SPORT legal, s.r.o

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 12 000 1 011 000 135 698 € 0 €
  1.6.2022 - 30.11.2022
Barcelona, FC Barcelona
Vzdelávanie
LADISLAV KUBALA - svetobčan
Žiadosť číslo M082/SK/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 1 000 000 37 300 €
Požadované položky: Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Zabezpečenie rekvizít (BV), Reprezentančné náklady (BV)
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Barcelona,
Vzdelávanie
Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG
Žiadosť číslo 0624/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 000 5 000 52 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Bratislava, Šahy, Praha, Barelona, Sevilla, Madrid
informácie
Ferdinand DAUČÍK
Žiadosť číslo 0622/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 000 3 000 23 699 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Ubytovanie a doprava
0 €
  1.3.2022 - 31.12.2022
máj 2021
informácie
Ladislav KUBALA
Žiadosť číslo 0618/SK/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 000 3 000 22 699 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Cestovné a ubytovanie
0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 4 12 000 1 011 000 135 698 € 0 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Slovenská republika Miroslava Grajciarová

Slovenská republika MissFolklór s.r.o.

Slovenská republika Monty

Slovenská republika Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Slovenská republika Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika NAVISDAT,s,r,o

Slovenská republika Nexteria Global Hub

Slovenská republika Občianske združenie FS HORNÁD

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Slovenská republika One Slovak Family

Slovenská republika OZ ,,Zober loptu, nie drogy"

Slovenská republika OZ Duša Fujary

Slovenská republika OZ Lackovci

Slovenská republika Patrik Buda

Slovenská republika Pavol Datko

Slovenská republika PhDr. Marián Pauer

Slovenská republika Pohronské osvetové stredisko

Slovenská republika Portál Slovákov v zahraničí

Slovenská republika Prezidentka Slovenskej republiky

Slovenská republika Priatelia Grófa Beňovského

Slovenská republika Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

Slovenská republika Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Slovenská republika Radio Slovakia International

Slovenská republika Roman Švihorík

Slovenská republika Slovak Global Network

Slovenská republika Slovakia.travel

Slovenská republika Slovakiana - portál kultúrneho dedičstva Slovenska

Slovenská republika Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid (SAMRS)

Slovenská republika Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Slovenská republika Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská republika Slovensko-Kórejská Spoločnosť

Slovenská republika Spoločnosť prof. Martina Slivku

Slovenská republika Spolok Slovákov v Bulharsku

Slovenská republika Spolok Slovákov z Bulharska

Slovenská republika Spolok slovenských spisovateľov

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Slovenská republika SrdcomDoma

Slovenská republika Štátny pedagogický ústav ŠPÚ

Slovenská republika Thalia Teatro

Slovenská republika Turčianska galéria v Martine

Slovenská republika Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Slovenská republika Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika VisionPro Media, s.r.o.

Slovenská republika Vlasta Moman

Slovenská republika Združenie Modrý aniel

Slovenská republika Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov

Slovenská republika Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

Slovenská republika Zuzana Drugová

Slovenská republika „SPOLOK SLOVÁKOV Z BULHARSKA (SSB)"


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com