Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV 21 000 Novi Sad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Aktivity Výboru pre vzdelávanie vyplývali zo Stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku a z Akčného plánu ku kapitole 23 za oblasť vzdelávania predprístupných aktivít Srbska do vstupu do EU.

Výbor pre kultúru NRSNM sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovaním kultúry a kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, sleduje privatizáciu lokálnych médií, poskytuje mienky k mediálnym projektom, podporuje médiá prostredníctvom súbehou a pod.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je v zmysle zákona orgán kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, podporuje médiá, novinársku a hlásateľskú činnosť prostredníctvom súbehov, sleduje prácu médií ..

NRSNM od začiatku intenzívne spolupracuje s tými lokálnymi samosprávami, v ktorých žijú Slováci. So Starou Pazovou už tradične existuje výnimočná spolupráca v prospech tam žijúcich Slovákov a ich vzťahov s väčšinovým národom.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

13.11.2022 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2022


1.10.2022 - 31.10.2022 | Informácie    

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku


1.1.2020 - 31.12.2020 | Vzdelávanie    

Vzdelávací portál NRSNM


1.12.2018 - 31.12.2018 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2018


1.12.2014 - 31.12.2014 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2014


1.12.2010 - 31.12.2010 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2010

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 27 186 706 265 645 176 341 € 62 060 €
  21.11.2024 - 22.11.2024
MŠ v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme 2024 - spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0155/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 4 525 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):120.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):100.00; Platby za odborné služby - iné - dohoda o vykonávaní služieb: odborné prednášky a prezentácie učiteliek:320.00; Ubytovanie (BV):700.00; Strava (BV):1100.00; Nákup kníh a literatúry (BV):250.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):890.00; Nákup materiálov a surovín (BV):50.00; Ocenenia (BV):150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):800.00; Iné - kurierske služby a bankové poplatky:45.00
3 000 €
  16.11.2024 - 16.11.2024
Kovačica, Srbsko
Informácie
Zoznámme sa – Pozdvihnutie národného povedomia slovenskej mládeže v Srbsku
Žiadosť číslo 0824/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 400 2 046 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Odborné zástúpenie troch prednášateľov seminára.:900.00; Doprava (BV):308.00; Strava (BV):308.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  1.11.2024 - 10.11.2024
Kovačica, Srbská republika
Kultúra
Festival Divadelný vavrín 2024
Žiadosť číslo 0593/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 3 000 8 419 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):5009.00; Strava (BV):2050.00; Ocenenia (BV):330.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00; Iné - Bankové poplatky:30.00
3 000 €
  20.10.2024 - 20.10.2024
Selenča, Srbská republika
Kultúra
Festival Zlatý kľúč 2024
Žiadosť číslo 0361/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 3 000 7 080 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):5000.00; Strava (BV):1500.00; Ocenenia (BV):550.00; Iné - bankové poplatky:30.00
4 000 €
  11.10.2024 - 11.10.2024
Nový Sad
Vzdelávanie
Kultúra hovoreného slova
Žiadosť číslo 0319/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 200 1 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honorár školiteľa:200.00; Strava (BV):200.00; Nákup kníh a literatúry (BV):800.00
0 €
  11.10.2024 - 12.10.2024
Kovačica, Srbsko
Vzdelávanie
Tradičné médiá v digitálnej dobe Škola žurnalistiky
Žiadosť číslo 0437/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
25 35 1 750 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):50.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre pre troch školiteľov:450.00; Doprava (BV):250.00; Ubytovanie (BV):200.00; Strava (BV):620.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  1.10.2024 - 30.10.2024
Slovenské základné a stredné školy v R. Srbsko
Kultúra
Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0372/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
150 30 000 1 710 €
Požadované položky: Iné - Prvá cena x 2 - Smart mobilné telefóny,
Druhá cena x 2 - Smart hodinky
Tretia cena x 2 - Bezdrôtové slúchadlá
Ceny útechy pre všetkých účastníkov x 150 - flash kľúč
bankové poplatky:1710.00
0 €
  1.9.2024 - 20.11.2024
Materské školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku
