Okenko CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dunraven Primary School ,London, SW16 2LG

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zameriavame na českú a slovenskú komunitu v Londýne. Organizáciu sme založili ako matky detí, ktoré nielen chcú, aby si ich deti udržiavali znalosť materinského jazyka na úrovni rodených hovorcov, ale aby sme spoločne vytvorili skutočnú komunitu. Naším cieľom je teda nielen organizovať aktivity a akcie pre deti, ale aj pre dospelých.

Ponúkame:

  • prezenčnú výučbu v češtine aj slovenčine pre deti od narodenia do 14-tich rokov v sobotu a od 2-7 rokov v nedeľu
  • individuálnu alebo skupinovú online výučbu
  • kurzy slovenčiny a slovenčiny pre dospelých
  • získanie oficiálneho českého Osvedčenia na základe zmluvy s MŠ SR pre školákov s českým občianstvom
  • rozsiahlu knižnicu českých a slovenských kníh pre deti i dospelých
  • mimoškolské akcie pre deti i dospelých vrátane oslčv Veľkej noci a Mikuláša, Detského dňa či výletov k moru aj po Londýne.
  • poradne a kurzy v oblastiach bilingvizmu, logopédie i sociálnej problematiky

V rámci podpory folklorního dědictví organizujeme taneční soubory - Kvíteček pro předškoláky, Kvítek pro školáky a Květ pro dospělé. Tyto soubory vystupují na různých akcích v rámci české a slovenské komunity v UK i mimo ni.


"Sobotná slovenská škola (0 - 15 rokov) zabezpečuje prezenčné aj online vyučovanie od 10:00 - 13:00 a slúži aj ako komunitné centrum.

V škole máme deti rozdelené podľa veku v jednotlivých triedach, pričom v slovenskej sekcii máme 5 tried. V najmladších Chrobáčikoch (1.5 - 3 roky) sa vyučovanie koná od 10:00 - 11:00 aj s prítomnosťou rodičov. Deti sa učia slovenské hry, básničky, pesničky a zapájajú sa do tvorivých dielní. Do triedy Kuriatok (škôlka) deti chodia sami a prebieha od 10:00 - 13:00 za prítomnosti učiteľa a asistenta. Každá hodina ma svoju štruktúru podľa učebného plánu a preberajú sa aktuálne témy ako napríklad počasie, ročné obdobia alebo slovenské tradície, čím sa rozvíja slovná zásoba hravou formou. Nasleduje trieda Kozliatka (1 - 2. ročník), ktorá prebieha od 10:00 - 13:00 a detičky sa tu učia slovenskú abecedu, čítať, písať po slovensky, ako aj rozvíjať slovnú zásobu. V triede Zajkov od 10:00 - 13:00 (3. - 4. ročník) sa deti už venujú javom ako vybrané slová, skloňovanie, časovanie a pod. Nasleduje trieda najstarších Medvede od 10:00 - 13:00 (od 5. ročníka vyššie), kde sa k slovenskému jazyku pridáva aj dejepis a zemepis.

Česká sekcia má viac detí, a preto aj viac tried (10), rozdelených podľa veku a vyučovanie prebieha podobne.

U nás vo vzdelávacom centre takisto vedieme 3 tanečné folklórne súbory: Kvíteček, Kvítek a Kvet.

Organizujeme kultúrne podujatia každoročne pre celú slovenskú a českú komunitu vo Veľkej Británii ako sú Mikulášska akcia, Veľkonočná oslava, folklórne podujatia, literárny festival, olympiádu, Fašiangy.

Online vedieme výtvarné dielne so slovenskými a českými umelcami pre deti z celého sveta.

Knižnicu zabezpečuje bohatú ponuku slovenských a českých kníh pre naše deti aj dospelých, ako aj e-knihy pre celý svet."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

29.7.2024 - 2.8.2024 | Informácie    

XVI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí


6.7.2024 | Kultúra    

Zahradní slavnost


24.6.2024 - 30.6.2024 | Informácie    

OkénkoFEST24: Festival české a slovenské literatury pro děti i dospělé v Londýně


22.6.2024 | Informácie    

Workshop na bolesti zad


22.6.2024 | Informácie    

Bazárek v Okénku 22.6.


9.6.2024 | Informácie    

3. Československá sportovní olympiáda


27.4.2024 - 28.4.2024 | Vzdelávanie    

Noc s Andersenem


20.4.2024 | Kultúra    

Zpívání s kytarou


23.3.2024 | Kultúra    

Velikonoční oslavy v Okénku


24.2.2024 | Informácie    

Maškarní karneval


3.2.2024 | Informácie    

Taneční zábava


27.1.2024 | Informácie    

Bazárek Okénka


27.1.2024 - 3.2.2024 | Informácie    

Výtvarné dílny pro děti


26.1.2024 | Informácie    

Knihomol - knižní a filmový klub pro dospělé


19.1.2024 | Informácie    

Vzpomínková akce na Jana Palacha


5.12.2023 - 15.12.2023 | Vzdelávanie    

Vánoční literární festival


25.11.2023 | Vzdelávanie    

Vázání adventních věnců


18.11.2023 | Vzdelávanie    

Výtvarné dílny pro děti i pro dospělé


17.11.2023 | Kultúra    

Moravská cimbálka Záletníci


11.11.2023 | Informácie    

Šlapáčková drakiáda


4.11.2023 | Informácie    

Bazárek Okénka


10.10.2023 | Informácie    

Debata o voľbách


26.5.2023 - 30.6.2023 |    

Fond pro potřebné rodiny


1.1.2023 - 28.2.2023 | Informácie    

Kultúrne aktivity Január - Február


30.6.2022 - 7.7.2022 | Kultúra    

LITERATURA 2022: Londýnský festival současné české a slovenské literatury/ London festival of contemporary Czech and Slovak Literature


22.5.2022 | Kultúra    

Mezinárodní výstava českého a slovenského umění v Londýně pro fond na pomoc na Ukrajině


29.1.2022 | Kultúra    

Ples k 10. výročí založení Okénka

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 6 4 000 38 000 46 788 € 11 750 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn
Kultúra
Knižnica v Okenku
Žiadosť číslo 0810/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 10 000 2 388 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - knihovníčka, zaškolenie na používanie čítačky:1000.00; Nákup kníh a literatúry (BV):500.00; Nákup technického vybavenia (BV):888.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn. online
Kultúra
Slovenskí a českí veteráni v Uk
Žiadosť číslo 0813/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
500 5 000 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1300.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Editor, překladatel:1500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):500.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Nákup kníh a literatúry (BV):200.00; Nákup materiálov a surovín (BV):300.00; Ocenenia (BV):300.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00
0 €
  2.1.2024 - 30.3.2025
Londýn
Kultúra
Česko-slovenské výtvarné dielne, výstava a kniha
Žiadosť číslo 0814/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 10 000 8 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1300.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - vytvarnicky a umelci:3000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):1500.00; Nákup kníh a literatúry (BV):300.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):700.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn, Veľká Británia
Vzdelávanie
Slovenské vzdelávacie centrum Okénko
Žiadosť číslo 0424/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 5 000 20 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie poto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Honorár za výučbu detí v slovenskom jazyku:5500.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):6500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):500.00; Nákup kníh a literatúry (BV):1000.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):500.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):500.00; Nákup krojového vybavenia (BV):1000.00; Iné - prenájom skladu mimo školy:3000.00
9 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn, Spojené kráľovstvo
Kultúra
Mikulášska akcia a Veľkonočná akcia
Žiadosť číslo 0425/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):300.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1200.00; Strava (BV):800.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Nákup kníh a literatúry (BV):400.00; Nákup materiálov a surovín (BV):400.00; Ocenenia (BV):800.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):600.00
750 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Londýn, Swanage, Sidmouth
Kultúra
Česko-slovenský Folklórny festival a folklór v Anglicku
Žiadosť číslo 0426/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 5 000 6 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honorár vedeniu súborov a organizácia:1000.00; Doprava (BV):1000.00; Ubytovanie (BV):4000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Ocenenia (BV):100.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):100.00
2 000 €
2023 10 4 000 23 200 131 500 € 12 000 €
2022 9 3 250 21 000 108 580 € 12 350 €
2021 12 2 028 12 760 96 130 € 12 000 €
2020 9 1 221 5 500 60 570 € 10 500 €
2019 1 150 300 20 000 € 1 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 47 14 649 100 760 463 568 € 60 400 € (13%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com