Okenko CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dunraven Primary School ,London, SW16 2LG

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zameriavame na českú a slovenskú komunitu v Londýne. Organizáciu sme založili ako matky detí, ktoré nielen chcú, aby si ich deti udržiavali znalosť materinského jazyka na úrovni rodených hovorcov, ale aby sme spoločne vytvorili skutočnú komunitu. Naším cieľom je teda nielen organizovať aktivity a akcie pre deti, ale aj pre dospelých.

Ponúkame:

  • prezenčnú výučbu v češtine aj slovenčine pre deti od narodenia do 14-tich rokov v sobotu a od 2-7 rokov v nedeľu
  • individuálnu alebo skupinovú online výučbu
  • kurzy slovenčiny a slovenčiny pre dospelých
  • získanie oficiálneho českého Osvedčenia na základe zmluvy s MŠ SR pre školákov s českým občianstvom
  • rozsiahlu knižnicu českých a slovenských kníh pre deti i dospelých
  • mimoškolské akcie pre deti i dospelých vrátane oslčv Veľkej noci a Mikuláša, Detského dňa či výletov k moru aj po Londýne.
  • poradne a kurzy v oblastiach bilingvizmu, logopédie i sociálnej problematiky

V rámci podpory folklorního dědictví organizujeme taneční soubory - Kvíteček pro předškoláky, Kvítek pro školáky a Květ pro dospělé. Tyto soubory vystupují na různých akcích v rámci české a slovenské komunity v UK i mimo ni.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 9 3 250 21 000 108 580 € 12 350 €
  1.7.2022 - 31.12.2022
Online, Londýn
Informácie
Okienko do českého a slovenského umenia
Žiadosť číslo M134/GB/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie, žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
100 2 000 6 880 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
Vzdelávanie
Slovenské vzdelávacie centrum Okenko
Žiadosť číslo 0817/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 20 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
9 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
kultúra
Veľkonočná akcia
Žiadosť číslo 0824/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
kultúra
Mikulášska akcia
Žiadosť číslo 0828/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
kultúra
Knižnica v Okenku
Žiadosť číslo 0895/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 2 000 8 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na archiváciu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - laptop pre náš katalóg
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
kultúra
Česko- slovenský literárny festival pre deti a dospelých
Žiadosť číslo 0902/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 3 000 35 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
850 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn,Eastbourne, Swanage, Sidmouth, Tenterden , Spojené kráľovstvo
kultúra
Česko-slovenský folklórny Festival a folklór v Anglicku
Žiadosť číslo 0910/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 5 000 10 700 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo
kultúra
Česko-slovenské výtvarné dielne, výstava a kniha
Žiadosť číslo 0922/GB/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 2 000 7 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - ocenenia za výhry v súťažiach
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Spojené kráľovstvo, online
Vzdelávanie
Slovenskí a českí veteráni v Uk
Žiadosť číslo 0928/GB/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 4 000 5 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
0 €
2021 12 2 028 12 760 96 130 € 12 000 €
2020 9 1 221 5 500 60 570 € 10 500 €
2019 1 150 300 20 000 € 1 800 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 31 6 649 39 560 285 280 € 36 650 € (13%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com