Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Slovenské osobnosti

Literatúra

 1. Jozef Ignác Bajza (* 5. Marec 1755, Predmier - † 1. December 1836, Bratislava) bol katolícky farár, spisovateľ, autor satír a epigramov, autor prvého románu v slovenčine.
 2. Krista Bendová (* 27. Január 1923, Kráľova Lehota - † 27. Január 1988, Bratislava) bola slovenská poetka, prozaička, novinárka a dramatička, známa predovšetkým ako autorka kníh pre deti a mládež.
 3. Ján Botto (* 27. Január 1829, Vyšný Skálnik - † 28. Apríl 1881, Banská Bystrica) bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.
 4. Pavol Dobšinský (* 16. Marec 1828, Slavošovce - † 22. Október 1885, Drienčany) bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery.
 5. Mária Ďuríčková (* 29. September 1919, Zvolenská Slatina - † 15. Marec 2004, Bratislava) bola slovenská spisovateľka, prekladateľka, scenáristka a autorka literatúry pre deti a mládež.
 6. Margita Figuli (* 2. Október 1909, Vyšný Kubín - † 27. Marec 1995, Bratislava) bola slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež.
 7. Maša Haľamová (* 28. August 1908, Blatnica - † 17. Júl 1995, Bratislava) bola slovenská poetka.
 8. Pavol Országh Hviezdoslav (* 2. Február 1849, Vyšný Kubín - † 8. November 1921, Dolný Kubín) bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, právnik, člen Revolučného Národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestný predseda Matice slovenskej (1919). Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry.
 9. Samo Chalupka (* 27. Február 1812, Horná Lehota - † 19. Máj 1883, Horná Lehota) bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz.
 10. Ivan Krasko (* 12. Júl 1876, Lukovištia - † 3. Marec 1958, Bratislava) bol slovenský básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ moderny.
 11. Martin Kukučín (* 17. Máj 1860, Jasenová - † 21. Máj 1928, Pakrac, Chorvátsko) bol slovenský lekár, známejší ako prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy.
 12. Mária Rázusová-Martáková (* 28. Jún 1905, Vrbica - † 5. August 1964, Bratislava) bola slovenská poetka, dramatička a prekladateľka.
 13. Janko Vlastimil Matúška (* 10. Január 1821, Dolný Kubín - † 11. Január 1877, Dolný Kubín) bol slovenský romantický básnik, prozaik a dramatik.
 14. Rudo Moric (* 27. Marec 1921, Sučany - † 26. November 1985, Bratislava) bol slovenský prozaik a publicista.
 15. Ľudmila Podjavorinská (* 26. Apríl 1872, Bzince pod Javorinou - † 2. Marec 1951, Nové Mesto nad Váhom) bola slovenská prozaička a poetka, autorka lyricko-epických i epických básní.
 16. Hana Ponická (* 15. Júl 1922, Halič - † 21. August 2007, Banská Bystrica) bola slovenská prozaička, prekladateľka, publicistka a autorka literatúry pre deti a mládež, disidentka.
 17. Kristína Karolína Royová (* 18. August 1860, Stará Turá - † 27. December 1936, Stará Turá) bola slovenská náboženská spisovateľka a redaktorka.
 18. Andrej Sládkovič (* 30. Marec 1920, Krupina - † 20. Apríl 1872, Radvaň nad Hronom) bol slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista a prekladateľ.
 19. Ján Smrek (* 16. December 1898, Zemianske Lieskové - † 8. December 1982, Bratislava) bol slovenský básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života.
 20. Pavol Jozef Šafárik (* 13. Máj 1795, Kobeliarovo - † 26. Jún 1861, Praha) bol slovenský, v Čechách naturalizovaný básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.
 21. Vincent Šikula (* 19. Október 1936, Dubová - † 16. Jún 2001, Modra) slovenský prozaik, básnik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež.
 22. Dominik Tatarka (* 14. Marec 1913, Plevník-Drienové - † 10. Máj 1989, Bratislava) bol slovenský prozaik, esejista a publicista.
 23. Jonáš Záborský (* 3. Február 1812, Záborie - † 23. Január 1876, Župčany) bol slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, evanjelický a neskôr rímskokatolícky kňaz a teológ.

