Krajanské aktivity a projekty

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

Chorvátsko Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch - od 22.10.2021 do 23.10.2021

Ukrajina Metodický seminar pre učiteľov Slovenského jazyka a literatúry - od 21.10.2021 do 23.10.2021

Srbsko 12. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a hosťujúceho zboru - od 22.10.2021 do 24.10.2021

Srbsko Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj...- zakončenie projektu - od 1.1.2021 do 25.10.2021

Srbsko Slávnostná akdémia (160 rokov príchodu Slovákov do Dobanoviec) - od 25.9.2021 do 25.10.2021

Ukrajina Tabuľa /bareljef/ L.Štúru v obci Lysyčevo okres Iršavský - od 6.7.2021 do 26.10.2021

Česká republika Slovensko-český charitatívní kalendář pro děti - od 1.10.2021 do 26.10.2021

Srbsko Počítač pre kanceláriu riaditeľky školy - od 2.8.2021 do 28.10.2021

Srbsko V šírom polui hruška - od 2.8.2021 do 29.10.2021

Srbsko Interaktívne tabule pre dve učebne slovenčiny s prvkami národnej kultúry - od 2.8.2021 do 29.10.2021

Srbsko Nákup klimatizácií do učební dejepisu a zemepisu - od 2.8.2021 do 29.10.2021

Srbsko Dielne remesiel: tkanie handroviek a šitie krojovaných bábik - od 1.6.2021 do 29.10.2021

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.4.2021 do 30.10.2021

Srbsko Oprava a líčenie priečelia Etno domu - od 1.6.2021 do 30.10.2021

Austrália 9. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne a Canberra) - od 1.9.2021 do 30.10.2021

Rumunsko Renovácia exteriéru evanjelického kostola v Nadlaku - od 3.5.2021 do 30.10.2021

Poľsko Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne - od 20.5.2021 do 30.10.2021

Srbsko Zbierka lyrických skladieb z festivalu slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč - od 15.1.2021 do 30.10.2021

Srbsko Detský letný kemp - od 15.5.2021 do 30.10.2021

Srbsko Majáky minulosti, kultúry a súčasnosti Slovenska - od 1.6.2021 do 30.10.2021

Srbsko Realizácia 7. ročníku Krajanského dvora na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2021 - od 1.2.2021 do 30.10.2021

Srbsko Víkendový workshop pre mladých slovenských recitátorov - od 29.8.2021 do 30.10.2021

Srbsko Koncert lyrických piesní festivalu Súťaže o slovenskú hudobnú tvorbu Selenča (Výber z periodu 1970-2005) - od 8.7.2021 do 30.10.2021

Rumunsko Seminár slovenských dolnozemských pedagógov. Spoločný dolnozemský projekt - od 30.9.2021 do 31.10.2021

Srbsko Významné Slovenky vo Vojvodine - od 2.5.2021 do 31.10.2021

USA Slovenská knižnica v USA - od 1.1.2021 do 31.10.2021

Srbsko Výmena okien a dverí na budove KUS Zvolen - od 1.4.2021 do 31.10.2021

Maďarsko Výlet do Nitry - od 1.9.2021 do 31.10.2021

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 20.4.2021 do 31.10.2021

Rumunsko Výstava POKLADY NIEKDAJŠIEHO DETSTVA - od 17.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Piesňou chválime a sa zdokonaľujeme - od 1.3.2021 do 31.10.2021

Slovinsko Prezentácia tradičnej slovenskej kuchyne: “Varíme dobroty slovenských babičiek” - od 15.3.2021 do 31.10.2021

Srbsko rozhlasová relácia Kalendárium - od 1.4.2021 do 31.10.2021

Francúzsko Slovensko včera a dnes: Obraz doby - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Srbsko 6.ročník detského festivalu Tvorí celá rodina - od 15.6.2021 do 31.10.2021

Srbsko Slovenské knihy pre slovenské deti - od 1.9.2021 do 31.10.2021

Česká republika E-bulletin Slovenského inštitútu v Prahe na október 2021 - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Taliansko Plán kultúrnych a spoločenských podujatí SI v Ríme Október 2021 - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Srbsko Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií - od 1.3.2021 do 31.10.2021

Srbsko Technické a estetické vynovenie webovej stránky NRSNM - od 1.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Ústredné oslavy, výstavy a iné kultúrne podujatia v rámci zaznamenávania 250. výročia od príchodu Slovákov do Starej Pazovy - od 29.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Propagačný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku - od 1.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko SNY MARTINA JONÁŠA (Hraný film 4. Final. Posledná časť projektu.) - od 1.4.2021 do 31.10.2021

Srbsko Slávnostná akadémia k 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy - od 26.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2021" - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Srbsko Prijatie hostí zo Slovenska I.časť - od 15.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Prijatie hostí zo Slovenska II.časť - od 15.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Technické vybavenie kancelárií - od 1.5.2021 do 31.10.2021

Maďarsko Tranoscius a jeho stará ale živá liturgia - od 1.4.2021 do 31.10.2021

Belgicko 15. + 1. výročie založenia Slovenskej katolíckej misie - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Rumunsko Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách - od 6.10.2021 do 31.10.2021

Srbsko 29. Vojvodinský Festival slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2021 - od 1.10.2021 do 31.10.2021

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Selenča (Srbsko) - od 10.3.2021 do 31.10.2021

Srbsko Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu - od 1.9.2021 do 31.10.2021

Maďarsko Slovenské povery a mýty dolnozemských Slovákov - od 1.5.2021 do 31.10.2021

Srbsko Koncertné oblečenie pre členov Komorného zboru Zvony - od 1.6.2021 do 1.11.2021

Srbsko Slovo a gesto - od 1.5.2021 do 1.11.2021

Srbsko Press stredisko počas osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy - od 15.5.2021 do 1.11.2021

Srbsko účasť na medzinárodných podujatiach - od 18.3.2021 do 6.11.2021

Rumunsko Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku - od 1.10.2021 do 7.11.2021

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.