Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV 21 000 Novi Sad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Aktivity Výboru pre vzdelávanie vyplývali zo Stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku a z Akčného plánu ku kapitole 23 za oblasť vzdelávania predprístupných aktivít Srbska do vstupu do EU.

Výbor pre kultúru NRSNM sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovaním kultúry a kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, sleduje privatizáciu lokálnych médií, poskytuje mienky k mediálnym projektom, podporuje médiá prostredníctvom súbehou a pod.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je v zmysle zákona orgán kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, podporuje médiá, novinársku a hlásateľskú činnosť prostredníctvom súbehov, sleduje prácu médií ..

NRSNM od začiatku intenzívne spolupracuje s tými lokálnymi samosprávami, v ktorých žijú Slováci. So Starou Pazovou už tradične existuje výnimočná spolupráca v prospech tam žijúcich Slovákov a ich vzťahov s väčšinovým národom.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

13.11.2022 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2022


1.10.2022 - 31.10.2022 | Informácie    

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku


1.1.2020 - 31.12.2020 | Vzdelávanie    

Vzdelávací portál NRSNM


1.12.2018 - 31.12.2018 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2018


1.12.2014 - 31.12.2014 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2014


1.12.2010 - 31.12.2010 | Informácie    

Voľby do menšinových národnostných rád 2010

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 38 6 341 338 173 157 580 € 36 500 €
2022 49 8 337 613 133 192 010 € 41 300 €
2021 57 8 572 447 568 1 854 810 € 51 700 €
2020 48 4 599 478 420 180 428 € 63 210 €
2019 40 3 143 467 376 123 165 € 34 100 €
2018 38 3 432 438 438 131 775 € 44 600 €
2017 46 - - 189 136 € 49 560 €
2016 65 - - 204 236 € 40 790 €
2011 22 - - 315 373 € 143 360 €
  2016-2024 403 34 424 2 783 108 3 348 513 € 505 120 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com