Film a divadlo

 1. Ivan Bukovčan (* 15. September 1921, Banská Bystrica - † 25. Máj 1975, Bratislava) bol slovenský publicista a dramatik, filmový dramaturg a scenárista.
 2. Michal Dočolomanský (* 25. Marec 1942, Nedeca, Slovenský štát, dnes Poľsko - † 26. August 2008, Bratislava) bol slovenský herec, spevák, moderátor a imitátor.
 3. Ladislav Chudík (* 27. Máj 1924, Hronec - † 29. Jún 2015, Bratislava) bol slovenský herec a divadelný pedagóg.
 4. Anna Jurkovičová-Hurbanová (* 6. Apríl 1824, Nové Mesto nad Váhom - † 2. Február 1905, Turčiansky Svätý Martin) bola prvou slovenskou ochotníckou herečkou, ktorá vystúpila proti spoločenským predsudkom a zakoreneným predstavám a ukázala, že ženy patria aj na divadelné dosky.
 5. Katarína Kolníková (* 20. Apríl 1921, Radošina - † 29. Máj 2006, Radošina) bola slovenská herečka. Od roku 1971 pôsobila v Radošinskom naivnom divadle (RND).
 6. Jozef Kroner (* 20. Marec 1924, Staškov - † 12. Marec 1998, Bratislava) bol slovenský herec 20. storočia. Hral vo filme Obchod na korze, ktorý ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966.
 7. Viktor Kubal (* 20. Marec 1923, Svätý Jur - † 24. Apríl 1997, Bratislava) bol slovenský výtvarník, karikaturista, scenárista a filmový režisér.
 8. Milan Lasica (* 3. Február 1940, Zvolen - † 18. Júl 2021, Bratislava) bol slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák. Spolu s Júliusom Satinským vytvorili jednu z najobľúbenejších komických dvojíc v bývalom Česko-Slovensku.
 9. Július Satinský (* 20. August 1941, Bratislava - † 29. December 2002, Bratislava) bol slovenský herec, komik, dramatik, prozaik, publicista, spisovateľ a autor literatúry pre deti.
 10. Jozef Gregor Tajovský (* 18. Október 1874, Tajov - † 20. Máj 1940, Bratislava) bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik.

Veda a vynálezy

 1. Ján Bahýľ (* 25. Máj 1856, Zvolenská Slatina - † 13. Marec 1915, Bratislava) bol slovenský konštruktér a vynálezca vrtuľníka.
 2. Štefan Banič (* 23. November 1870, Neštich - † 2. Január 1941, Neštich) bol slovenský robotník a vynálezca. Zostrojil prvý použiteľný padák na princípe dáždnika, ktorý sa otváral sústavou niekoľkých pružín.
 3. Matej Bel (* 24. Marec 1694, Očová - † 29. August 1749, Bratislava) bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota.
 4. Ján Farkaš (* 30. Apríl 1923, Modra - † 17. Október 1999, Modra) bol slovenský enológ a výskumník, vedúci tímu vinárov, ktorý stvoril nealkoholický hroznový nápoj Vineu.
 5. Matej Kornel Hell (* 1653, Schlackenberg - † 4. November 1743, Štiavnické Bane) bol hlavný banský strojmajster, konštruktér, vynálezca a projektant, ktorý žil od roku 1693 v Banskej Štiavnici. V roku 1710 podal priamo cisárovi vo Viedni návrh na výstavbu vodnej nádrže (tajchu) Vindšachta.
 6. Jozef Ľudovít Holuby (* 25. Marec 1836, Lubina - † 15. Jún 1923, Pezinok) bol slovenský botanik a etnograf. Patril k popredným predstaviteľom slovenského národného hnutia.
 7. Ján Jesenský-Jessenius (* 27. December 1566, Vroclav, Poľsko - † 21. Jún 1621, Praha) bol slovenský lekár, politik, filozof a autor vedeckých spisov.
 8. Wolfgang Kempelen (* 23. Január 1734, Bratislava - † 26. Marec 1804, Alservorstadt, Rakúsko) bol uhorský polytechnik a vynálezca pochádzajúci z nemecky hovoriacej rodiny. Počas pobytu v Banáte zaviedol pestovanie ľanu a postavil manufaktúru na súkno. Pre Bratislavský hrad skonštruoval čerpadlo, ktoré ťahalo vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrunne postavil vodomet, v Bratislave vybudoval pontónový most a na Žitnom ostrove zavlažovacie zariadenie. Známy je jeho šachový automat.
 9. Samuel Mikovíni (* 1686, Cinobaňa-Turíčky - † 23. Marec 1750, neďaleko Trenčína) bol slovenský kartograf, inžinier-zememerač a polyhistor zemianskeho pôvodu.
 10. Jozef Murgaš (* 17. Február 1864, Tajov-Jabríková - † 11. Máj 1929, Wilkes Barre, Pensylvánia, USA) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, maliar a vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.
 11. Ľudmila Pajdušáková (* 29. Jún 1916, Radošovce - † 5. Október 1979, Vyšné Hágy) bola slovenská astronómka a fyzička.
 12. Jozef Maximilián Pecval (* 6. Január 1807, Spišská Belá - † 19. September 1891, Viedeň, Rakúsko) bol slovenský fyzik, matematik a vynálezca. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky.
 13. Ján Adam Rayman (* 23. Apríl 1690, Prešov - † 23. Apríl 1770, Prešov) bol slovenský lekár, infekcionista, imunológ, farmaceut a polyhistor, mestský lekár mesta Prešova a župný lekár Šarišskej župy
 14. Aurel Stodola (* 11. Máj 1859, Liptovský Mikuláš - † 25. December 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol svetoznámy slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.
 15. Izabela Textorisová (* 16. Marec 1866, Ratková - † 12. September 1949, Krupina) bola prvá slovenská botanička, ktorá spracovávala nevšedné druhy rastlín a kvetov.
 16. Vojtech Zamarovský (* 5. Október 1919, Trenčín - † 26. Júl 2006, Praha) bol slovenský autor literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva.

