Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV 21 000 Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Aktivity Výboru pre vzdelávanie vyplývali zo Stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku a z Akčného plánu ku kapitole 23 za oblasť vzdelávania predprístupných aktivít Srbska do vstupu do EU.

Výbor pre kultúru NRSNM sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovaním kultúry a kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, sleduje privatizáciu lokálnych médií, poskytuje mienky k mediálnym projektom, podporuje médiá prostredníctvom súbehou a pod.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je v zmysle zákona orgán kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, podporuje médiá, novinársku a hlásateľskú činnosť prostredníctvom súbehov, sleduje prácu médií ..

NRSNM od začiatku intenzívne spolupracuje s tými lokálnymi samosprávami, v ktorých žijú Slováci. So Starou Pazovou už tradične existuje výnimočná spolupráca v prospech tam žijúcich Slovákov a ich vzťahov s väčšinovým národom.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

13.11.2022 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2022


1.10.2022 - 31.10.2022 | Informácie    

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku


1.12.2018 - 31.12.2018 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2018


1.12.2014 - 31.12.2014 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2014


1.12.2010 - 31.12.2010 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2010

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 49 8 337 613 133 192 010 € 41 300 €
  1.12.2022 - 1.12.2022
slovenské triedy na ZŠ v Srbsku alebo platforma NRSNM
Vzdelávanie
Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť
Žiadosť číslo 0457/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 240 2 380 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.11.2022 - 20.11.2022
Pivnica, Srbsko
Informácie
Festival Stretnutie v pivnickom poli 2022
Žiadosť číslo 0905/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 10 000 4 030 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  5.11.2022 - 5.11.2022
Štúdio rozhlasu v Novom Sade
kultúra
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov
Žiadosť číslo 0374/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 240 1 280 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  30.10.2022 - 30.10.2022
Selenča Srbsko
Informácie
Festival populárnej slovenskej hudby Zlatý kľúč 2022
Žiadosť číslo 0705/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 20 000 6 030 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
1 700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.10.2022 - 5.11.2022
R. Srbsko
Informácie
Festival Divadelný vavrín 2022
Žiadosť číslo 0706/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 6 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
1 700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  13.10.2022 - 15.10.2022
gymnázium v Kovačici
Vzdelávanie
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov- projekt podporený dolnozemskou dohodou
Žiadosť číslo 0541/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 240 5 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - hudobná kapela na posedenie, a bankové poplatky
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2022 - 1.12.2022
Filozofická fakulta v Novom Sade
Vzdelávanie
Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade
Žiadosť číslo 0456/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 15 3 630 €
Požadované položky: Štipendium pre študentov (BV),Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV),Iné - bankové poplatky
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.9.2022 - 24.9.2022
R. Srbsko
kultúra
Edukácia slovenských divadelných ochotníkov v Srbsku 2022
Žiadosť číslo 0708/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 2 000 5 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.9.2022 - 20.12.2022
slovenské triedy na SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Po slovensky na strednej škole
Žiadosť číslo 0459/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 120 2 280 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2022 - 11.9.2022
slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Aby nám triedy nezanikli
Žiadosť číslo 0466/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
275 5 000 8 680 €
Požadované položky: Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV),Nákup školských potrieb (BV),Iné - bankové poplatky
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2022 - 31.10.2022
NRSNM
informácie
Slovenské inštitúcie v očiach mladých
Žiadosť číslo 0616/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 5 000 2 830 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - bankové poplatky, tlač letáka
0 €
  1.9.2022 - 30.11.2022
Nový Sad R. Srbsko
Vzdelávanie
Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0673/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
200 40 000 3 830 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  1.9.2022 - 30.11.2022
Báčsky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Škola online žurnalistiky pre mladých
Žiadosť číslo 0898/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 4 000 2 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - občerstvenie, bankové poplatky
0 €
