Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

 

Miesto pôsobenia

Nemecko Nemecko (80 000 krajanov)

Turmairstrasse 5, 82166 Gräfelfing bei München

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Dobrovoľnícka organizácia organizujúca spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Zároveň propagujeme slovenskú kultúru a tradície. Pre deti organizujeme výučbu slovenčiny, detské dielne, výlety. Pre dospelých koncerty, výstavy, predstavenia, diskusie.

Slovensko-nemecký kulturný klub e. V. bol založený 27. novembra 1974 v Mníchove.

Predsedníčka: Dipl. Ing. Viera Horch

Podpredsedníčky: Adriana Lednická a Veronika Gburíková


Slovensko-nemecký kultúrny klub e.V. je dobrovoľnícka organizácia založená v roku 1974 v Mníchove, ktorá pre krajanskú komunitu Slovákov a Sloveniek žijúcich v Mníchove a Bavorsku organizuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity. Veľmi nám záleží na tom, aby mali deti so slovenským pôvodom možnosť udržať si aktívnu znalosť slovenského jazyka, poznali Slovensko, slovenské tradície a zvyky a vybudovali si priateľské vzťahy tak v tunajšej komunite ako aj k Slovensku. Zároveň sa snažíme v zahraničí Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 500 3 200 27 900 € 9 000 €
  10.10.2024 - 13.10.2024
Mníchov
Kultúra
Kultúrne podujatia pri príležitosti 50. výročia založenia Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu
Žiadosť číslo 0486/DE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 3 000 16 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1650.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1200.00; Platby za odborné služby - iné - Platby za odborné služby prevedenia akcie, osvetlenie, ozvučenie, klavírny sprievod (detský koncert), výzdoba:8000.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2100.00; Doprava (BV):700.00; Ubytovanie (BV):1200.00; Ocenenia (BV):200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1200.00; Iné - GEMA, LITA (autorské práva):250.00
5 000 €
  12.1.2024 - 20.12.2024
Mníchov
Vzdelávanie
Zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti Slovenskej školy pri SNKK v roku 2024
Žiadosť číslo 0365/DE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 11 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):350.00; Platby za odborné služby - zhotovenie poto-, audio- a videozáznamu (BV):350.00; Platby za odborné služby - iné - Odborné služby vyučujúce. Hviezdoslavova mašľa: Odborné služby organizácie podujatia, moderovanie, príprava detí a textov, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie, komunikácia so súťažiacimi (rodičmi):7500.00; Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV):800.00; Doprava (BV):200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Nákup kníh a literatúry (BV):300.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):500.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):150.00; Iné - Nákup školských potrieb, Krátkodobý prenájom priestorov, Nákup materiálov a surovín, Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu, Ocenenia:1050.00
4 000 €
2023 7 848 15 400 26 630 € 10 100 €
2022 8 1 214 25 200 60 305 € 25 500 €
2021 8 715 12 500 27 700 € 12 700 €
2020 10 606 11 900 33 000 € 25 050 €
2019 9 1 150 3 250 44 600 € 9 400 €
2018 9 1 120 26 600 47 950 € 6 000 €
2017 12 - - 63 690 € 10 300 €
2016 12 - - 67 400 € 7 300 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 77 6 153 98 050 399 175 € 115 350 € (29%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Nemecko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com