Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Viac informácií

www.akademiavzdelavania.sk/

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Akadémia vzdelávania sa venuje vzdelávaniu v rôznych oblastiach, primárne jazykovému vzdelávaniu. Ponúka možnosti vzdelávania v anglickom, nemeckom, talianskom, francúzskom a španielskom jazyku prostredníctvom skupinových, individuálnych a firemných kurzov v prezenčnej aj dištančnej forme. Výuku anglického jazyka zastrešuje aj v predškolských zariadeniach. Spolupracuje so zahraničnými lektormi, ktorí poskytujú výučbu cudzích jazykov na základných a stredných školách. Organizácia poskytuje aj semináre z ekonomickej oblasti a oblasti legislatívy, taktiež rekvalifikačné kurzy (napr. účtovníctvo, práca s počítačom, aranžovanie kvetov...) V priebehu roka najmä počas jarných a letných prázdnin organizuje letné tábory pre deti.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 120 300 57 000 € 57 000 €
  14.7.2024 - 13.8.2024
Hotel Smrečina, Párnica, Orava
Vzdelávanie
Medzinárodný tábor pre krajanské deti
Žiadosť číslo 0615/SK/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 300 57 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):150.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):160.00; Platby za odborné služby - iné - Honoráre (hlavní vedúci, zdravotníci), školenia k tvorbe táborového programu a táborového manažmentu,:8469.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1200.00; Doprava (BV):3931.00; Ubytovanie (BV):16970.00; Strava (BV):20000.00; Nákup športových potrieb (BV):1250.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1000.00; Iné - Vstupenky na atrakcie v rámci výletov, program, odborné služby (režijné náklady), doplnenie lekárničky, poplatky úradom, kancelárske potreby, služby účtovníka:3870.00
57 000 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 1 136 154 56 667 € 56 667 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 1 - - 40 700 € 40 700 €
2018 1 - - 41 800 € 41 800 €
2017 1 - - 62 700 € 62 700 €
2016 1 - - 24 122 € 24 122 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 6 256 454 282 989 € 282 989 € (100%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com