Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

 

Miesto pôsobenia

Nemecko Nemecko (80 000 krajanov)

Casinostr. 15 85540 Haar bei München

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Dobrovoľnícka organizácia organizujúca spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Zároveň propagujeme slovenskú kultúru a tradície. Pre deti organizujeme výučbu slovenčiny, detské dielne, výlety. Pre dospelých koncerty, výstavy, predstavenia, diskusie.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 1 064 22 200 57 305 € 22 500 €
  4.7.2022 - 31.7.2022
Bratislava
Informácie
Výstava Martina Oscitého v Bratislave
Žiadosť číslo 1046/DE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 5 000 4 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Reprezentančné náklady (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.7.2022 - 31.7.2022
Bratislava
Kultúra
Výstava Martina Oscitého v Bratislave
Žiadosť číslo M132/DE/2022 (M)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
200 5 000 3 005 €
Požadované položky: Prenájom priestorov na podujatie (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.7.2022
Mníchov, Nemecko
kultúra
Slovenský detský koncert
Žiadosť číslo 1038/DE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 3 000 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 31.12.2022
Mníchov, Nemecko
kultúra
Večer s osobnosťami slovenského umeleckého života
Žiadosť číslo 1048/DE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 3 000 3 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Reprezentančné náklady (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 31.12.2022
Mníchov, Nemecko
kultúra
Slovenský ples v Mníchove
Žiadosť číslo 1047/DE/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
200 3 000 8 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - poštovné
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Mníchov, Nemecko
Vzdelávanie
Vyučovanie slovenského jazyka pre deti 2022
Žiadosť číslo 1036/DE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
64 3 000 33 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Doprava a postovne na dopravu casopisov.
16 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Mníchov, Nemecko
Vzdelávanie
Detské ľudové dielne
Žiadosť číslo 1045/DE/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 2 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 8 715 12 500 27 700 € 12 700 €
2020 10 606 11 900 33 000 € 25 050 €
2019 9 1 150 3 250 44 600 € 9 400 €
2018 9 1 120 26 600 47 950 € 6 000 €
2017 10 - - 54 840 € 8 300 €
2016 12 - - 67 400 € 7 300 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 65 4 655 76 450 332 795 € 91 250 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Nemecko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com