Dotácie pre slovenských krajanov

Krajanské dotácie
Podpora umenia
V Česku
V Rakúsku
V Maďarsku
V Srbsku
V Poľsku
V Rumunsku

Vedecké dotácie

Impulz
Symbol

Krajanské dotácie zo Slovenska pre krajanov z celého sveta

Žiadané sumy
Schválené sumy
Najobdarovanejší
Žiadosti
Žiadatelia
Položky
Žiadosť na účasť
Dotácia na účasť
Žiadosť na zásah
Dotácia na zásah
Dotácia na krajana
Čas
Grafy
Dotácie na rok 2022

1 124 podaných žiadostí

z toho 767 podporených

6 486 342 € požadovaných

1 772 149 € schválených

Počty krajanov vo svete
Požadované a schválené sumy
Schválené sumy podľa oblastí
Schválené sumy podľa krajín
Aktivita krajanov v čase

Na Slovensku existuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý každý rok podporuje krajanské projekty pomocou dotácií. Podpora smeruje do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Cieľom je podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporovať ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

Symbol

Krajanské dotácie na podporu slovenského umenia v zahraničí

Na Slovensku dotácie poskytuje Fond na podporu umenia okrem iného aj na prezentáciu slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí.

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Českej republike

V Českej republike dotácie poskytuje Ministerstvo Kultury ČR (Regionální a národnostní kultura) v rámci Podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin

Ministerstvo Kultury ČR (Média a audiovize) v rámci podpory rozširování a prijímání informací v jazycích národnostních menšin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci programov na podporu vzdelávania v jazykoch národnostných menšín

Dotácie poskytuje aj Úřad vlády ČR v rámci Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Jednoročné granty do 200 000 Kč poskytuje hlavní město Praha pre oblasť národnostných menšín

Dotácie poskytuje aj Městská část Praha 1 v oblasti kultúry, spolkovej činnosti, ochrany kultúrneho dedičstva na území Praha 1

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Rakúsku

V Rakúsku dotácie poskytuje Úrad rakúskeho kancelára v rámci podpory etnických skupín v Rakúsku

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Maďarsku

V Maďarsku dotácie poskytuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. VPN ZSM dostáva každý rok jednu sumárnu dotáciu od ÚSŽZ, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Dotácie je možné získať od Správcu fondu Gábora Bethlena v oblastiach národná občianska organizácia (NCIV), národná kultúrna iniciatíva (NKUL), národnostné tábory (NTAB).

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Srbsku

V Srbsku dotácie poskytuje Narodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Narodnostná rada žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Poľsku

V Poľsku dotácie poskytuje Úrad náboženských vyznaní a národnostných a etnických menšín.

V Poľsku dotácie poskytuje Spolok Slovákov v Poľsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Spolok Slovákov žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Symbol

Krajanské dotácie pre krajanov v Rumunsku

V Rumunsku dotácie poskytuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku do oblastí Kultúra, Vzdelávanie, Médiá a Informácie. Demokratický zväz žiada ÚSŽZ každý rok o dotácie na svoje jednotlivé projekty.

Symbol

IMPULZ

Projektová schéma Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.

Symbol

Chýba tu nejaká podpora krajanov?

Prosím, podeľte sa o ňu s nami, nech naši krajania vedia, kde môžu žiadať o podporu na krajanské aktivity.

Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com