Šport

 1. Jozef Adamec (* 26. Február 1942, Vrbové - † 24. December 2018, Trnava) bol slovenský futbalista a tréner. Finalista MS 1962 v Čile. 7-násobný majster Česko-Slovenska. Najlepší strelec čs. ligy: 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71.
 2. Ladislav Kubala (* 10. Jún 1927, Budapešť, Maďarsko - † 17. Máj 2002, Barcelona, Španielsko) bol slovensko-maďarsko-španielsky futbalista a tréner, jedna z najväčších postáv svetového futbalu v 50. rokoch minulého storočia.
 3. Stan Mikita (* 20. Máj 1940, Sokolče - † 7. August 2018, Chicago, Illinois, USA) bol kanadský hokejista slovenského pôvodu, člen Hokejovej siene slávy.
 4. Ondrej Nepela (* 22. Január 1951, Bratislava - † 2. Február 1989, Mannheim, Nemecko) bol česko-slovenský krasokorčuliar. V roku 1972 na Olympijských hrách v Sappore získal zlatú medailu. Trojnásobný majster sveta v krasokorčuľovaní.
 5. Ján Popluhár (* 12. September 1935, Čeklís (Bernolákovo) - † 6. Marec 2011, Bratislava) bol slovenský futbalový obranca, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na Slovensku. V roku 1967 obdržal Svetovú cenu za fair play (World Fair Play Award).
 6. Eva Šuranová (* 24. Apríl 1946, Ózd, Maďarsko - † 31. December 2016, Ózd, Maďarsko) bola slovenská atlétka – skokanka do diaľky. Prvá slovenská atletická medailistka na olympiáde. Bronzová medaila na olympijských hrách 1972. Majsterka Československa 8x v diaľke, 1x 100 m, 1x 100 m prekážky, 1x päťboj.