Žiadosť číslo 0410/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 3 000 7 115 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):60.00; Doprava (BV):300.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):50.00; Iné - domček - 615 eur x3 = 1.845 eur
eko domček - 440 eur x 3= 1.320 eur
aktiviti-park šmýkačka - 389 eur x 3 = 1167 eur
activity-set-veverica- šmýkačka - 316 x 3=949 eur
hojdačka -227 eur x 6 = 1.364 eur bankové poplatky a kurierske služby:6705.00
3 000 €
  1.9.2024 - 23.12.2024
základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, Oddelenie slovakistiky Univerzity v Novom Sade a priestory NRSNM na rozdelenie finančnej podpory
Vzdelávanie
Zachovajme si slovenčinu
Žiadosť číslo 0156/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 286 16 015 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - dohoda o spolupráci s učiteľmi:5120.00; Poplatky za školné (BV):300.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):3000.00; Nákup školských potrieb (BV):5500.00; Iné - propagačný materiál a bankové poplatky:2095.00
10 000 €
  1.9.2024 - 31.12.2024
Dokumentárny film sa bude natáčať na Slovensku (Bratislava, Jasenová, Martin,..) a vo Vojvodine, Srbsku (Kovačica, Nový Sad). Promócia a prezentácia projektu Nový Sad a Kovačica.
Médiá
Kovačický proces
Žiadosť číslo 0695/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 000 100 000 21 120 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):250.00; Doprava (BV):400.00; Iné - platby za ubytovanie v Bratislave, Jasenovej, v Martine 13 členného tímu 4 noci 70 eur = 3640.00
koordinácia 300 eur * 5 mesiacov=1500 a Premiéra:
Mediálne centrum catering občerstvenie = 100 eur (1600.00) úhrada - diéty 13 členného produkčného tímu 5 dní *72 eur =4680.00 a 250 eúr Boost (4930.00) nákup techniky pre slovenskú redakciu RTV dva laptopy 1650.00, Sony FX6FULL CINEMA KAMERAS 5000.00, Objektív 1900.00, Statív 1750.00 (10300.00):20470.00
0 €
  28.8.2024 - 31.8.2024
Martin, Slovenská republika
Kultúra
Divadelná edukácia v rámci Scénickej žatvy v Martine 2024
Žiadosť číslo 0760/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 2 480 €
Požadované položky: Doprava (BV):1150.00; Ubytovanie (BV):900.00; Iné - bankové poplatky 30 eur
+
poplatok za dielne na Scénickej žatve po 50 eur na osobu x 8 osôb je 400 eur:430.00
2 000 €
  28.8.2024 - 31.8.2024
Martin, Slovenská republika
Kultúra
Cesta odmeneného súboru zo Srbska na Scénickú žatvu 2024
Žiadosť číslo 0376/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 100 2 010 €
Požadované položky: Doprava (BV):1980.00; Iné - bankové poplatky:30.00
2 010 €
  25.8.2024 - 25.10.2024
školy s vyučovacím jazykom slovenským a priestory NRSNM na rozdelenie učebníc
Vzdelávanie
Slovenské učebnice pre slovenské deti
Žiadosť číslo 0157/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 000 12 780 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):12450.00; Nákup školských potrieb (BV):300.00; Iné - bankové poplatky:30.00
6 300 €
  20.8.2024 - 30.11.2024
školy s vyučovacím jazykom slovenským a priestory NRSNM na rozdelenie pomôcok
Vzdelávanie
Modernizácia vyučovacieho procesu na slovenských školách
Žiadosť číslo 0174/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
500 5 000 9 830 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):60.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):50.00; Nákup kníh a literatúry (BV):500.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):4345.00; Nákup technického vybavenia (BV):4515.00; Iné - bankové poplatky a kurierske a poštové služby, ako aj doprava pomôcok zo SR autom a v Srbsku:360.00
0 €
  9.8.2024 - 9.8.2024
Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Otvárací program Slovenských národných slávností 2024
Žiadosť číslo 0291/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 000 10 000 9 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - platby za scenár a réžiu:3000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):5000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):1000.00
4 000 €
  1.8.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Padina, Kysáč, Lug, Stará Pazova, Selenča, Erdevík, Binguľa- slovenské prostredia v Srbsku
Médiá
Vo fókuse mladí - Úspešní predstavitelia slovenskej vojvodinskej komunity mladšej generácie
Žiadosť číslo 0539/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 000 50 000 17 710 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1250.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):9990.00; Platby za odborné služby - iné - výroba promo materiálu a promócia na sociálnych sieťach:1500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):700.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):4240.00; Iné - bankové poplatky:30.00
5 000 €
  11.7.2024 - 15.7.2024
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Tím Národnostnej rady zo Srbska na Krajanskom dvore v Detve 2024
Žiadosť číslo 0531/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 000 20 000 2 962 €
