Krajanské aktivity a projekty

  v roku 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

USA Neformálne stretnutie krajanov - od 19.5.2024 do 19.5.2024

Česká republika Posviacka organa a pripomenutie 77. výročia založenia cirkevného zboru - od 18.5.2024 do 19.5.2024

Česká republika Výstava Heroines: Moja osobná ženská hrdinka - od 25.4.2024 do 31.5.2024

Francúzsko Jana Ilková na medzinárodnej výstave fotografií Visages d’Europe - od 4.5.2024 do 31.5.2024

Rakúsko Slovenský Babyclub - od 27.2.2024 do 11.6.2024

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Francúzsko Kolektívna výstava siedmich slovenských umelcov v parížskom Marais - od 16.5.2024 do 15.6.2024

Rakúsko Vyučovanie slovenčiny - od 13.1.2024 do 15.6.2024

Rakúsko Hravá slovenčina pre deti 2024 - od 20.1.2024 do 22.6.2024

USA Live sv. omša z kostola sv. Jána Nepomuckého každú nedeľu - od 1.3.2024 do 1.12.2024

Poľsko Pravidelná svätá omša v Krakove každú párnu nedeľu - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Maďarsko Náš kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Česká republika Čo môžete robiť v Pražskej kaviarni? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan/občan pomôcť v roku 2024 Slovensku (hoci aj zo zahraničia)? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Slovenská republika Licenčné práva na projekciu audiovizuálnych diel na obdobie 2023-2024 - od 1.1.2023 do 31.12.2024

Ukrajina Náš kultúrno-historický kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Rumunsko Rozhlasové vysielanie pre etnických Slovákov na západe Rumunska s Vlastou Lazu - od 1.5.2023 do 31.12.2024

Taliansko Kalendár ZKPS 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Švajčiarsko Pravidelné nedeľné sväté omše v Bazileji - od 1.5.2023 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku - od 10.1.2022 do 10.1.2025

Švajčiarsko Pravidelné nedeľné sväté omše v Zürichu - od 1.4.2022 do 30.4.2025

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com