Výtvarníctvo, fotografia, architektúra

 1. Martin Benka (* 21. September 1888, Kostolište - † 28. Jún 1971, Malacky) bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista. Zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe.
 2. Ľudovít Fulla (* 27. Február 1902, Ružomberok - † 21. Apríl 1980, Bratislava) bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg. Je považovaný za jedného zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Inšpiroval ho najmä slovenský folklór.
 3. Mikuláš Galanda (* 4. Máj 1895, Turčianske Teplice - † 5. Jún 1938, Bratislava) bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku.
 4. Ladislav Guderna (* 1. Jún 1921, Nitra - † 6. Október 1999, Vancouver) bol slovenský surrealistický maliar.
 5. Ladislav Eduard Hudec (* 8. Január 1893, Banská Bystrica - † 26. Október 1958, Berkeley) bol zo Slovenska pochádzajúci architekt, ktorý pôsobil v Číne a v Spojených štátoch. Postavil svojho času najvyššiu budovu mimo severnej Ameriky.
 6. Eugen Kramár (* 5. Máj 1914, Devičie - † 30. December 1996, Bratislava) bol slovenský architekt a vysokoškolský pedagóg. Je autorom projektov, ako napr.: budova Slovenskej národnej banky, Divadlo P. O. Hviezdoslava, budova pošty v Bratislave a hotela FIS vo Vysokých Tatrách.
 7. Milan Paštéka (* 20. Máj 1931, Trenčín - † 23. September 1998, Voznica) bol slovenský maliar.
 8. Majster Pavol z Levoče (* 1480, - † 1546, ) bol neskorogotický rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v levočskej Bazilike sv. Jakuba.
 9. Dominik Skutecký (* 14. Február 1849, Gajary - † 13. Marec 1921, Banská Bystrica) bol slovenský maliar. Autor žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov.
 10. Alojz Ján Viliam Štróbl (* 21. Jún 1856, Červený Kút - † 13. December 1926, Budapešť) bol uhorský sochár slovenského pôvodu.

Národní buditelia

 1. Anton Bernolák (* 3. Október 1762, Slanica - † 15. Január 1813, Nové Zámky) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu.
 2. Michal Miloslav Hodža (* 22. September 1811, Rakša, okr. Turčianske Teplice - † 26. Marec 1870, Český Tešín, Rakúsko-Uhorsko) bol slovenský národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, reprezentant slovenského národného hnutia v 40. rokoch 19. storočia.
 3. Jozef Ľudovít Miloslav Hurban (* 19. Marec 1817, Beckov - † 21. Február 1888, Hlboké) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.
 4. Ján Kollár (* 29. Júl 1793, Mošovce - † 24. Január 1852, Viedeň) bol slovenský politik, básnik, spisovateľ, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia, jazykovedec, evanjelický farár. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu.
 5. Janko Kráľ (* 24. Apríl 1822, Liptovský Mikuláš - † 23. Máj 1876, Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie.
 6. Ján Palárik (* 27. Apríl 1822, Raková - † 7. December 1870, Majcichov) bol slovenský katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, publicista a organizačný pracovník. Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia.
 7. Ľudovít Štúr (* 28. Október 1815, Uhrovec - † 12. Január 1856, Modra) bol slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach.

Hudba a tanec

 1. Jaroslav Filip (* 22. Jún 1949, Hontianske Moravce - † 11. Júl 2000, Bratislava) bol slovenský hudobník, skladateľ, humorista, dramaturg, herec a zanietený propagátor internetu s neobyčajne širokým spektrom aktivít.
 2. Hana Hegerová (* 20. Október 1931, Bratislava - † 23. Marec 2021, Praha) bola slovenská a česká speváčka – šansonierka a herečka. Hegerová býva nazývaná nekorunovaná kráľovná šansónu.
 3. Ivan Krajíček (* 24. Máj 1940, Žilina - † 5. Jún 1997, Bratislava) bol slovenský herec, spevák, komik, režisér, moderátor a zabávač.
 4. Štefan Nosáľ (* 20. Január 1927, Hriňová - † 22. Júl 2017, Bratislava) bol umelecký vedúci a choreograf umeleckého súboru Lúčnica a režisér. Nestor slovensk0ho folklóru.
 5. Mikuláš Schneider-Trnavský (* 24. Máj 1881, Trnava - † 28. Máj 1958, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Zhotovovateľ Jednotného katolíckeho spevníka.
 6. Eugen Suchoň (* 25. September 1908, Pezinok - † 5. August 1993, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Vo svojej tvorbe hojne vychádzal zo slovenskej ľudovej melodiky.

