Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Dotácie pre slovenských krajanov

Krajanské dotácie zo Slovenska pre krajanov z celého sveta

Dotácie na rok 2021

1 138 podaných žiadostí
z toho 619 podporených

9 092 130 € požadovaných
1 122 530 € schválených

Počty krajanov vo svete


Požadované a schválené sumy


Schválené sumy podľa oblastí
Schválené sumy podľa krajín


Aktivita krajanov v časeNa Slovensku existuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý každý rok podporuje krajanské projekty pomocou dotácií. Podpora smeruje do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Cieľom je podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporovať ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

Krajanské dotácie pre krajanov v Českej republike

V Českej republike dotácie poskytuje Ministerstvo Kultury ČR v rámci Podpory kulturních aktivit príslušníku národnostních menšin

Krajanské dotácie pre krajanov v Rakúsku

V Rakúsku dotácie poskytuje Úrad rakúskeho kancelára v rámci podpory etnických skupín v Rakúsku

Krajanské dotácie pre krajanov v Maďarsku

V Maďarsku dotácie poskytuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. VPN ZSM dostáva každý rok jednu sumárnu dotáciu od ÚSŽZ, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Krajanské dotácie pre krajanov v Srbsku

V Srbsku dotácie poskytuje Narodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Narodnostná rada žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Krajanské dotácie pre krajanov v Poľsku

V Poľsku dotácie poskytuje Spolok Slovákov v Poľsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Spolok Slovákov žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Krajanské dotácie pre krajanov v Rumunsku

V Rumunsku dotácie poskytuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Demokratický zväz žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Chýba tu nejaká podpora krajanov?

Prosím, podeľte sa o ňu s nami, nech naši krajania vedia, kde môžu žiadať o podporu na krajanské aktivity. Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .