Slovensko španielska únia

 

Miesto pôsobenia

Španielsko (15 000 krajanov)

C/Zaragossa 27 17003 Gerona (Španielsko)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Naša Slovensko-španielska únia sa zrodila z myšlienok mnohých Slovákov, ktorí žijú v Španielskom kráľovstve. Nachádzame sa v Gerone, v komunitnej oblasti Katalánsko, v Španielsku.

Naše ciele:

• Podpora spoločných cieľov Slovákov žijúcich v zahraničí

• Zviditeľnenie našich myšlienok ako národa

• Podpora národného povedomia

• Zvýraznenie jazykovej identity Slovákov v Španielsku

• Podpora vzťahov navzájom medzi Slovákmi ako komunita

• Podporiť vzdelávanie v slovenskom jazyku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 10 309 1 552 220 737 € 500 €
  1.12.2022 - 31.12.2022
Španielsko
kultúra
Decembrové slovenské oslavy
Žiadosť číslo 0547/ES/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 200 5 899 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Platby
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2022 - 31.10.2022
Španielsko
Informácie
Kúpa priestoru pre Slovensko - španielksu Úniu
Žiadosť číslo 0542/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 200 145 000 €
Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
0 €
  1.9.2022 - 30.9.2022
Španielsko
Informácie
Nákup vybavenia
Žiadosť číslo 0544/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 10 9 489 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup softwaru (BV),Nákup softwaru (KV),Nákup nábytku (BV),Nákup krojového vybavenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)
0 €
  1.8.2022 - 31.8.2022
Španielsko
Informácie
Slovenské kroje
Žiadosť číslo 0546/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
15 200 10 549 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - Platby
0 €
  5.7.2022 - 5.7.2022
Slovensko, Bratislava
Vzdelávanie
Deň zahraničných Slovákov 2022
Žiadosť číslo 0532/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
4 2 3 850 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - Platby
0 €
  1.6.2022 - 30.11.2022
Španielsko
Vzdelávanie
Celoročné medzinárodné tábory I.
Žiadosť číslo 0526/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 20 9 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
0 €
  1.5.2022 - 30.11.2022
Slovensko
Vzdelávanie
Celoročné medzinárodné tábory II.
Žiadosť číslo 0528/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 20 12 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - platby
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Španielsko
médiá
Slovenské srdiečko v rádii
Žiadosť číslo 0539/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 100 7 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na archiváciu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a lieratúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Platby
0 €
  1.5.2022 - 30.9.2022
Španielsko
informácie
Slovenská kultúra stravovania
Žiadosť číslo 0543/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 500 7 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Platby
0 €
  1.4.2022 - 31.8.2022
Španielsko
informácie
Web a informačné portály Slovensko španielskej únie
Žiadosť číslo 0536/ES/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
15 300 7 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - Platby
0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 10 309 1 552 220 737 € 500 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Španielsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com