Požadované položky: Doprava (BV):1100.00; Ubytovanie (BV):766.80; Strava (BV):705.60; Nákup materiálov a surovín (BV):360.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  24.6.2024 - 21.7.2024
podľa programu organizátora v rámci Kalendára MŠVVaŠ SR
Vzdelávanie
Cesta na tábory do SR
Žiadosť číslo 0202/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
112 224 11 320 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - pedagogický dozor na 3 podujatia:440.00; Doprava (BV):10850.00; Iné - bankové poplatky:30.00
10 000 €
  23.6.2024 - 30.6.2024
podľa programu organizátora UMB
Vzdelávanie
Školenie pre učiteľov v SR
Žiadosť číslo 0146/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 2 850 1 790 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):60.00; Doprava (BV):1550.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):150.00; Iné - bankové poplatky:30.00
1 550 €
  14.6.2024 - 15.6.2024
ZŠ v Kulpíne a v Kovačici
Vzdelávanie
Prvky ľudovej tradície v našich učebniciach
Žiadosť číslo 0124/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 5 000 2 270 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):120.00; Platby za odborné služby - iné - 2 školiteľky- výskum a školenie:700.00; Doprava (BV):120.00; Ubytovanie (BV):200.00; Strava (BV):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - bankové poplatky:30.00
2 000 €
  7.6.2024 - 8.6.2024
Stará Pazova, Srbská republika
Kultúra
Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ 2024
Žiadosť číslo 0442/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 4 700 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2500.00; Strava (BV):640.00; Ocenenia (BV):330.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1200.00; Iné - bankové poplatky:30.00
2 200 €
  5.6.2024 - 31.12.2024
všetky slovenské prostredia v Srbsku (Hložany, Stará Pazova, Kovačica, Kysáč, Pivnica, Selenča, Báčska Palanka...)
Informácie
Okno do sveta
Žiadosť číslo 0211/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 000 10 000 15 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - koordinácia, novinári a kameramani:4700.00; Iné - technika za priamy prenos:10200.00
0 €
  15.5.2024 - 30.11.2024
Oddelenie slovakistiky FF v Novom Sade
Vzdelávanie
Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie
Žiadosť číslo 0271/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
150 2 500 2 775 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2225.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):270.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):250.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
  15.4.2024 - 30.9.2024
TV- slovenské vysielania, FB stránka NRSNM, stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Informácie
Nábor žiakov do slovenských tried
Žiadosť číslo 0178/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 2 500 2 430 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):550.00; Platby za odborné služby - iné - odborné služby- hosťovanie v médiách a vypracovanie reklamy:500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):150.00; Iné - bankové poplatky:30.00
1 700 €
  2.4.2024 - 19.10.2024
Našice, Nadlak a Békeščaba
Vzdelávanie
Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch
Žiadosť číslo 0201/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
29 2 500 2 190 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 2 prenášky- prezentácie multimediálnych dodatkov v Chorvátsku:100.00; Doprava (BV):1780.00; Nákup kníh a literatúry (BV):280.00; Iné - bankové poplatky:30.00
1 000 €
  11.3.2024 - 7.12.2024
školy s vyučovacím jazykom slovenským a Dom kultúry v Báčskom Petrovci
Kultúra
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov
Žiadosť číslo 0257/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 5 000 2 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):80.00; Platby za odborné služby - iné - pedagogický dozor do Chorvátska:60.00; Doprava (BV):330.00; Nákup kníh a literatúry (BV):700.00; Ocenenia (BV):1350.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):250.00; Iné - bankové poplatky:30.00
1 300 €
  1.3.2024 - 30.6.2024
www.vzdelavanie.nrsnm.com
Informácie
Postavenie testov zo súťaží na portál
Žiadosť číslo 0502/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
110 2 850 2 714 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce (BV):372.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1612.00; Platby za odborné služby - iné - vypracovanie 6 testov zo slovenčiny pre ZŠ a 8 pre SŠ:700.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
2023 38 6 341 338 173 157 580 € 36 500 €
2022 49 8 337 613 133 192 010 € 41 300 €
2021 57 8 572 447 568 1 854 810 € 51 700 €
2020 48 4 599 478 420 180 428 € 63 210 €
2019 40 3 143 467 376 123 165 € 34 100 €
2018 38 3 432 438 438 131 775 € 44 600 €
2017 46 - - 189 136 € 49 560 €
2016 65 - - 204 236 € 40 790 €
2011 22 - - 315 373 € 143 360 €
  2016-2024 430 221 130 3 048 753 3 524 854 € 567 180 € (16%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com