22. Júl 2017, Bratislava)

bol umelecký vedúci a choreograf umeleckého súboru Lúčnica a režisér. Nestor slovensk0ho folklóru.

Mikuláš Schneider-Trnavský

(* 24. Máj 1881, Trnava - † 28. Máj 1958, Bratislava)

bol slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Zhotovovateľ Jednotného katolíckeho spevníka.

Eugen Suchoň

(* 25. September 1908, Pezinok - † 5. August 1993, Bratislava)

bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Vo svojej tvorbe hojne vychádzal zo slovenskej ľudovej melodiky.

2. svetová vojna

Jozef Gabčík

(* 8. Apríl 1912, Poluvsie - † 18. Jún 1942, Praha)

bol slovenský vojak pôsobiaci v exilovej československej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Ján Golian

(* 26. Január 1906, Dombóvár, Maďarsko - † 1945, Flossenbürg, Nemecko)

bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ Slovenského národného povstania na strednom Slovensku.

Imrich Karvaš

(* 25. Február 1903, Varšany (dnes Kalinčiakovo, Levice) - † 20. Február 1981, Bratislava)

bol slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg. Počas druhej svetovej vojny prvý guvernér Slovenskej národnej banky. Podporoval protinacistický odboj a Slovenské národné povstanie.

Otto Smik

(* 20. Január 1922, Bordžomi - † 28. November 1944, neďaleko Zwolle)

bol slovenský stíhací pilot a letecké eso počas druhej svetovej vojny. Stal sa najúspešnejším slovenským pilotom v službách britskej RAF.

Rudolf Michal Viest

(* 24. September 1890, Revúca - † 1945, Flossenbürg, Nemecko)

bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR.

Rudolf Vrba

(* 11. September 1924, Topoľčany - † 27. Marec 2006, Vancouver)

bol slovenský profesor farmakológie a terapeutiky špecializujúci sa na neurológiu. Spolu s Alfrédom Wetzlerom utiekli z koncentračného tábora a priniesli prvú detailnú informáciu o dianí v koncentračních táboroch, čím zachránili mnoho tisíce životov.

Alfréd Wetzler

(* 10. Máj 1918, Trnava - † 8. Február 1988, Bratislava)

bol slovenský spisovateľ. Spolu s Rudolfom Vrbom utiekli z koncentračného tábora a priniesli prvú detailnú informáciu o dianí v koncentračních táboroch, čím zachránili mnoho tisíce životov.

Peter Zaťko

(* -1. Január 1903, Vavrišovo - † 10. Január 1978, Bratislava)

bol slovenský národohospodár, politik. Pripravoval hospodárske zabezpečenie Slovenského národného povstania tajným premiestňovaním materiálových zásob na stredné Slovensko.

Ostatné

Móric Beňovský

(* 20. September 1746, Vrbové - † 23. Máj 1786, Madagaskar)

bol slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne.

Michal Bosák

(* 10. December 1869, Okrúhle - † 18. Február 1937, Scranton, Pensylvánia, USA)

bol americko-európsky filantrop a bankár slovenského pôvodu.

Eugene Andrew Cernan

(* 14. Marec 1934, Chicago - † 16. Január 2017, Houston)

bol americký astronaut, po otcovi slovenského a po matke českého pôvodu. Absolvoval tri lety do vesmíru, a bol známy ako posledný človek, ktorý v rámci programu Apollo stál na povrchu Mesiaca.

Matúš Čák Trenčiansky

(* 1260, Uhorsko - † 18. Marec 1321, Trenčín, Uhorsko)

bol uhorský šľachtic a vojvodca. V súdobých reáliách bol najmocnejším vládcom celého terajšieho západného a stredného Slovenska. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier.

Alexander Dubček

(* 27. November 1921, Uhrovec - † 7. November 1992, Praha)

bol československý, komunistický politik, a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“.

Andrej Hadik

(* 16. Október 1711, Dunajský Klátov - † 12. Marec 1790, Viedeň)

bol uhorský gróf a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Vyznamenal sa v sedemročnej vojne, najmä nečakaným útokom na Berlín 16. októbra 1757, ktorý obsadil s minimálnymi stratami. Z tohto činu sa vyvinul frazeologizmus „husársky kúsok“.

Štefan Moyzes

(* 24. Október 1797, Veselé - † 5. Júl 1869, Žiar nad Hronom)

bol rímskokatolícky biskup, v rokoch 1850 – 1869 banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej.

Marína Paulínyová

(* 28. Marec 1897, Slovenské Pravno, Rakúsko-Uhorsko - † 5. Október 1945, Blackbushe, Anglicko)

bola slovenská diplomatka, žurnalistka, zdravotníčka a propagátorka Slovenska, podpredsedníčka Česko-slovenského červeného kríža, tlmočníčka.

Štefan Boleslav Roman

(* 17. Apríl 1921, Veľký Ruskov - † 23. Marec 1988, Toronto, Kanada)

bol kanadský priemyselník slovenského pôvodu, v rokoch 1971 – 1988 prvý predseda a zakladateľ Svetového kongresu Slovákov.

Ladislav Škultéty-Gabriš

(* 27. Jún 1738, Mojtín - † 19. August 1831, Sânnicolau Mic, Rumunsko)

bol slovenský vojak habsburskej armády, husár, jeden z najdlhšie slúžiacich vojakov histórie vojenstva sveta.

Milan Rastislav Štefánik

(* 21. Júl 1880, Košariská - † 4. Máj 1919, Ivanka pri Dunaji)

bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Česko-Slovenska.

Slovenskí vedci s vysokým hirschovým indexom

https://sites.google.com/view/slovenskivedci

Navrhni ďalšiu slovenskú osobnosť

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.