Dotácie pre slovenských krajanov

Žiadané sumy
Schválené sumy
Najobdarovanejší
Žiadosti
Žiadatelia
Položky
Žiadosť na účasť
Dotácia na účasť
Žiadosť na zásah
Dotácia na zásah
Dotácia na krajana
Čas
Grafy

Krajanské dotácie zo Slovenska pre krajanov z celého sveta

Dotácie na rok 2021

1 138 podaných žiadostí

z toho 619 podporených

9 092 130 € požadovaných

1 122 530 € schválených

Počty krajanov vo svete
Požadované a schválené sumy
Schválené sumy podľa oblastí
Schválené sumy podľa krajín
Aktivita krajanov v čase

Na Slovensku existuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý každý rok podporuje krajanské projekty pomocou dotácií. Podpora smeruje do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Cieľom je podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporovať ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

Krajanské dotácie pre krajanov v Českej republike

V Českej republike dotácie poskytuje Ministerstvo Kultury ČR v rámci Podpory kulturních aktivit príslušníku národnostních menšin

Krajanské dotácie pre krajanov v Rakúsku

V Rakúsku dotácie poskytuje Úrad rakúskeho kancelára v rámci podpory etnických skupín v Rakúsku

Krajanské dotácie pre krajanov v Maďarsku

V Maďarsku dotácie poskytuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. VPN ZSM dostáva každý rok jednu sumárnu dotáciu od ÚSŽZ, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Krajanské dotácie pre krajanov v Srbsku

V Srbsku dotácie poskytuje Narodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Narodnostná rada žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Krajanské dotácie pre krajanov v Poľsku

V Poľsku dotácie poskytuje Spolok Slovákov v Poľsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Spolok Slovákov žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Krajanské dotácie pre krajanov v Rumunsku

V Rumunsku dotácie poskytuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Demokratický zväz žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Chýba tu nejaká podpora krajanov?

Prosím, podeľte sa o ňu s nami, nech naši krajania vedia, kde môžu žiadať o podporu na krajanské aktivity.

Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.