Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vojanova 26, 615 00 Brno, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana byl založen v roce 1949 skupinou slovenských vysokoškolkých studentů v Brně. V roce 2019 soubor oslavil 70. výročí od založení a jsme nejstarším a nevětším krajanským spolkem Slováků prezentujíci tradiční foklór Slovenska v České republice.

Poľana vznikla v r.1949, je nejstarším spolkem sdružující slováky žijící v ČR-více.

Úspěchy: 2016-zlaté pásmo na MFF Akademická Nitra a mimořádné ocenění za udržování slovenských tradic v zahraničí, 2014-titul LAUREÁTA festivalu na MFF AK Nitra.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

28.10.2022 | Kultúra    

Koncert: Poľana ztráty a nálezy

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 2 224 19 500 18 220 € 4 300 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Brno, Česká republika
kultúra
Koncert na počest Milana Križa
Žiadosť číslo 0821/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 500 5 550 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 31.12.2022
Vojanova 26, 615 00 Brno
Informácie
Slovenská Tancovačka 15 let v Brně
Žiadosť číslo 0814/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 500 2 770 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 30.11.2022
Brno, Česká republika
kultúra
Koncert k 15. výročí ženského sboru a ĽH Poľana
Žiadosť číslo 0818/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 1 500 4 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Brno, Česká republika
kultúra
VSLPT Poľana 2022
Žiadosť číslo 0822/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
74 15 000 5 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 4 336 30 700 13 692 € 6 500 €
2020 4 875 31 500 12 000 € 5 350 €
2019 5 1 050 42 000 19 400 € 8 750 €
2018 5 674 41 200 17 858 € 6 000 €
2017 6 - - 16 267 € 4 694 €
2016 7 - - 16 677 € 1 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 35 5 159 164 900 114 114 € 36 594 € (32%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 2 0 CZK
  2022 SLOVENSKÁ TANCOVAČKA v BRNĚ [Brno]

MK ČR (RNK)

0 CZK
  2022 VSLPT POĹANA v roce 2022 [Brno]

MK ČR (RNK)

0 CZK
2021 0 0 CZK
2020 0 0 CZK
2019 0 0 CZK
2018 0 0 CZK
2017 0 0 CZK
2016 0 0 CZK
  2016-2020 2 0 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com