Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Segnerová 1/b, 841 04 Bratislava

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Účelom nadácie je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja vedy a vzdelania, spočívajúca v nasledujúcich aktivitách:

a) podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí,

b) podpora vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike,

c) ochrana a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí,

d) podpora slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, vedeckovýskumnej, muzeálnej, kultúrnej, osvetovej, výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti,

e) podpora vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou,

f) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami obdobného zamerania v Európe a vo svete.

Ján Bilik - člen správnej rady

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 2 400 13 400 000 174 720 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 23 500 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 3 400 13 400 000 198 220 € 0 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com