2. svetová vojna

 1. Jozef Gabčík (* 8. Apríl 1912, Poluvsie - † 18. Jún 1942, Praha) bol slovenský vojak pôsobiaci v exilovej československej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
 2. Ján Golian (* 26. Január 1906, Dombóvár, Maďarsko - † 1945, Flossenbürg, Nemecko) bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ Slovenského národného povstania na strednom Slovensku.
 3. Imrich Karvaš (* 25. Február 1903, Varšany (dnes Kalinčiakovo, Levice) - † 20. Február 1981, Bratislava) bol slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg. Počas druhej svetovej vojny prvý guvernér Slovenskej národnej banky. Podporoval protinacistický odboj a Slovenské národné povstanie.
 4. Otto Smik (* 20. Január 1922, Bordžomi - † 28. November 1944, neďaleko Zwolle) bol slovenský stíhací pilot a letecké eso počas druhej svetovej vojny. Stal sa najúspešnejším slovenským pilotom v službách britskej RAF.
 5. Rudolf Michal Viest (* 24. September 1890, Revúca - † 1945, Flossenbürg, Nemecko) bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR.
 6. Rudolf Vrba (* 11. September 1924, Topoľčany - † 27. Marec 2006, Vancouver) bol slovenský profesor farmakológie a terapeutiky špecializujúci sa na neurológiu. Spolu s Alfrédom Wetzlerom utiekli z koncentračného tábora a priniesli prvú detailnú informáciu o dianí v koncentračních táboroch, čím zachránili mnoho tisíce životov.
 7. Alfréd Wetzler (* 10. Máj 1918, Trnava - † 8. Február 1988, Bratislava) bol slovenský spisovateľ. Spolu s Rudolfom Vrbom utiekli z koncentračného tábora a priniesli prvú detailnú informáciu o dianí v koncentračních táboroch, čím zachránili mnoho tisíce životov.
 8. Peter Zaťko (* -1. Január 1903, Vavrišovo - † 10. Január 1978, Bratislava) bol slovenský národohospodár, politik. Pripravoval hospodárske zabezpečenie Slovenského národného povstania tajným premiestňovaním materiálových zásob na stredné Slovensko.

Ostatné

 1. Móric Beňovský (* 20. September 1746, Vrbové - † 23. Máj 1786, Madagaskar) bol slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne.
 2. Michal Bosák (* 10. December 1869, Okrúhle - † 18. Február 1937, Scranton, Pensylvánia, USA) bol americko-európsky filantrop a bankár slovenského pôvodu.
 3. Eugene Andrew Cernan (* 14. Marec 1934, Chicago - † 16. Január 2017, Houston) bol americký astronaut, po otcovi slovenského a po matke českého pôvodu. Absolvoval tri lety do vesmíru, a bol známy ako posledný človek, ktorý v rámci programu Apollo stál na povrchu Mesiaca.
 4. Matúš Čák Trenčiansky (* 1260, Uhorsko - † 18. Marec 1321, Trenčín, Uhorsko) bol uhorský šľachtic a vojvodca. V súdobých reáliách bol najmocnejším vládcom celého terajšieho západného a stredného Slovenska. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier.
 5. Alexander Dubček (* 27. November 1921, Uhrovec - † 7. November 1992, Praha) bol československý, komunistický politik, a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“.
 6. Andrej Hadik (* 16. Október 1711, Dunajský Klátov - † 12. Marec 1790, Viedeň) bol uhorský gróf a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Vyznamenal sa v sedemročnej vojne, najmä nečakaným útokom na Berlín 16. októbra 1757, ktorý obsadil s minimálnymi stratami. Z tohto činu sa vyvinul frazeologizmus „husársky kúsok“.
 7. Štefan Moyzes (* 24. Október 1797, Veselé - † 5. Júl 1869, Žiar nad Hronom) bol rímskokatolícky biskup, v rokoch 1850 – 1869 banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej.
 8. Marína Paulínyová (* 28. Marec 1897, Slovenské Pravno, Rakúsko-Uhorsko - † 5. Október 1945, Blackbushe, Anglicko) bola slovenská diplomatka, žurnalistka, zdravotníčka a propagátorka Slovenska, podpredsedníčka Česko-slovenského červeného kríža, tlmočníčka.
 9. Štefan Boleslav Roman (* 17. Apríl 1921, Veľký Ruskov - † 23. Marec 1988, Toronto, Kanada) bol kanadský priemyselník slovenského pôvodu, v rokoch 1971 – 1988 prvý predseda a zakladateľ Svetového kongresu Slovákov.
 10. Ladislav Škultéty-Gabriš (* 27. Jún 1738, Mojtín - † 19. August 1831, Sânnicolau Mic, Rumunsko) bol slovenský vojak habsburskej armády, husár, jeden z najdlhšie slúžiacich vojakov histórie vojenstva sveta.
 11. Milan Rastislav Štefánik (* 21. Júl 1880, Košariská - † 4. Máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Česko-Slovenska.

Navrhni ďalšiu slovenskú osobnosť