Krajanské aktivity a projekty

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

Švédsko Bábky ako z kalendára - od 1.4.2022 do 3.12.2022

Česká republika Mikuláš a divadielko v kostole sv. Michala v Jirchářích - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Srbsko 30. Festival Spievajže si, spievaj - od 23.10.2022 do 3.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Nottinghame - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Stoke on Trent - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Írsko Tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové techniky - od 1.3.2022 do 4.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Oxforde - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 8.1.2022 do 8.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 9.1.2022 do 9.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenské krajanské Vianoce - od 3.12.2022 do 10.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Spojené kráľovstvo Mikuláš v Bristole 2022 - od 3.12.2022 do 10.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Austrália Učíme sa hrou - hravá slovenčina v Slovenskej škole pre deti v Adelaide - od 29.1.2022 do 10.12.2022

Rumunsko Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov - od 1.10.2022 do 11.12.2022

Poľsko Mikuláš pre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 2.12.2022 do 11.12.2022

Austrália Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália - od 1.2.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rakúsko Tanečné sústredenie Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Rozmarín. - od 1.4.2022 do 12.12.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Poľsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Slovenčinár-metodický časopis - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Prístavba polootvorenej stodoly - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Nákup náboženských kníh a tlačovín - od 11.7.2022 do 15.12.2022

Srbsko Pazovský kalendár 2023 - od 1.8.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Doplnenie častí nabytku - od 11.7.2022 do 15.12.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 30.4.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Vydanie knihy Ivan Bujna: Spisy - od 18.7.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ - od 4.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Vydanie knihy: Ján Chovanec: STATOČNOSŤ PRAMEŇOV - od 1.6.2022 do 16.12.2022

Kanada Prenájom priestorov za účelom tanečných nácvikov a stretnutí - od 3.1.2022 do 16.12.2022

Švajčiarsko Kroje pre FS Kamzík - od 1.1.2022 do 16.12.2022

Švajčiarsko Cimbal pre FS Kamzík - od 1.1.2022 do 16.12.2022

Francúzsko Hurá na hradby stredovekého mesta Provins ! - od 5.3.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Spojené kráľovstvo Vcielka MIMA - od 15.1.2022 do 17.12.2022

Nákup technologického vybavenia na vyučovanie slovenského jazyka - od 1.3.2022 do 17.12.2022

Cyprus Detské ľudové dielne - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Spojené kráľovstvo Vcielka (Krúžok slovenského jazyka pre deti) - od 15.1.2022 do 18.12.2022

Srbsko Večerné edukície na umelecké školy pre deti a mládež - od 4.11.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

USA Prenájom miestnosti na nácviky folklórnych súborov Karička, Podkovička a Podkovienka - od 2.1.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com