  1.9.2022 - 30.11.2022
Nový Sad R. Srbsko
Vzdelávanie
Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0256/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 40 000 3 830 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankové poplatky
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  28.8.2022 - 30.11.2022
Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Workshop pre mladých slovenských recitátorov
Žiadosť číslo 0893/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 4 000 2 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - občerstvenie, bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.8.2022 - 5.9.2022
slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Didaktické pomôcky pre slovenské školy
Žiadosť číslo 0376/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 750 5 000 7 480 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - bankové poplatky
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.8.2022 - 30.9.2022
MŠ v Novom Sade
Vzdelávanie
Podpora slovenskej skupine MŠ v Novom Sade
Žiadosť číslo 0463/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 60 2 830 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Nákup športových potrieb (BV),Iné - bnkové poplatky
1 300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.8.2022 - 22.12.2022
Materské školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku
Žiadosť číslo 0253/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 6 000 5 200 €
Požadované položky: Náklady na prepravu (BV),Iné - Vybavenie pre ihriská- šmýkačky, domčeky, hojdačky
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.8.2022 - 1.11.2022
školy, kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet
Vzdelávanie
Slovenské učebnice pre slovenské deti
Žiadosť číslo 0462/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 150 1 150 6 280 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Iné - bankové poplatky
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.8.2022 - 25.9.2022
ZŠ v Erdevíku
Vzdelávanie
Vybavenie slovenskej triedy v Erdevíku
Žiadosť číslo 0472/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 40 2 330 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.8.2022 - 14.8.2022
R. Srbsko
Informácie
Otvárací program Slovenských národných slávností 2022
Žiadosť číslo 0704/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 40 000 7 030 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.8.2022 - 14.8.2022
Báčsky Petrovec, Srbsko
kultúra
Press stredisko počas SNS 2022
Žiadosť číslo 0899/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
25 50 000 1 600 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  20.6.2022 - 10.12.2022
SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku
Vzdelávanie
Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR
Žiadosť číslo 0478/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
75 240 3 780 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplaty a pedagogický dozor
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.6.2022 - 17.6.2022
Bratislava
Vzdelávanie
Cesta odmeneným žiakom do SR
Žiadosť číslo 0482/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 240 5 830 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  10.6.2022 - 25.8.2022
SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku
Vzdelávanie
Učasť žiakov stredných škôl na taboroch v SR
Žiadosť číslo 0479/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 160 3 630 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplatky a pedagogický dozor
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  7.6.2022 - 26.10.2022
Nový Sad R. Srbsko
kultúra
Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi
Žiadosť číslo 0254/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 10 000 2 730 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  6.6.2022 - 30.11.2022
Nový Sad R. Srbsko
informácie
Tlač Srbsko-slovenského slovníka administratívno - právnicej terminologie
Žiadosť číslo 0710/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 40 000 5 430 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  3.6.2022 - 5.6.2022
R. Srbsko
kultúra
Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2022
Žiadosť číslo 0707/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 6 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
1 700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.5.2022 - 15.6.2022
slovenské ZŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Kvalitné vyučovanie pre naše školy
Žiadosť číslo 0461/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 120 2 680 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky, nástenné mapy, grafické tabule
1 600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.5.2022 - 30.5.2022
tábory vSR
Vzdelávanie
Škola v prírode v SR
Žiadosť číslo 0476/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 88 3 870 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplatky a pedagogický dozor
0 €
  15.5.2022 - 24.11.2022
R. Srbsko
kultúra
Nákup slovenských hudobných nástrojou - Fujár
Žiadosť číslo 0518/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
200 40 000 4 000 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV)
0 €
  15.5.2022 - 31.5.2022
slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Budem žiakom v slovenskej triede
