Krajanské aktivity a projekty

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

Česká republika HYB4: Čitárna, slovenský literárny večer Michal Hvorecký - od 29.3.2023 do 29.3.2023

Írsko Literárny večer venovaný P.O. Hviezdoslavovi a anglickému prekladu Krvavých sonetov - od 29.3.2023 do 29.3.2023

Srbsko Činnosť asociácie slovenských spolkov žien od založenia do dnes - od 30.11.2022 do 30.3.2023

Slovenská republika HUB 2 - od 7.2.2023 do 30.3.2023

Slovenská republika Zápajanie zahraničných Slovákov do diania na Slovensku - od 1.1.2023 do 31.3.2023

Srbsko Nákup tlačiarne - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Modernizácia IT techniky v kabinete výpočtovej techniky - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko EKOP – nové priestory - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Česká republika Limbora 70 - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Česká republika Pokrytie časti nárastu cien energií a kúpa a inštalácia dataprojektoru - od 1.1.2022 do 31.3.2023

Česká republika Odení do krásy - nákup krojov - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Rumunsko Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre materské školy a prvý stupeň ZŠ v Nadlaku - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Poľsko Nákup učebníc pre žiakov a učiteľov slovenského v Poľsku - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Poľsko Mimoriadna úhrada nákladov na energie a vykurovanie v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Novinky v krajanskej komunite - 2. marec 2023 - od 1.3.2023 do 31.3.2023

Taliansko Rivista/Časopis: Slovenské ozveny/ Echi Slovacchi- Marzo 2023, Marec 2023 - od 1.3.2023 do 31.3.2023

Česká republika Nová televízna show Jama Levova - TV MARKÍZA - od 7.3.2023 do 31.3.2023

Slovenská republika Zborník Život a dielo Štefana Boleslava Romana - od 8.3.2023 do 31.3.2023

Závislosť na talente - od 13.3.2023 do 31.3.2023

Slovenská republika Banskú Štiavnicu ničí požiar. Pomôžme! - od 18.3.2023 do 31.3.2023

Česká republika Legendární kino Atlas je zachráněno - od 22.3.2023 do 2.4.2023

Srbsko 28. Divadelné Inscenácie Dolnozemských Autorov DIDA 2022 Pivnica - od 24.3.2023 do 2.4.2023

Česká republika Tekuté piesky - Výstava troch umelcov: Martina Štrbu, Martina Kollára a Ester Sabik - od 16.3.2023 do 23.4.2023

Česká republika Maľba a socha - Vernisáž výstavy Alexeja Vojtáška a Juraja Čuteka - od 16.3.2023 do 23.4.2023

Slovenská republika Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - XIV. ročníka celoslovenskej súťaže - od 1.11.2022 do 28.4.2023

Spojené kráľovstvo Výtvarný krúžok pre deti i dospelých - od 8.3.2023 do 24.5.2023

Slovenská republika Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024 - od 24.3.2023 do 30.5.2023

16. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2023 - od 13.3.2023 do 31.5.2023

Maďarsko Zakúpenie interaktívnych technických prostriedkov a ozvučovacej techniky - od 2.2.2023 do 29.6.2023

Maďarsko Pracovné zošity(PZ) pre žiakov a študentov z matematiky a fyziky - od 1.2.2023 do 31.8.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Slovenská republika Pamätník Š. B. Romana v Novom Ruskove - od 1.1.2023 do 30.12.2023

Ukrajina Náš kultúrno-historický kalendár na rok 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Pravidelné nedeľné Služby Božie v Brne - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Česká republika Pravidelné nedeľné Služby Božie v Plzni - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Maďarsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti - od 1.1.2022 do 31.12.2023

Chorvátsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Soľanoch - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Austrália Pravidelné nedeľné Služby Božie v Seabrook - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Belgicko Pravidelné nedeľné sväté omše v Bruseli - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Česká republika Pravidelné nedeľné sväté liturgie v Prahe - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Írsko Pravidelné štvrtkové spoločné zdieľanie Božieho slova v Dubline - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Srbsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Starej Pazove - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Srbsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Báčskom Petrovci - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Taliansko Pravidelné nedeľné sväté omše v Ríme - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Slovenská republika Život a dielo Štefana Boleslava Romana - odborná publikácia z vedeckého semináru venovaného životu a dielu ŠBR - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Maďarsko Radosť na ihrisku - od 5.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Slovenská republika Licenčné práva na projekciu audiovizuálnych diel na obdobie 2023-2024 - od 1.1.2023 do 31.12.2024

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku - od 10.1.2022 do 10.1.2025

Švajčiarsko Pravidelné nedeľné sväté omše v Zürichu - od 1.4.2022 do 30.4.2025

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com