Žiadosť číslo 0470/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 240 1 610 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.5.2022 - 14.5.2022
gymnázium v Kovačici
Vzdelávanie
Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov
Žiadosť číslo 0375/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 4 450 2 210 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.5.2022 - 30.6.2022
triedy kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet
Vzdelávanie
Slovenčina je moja materčina
Žiadosť číslo 0468/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
1 100 5 000 4 710 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky, lístky na kúpalisko
0 €
  25.4.2022 - 10.5.2022
priestory NRSNM
Informácie
Vybavenie kancelárie NRSNM
Žiadosť číslo 0480/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 5 000 1 930 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  15.4.2022 - 31.10.2022
SR (Modra, B. Bystrica, Žilina)/školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR
Žiadosť číslo 0481/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 5 000 3 130 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  7.4.2022 - 24.11.2022
Nový Sad R. Srbsko
médiá
Vytváranie optimálnych podmienok pre prácu na diaľku počas pandémie COVID -19
Žiadosť číslo 0702/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
6 40 000 4 830 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  7.4.2022 - 24.11.2022
Nový Sad, Srbská republika
Médiá
Nákup technického vybavenia - prenosných počítačov
Žiadosť číslo M081/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
6 40 000 4 830 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia
(BV), Iné - bankové poplatky
0 €
  5.4.2022 - 27.10.2022
Nový Sad, R. Srbsko
informácie
Odstráňme jazykové bariéry
Žiadosť číslo 1085/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
300 6 000 1 810 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 30.11.2022
Nový Sad
Vzdelávanie
Podpora mladým začínajúcim novinárom
Žiadosť číslo 1118/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 10 000 1 000 €
Požadované položky: Štipendium pre študentov (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 30.4.2022
slovenské triedy na ZŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Didaktické karty zo slovenčiny
Žiadosť číslo 0378/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 2 750 2 180 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Distribúcia a preprava časopisov (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 30.11.2022
školy, kde sa vyučuje slovensčina v Srbsku a v Chorvátsku
kultúra
Divadelná postprodukcia
Žiadosť číslo 0619/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 1 500 2 930 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 30.11.2022
R, Srbsko
kultúra
Prispievanie k posilňovaniu národnej identity a kultúry Slovákov v Srbsku
Žiadosť číslo 0685/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 40 000 4 230 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 31.10.2022
Nový Sad, Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec, Šíd, Pivnica, Selenča, Lug, Aradáč, Kysáč, Padina, Biele Blato...
médiá
Reklamný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku
Žiadosť číslo 0941/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 10 000 5 000 €
Požadované položky: Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Grafické práce (BV),Iné - strava, ubytovanie, doprava, bankové poplatky
0 €
  31.3.2022 - 17.10.2022
R. Srbsko
kultúra
Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku
Žiadosť číslo 0697/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 41 000 3 430 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - Bankové poplatky
0 €
  30.3.2022 - 30.12.2022
R. Srbsko
informácie
Som Slovák a som na to hrdý
Žiadosť číslo 0682/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 41 000 3 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 20.12.2022
MŠ, kde žijú slovenské deti: Biele Blato, Vojlovica, Nový Sad, Erdevík, Báčska Palanka, Čelarevo, Krčedín
Vzdelávanie
Slovenčina aj pre predškolákov
Žiadosť číslo 0474/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 240 4 980 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - bankové poplatky
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.1.2022 - 22.12.2022
portál www.vzdelavanie.nrsnm.com
informácie
Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie
Žiadosť číslo 1074/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 5 000 1 930 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - bankové poplatky, zákup fotografií
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nový Sad, Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec, Šíd, Pivnica, Aradáč, Kysáč, Padina, Biele Blato
médiá
Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií
Žiadosť číslo 0524/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 30 000 4 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Iné - bankové poplatky, technické vybavenie
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 57 8 572 447 568 1 854 810 € 51 700 €
2020 48 4 599 478 420 180 428 € 63 210 €
2019 40 3 143 467 376 123 165 € 34 100 €
2018 38 3 432 438 438 131 775 € 44 600 €
2017 46 - - 189 136 € 49 560 €
2016 65 - - 204 236 € 40 790 €
2011 22 - - 315 373 € 143 360 €
  2016-2022 365 28 083 2 444 935 3 190 933 € 468 620 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com