Krajanské aktivity a projekty

  v roku 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

Rakúsko Tanečné sústredenie Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Rozmarín. - od 1.2.2023 do 6.12.2023

Česká republika Spojené nádoby: 70 x 90 - od 5.12.2023 do 6.12.2023

Rakúsko Neformálne stretnutie pri ľudových pesničkách - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Poľsko Zaproszenie na wernisaż Biennale Ilustracji Bratysława 2023 - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Slovenská republika Dôvody na umiestnenie a vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva so sídlom v Bratislave - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Slovenská republika Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave, symbol trvalého prepojenia medzi Slovenskom a slovenskou diaspórou vo svete - od 6.12.2023 do 6.12.2023

Srbsko Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami - od 7.6.2023 do 7.12.2023

Česká republika Dotační program v oblasti kultury pro rok 2024 - od 20.11.2023 do 8.12.2023

Česká republika Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 - od 20.11.2023 do 8.12.2023

Švédsko Výstava krajanky Ludi Leiva - od 30.11.2023 do 8.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenské krajanské Vianoce v Londýne (a kdekoľvek na WiFi-ne) - od 2.12.2023 do 9.12.2023

Austrália Hravá slovenčina v Slovenskej škole pre deti v Adelaide - od 11.2.2023 do 9.12.2023

Austrália Učebné materiály pre Slovenskú školu pre deti v Adelaide - od 11.2.2023 do 9.12.2023

Austrália Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália - od 1.2.2023 do 10.12.2023

Ukrajina Mikulas na Slovensku - od 1.12.2023 do 10.12.2023

Švajčiarsko Vystúpenie pri príležitosti 55. výročia založenia FS Kolečko - od 1.3.2023 do 10.12.2023

Srbsko STK Selenča v Prievidzi - od 1.5.2023 do 10.12.2023

Poľsko Mikuláš pre najmenších v Krempachoch - od 1.12.2023 do 10.12.2023

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 11.1.2023 do 11.12.2023

Rumunsko Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov - od 6.10.2023 do 11.12.2023

Slovenská republika AKO NA RODNEJ HRUDE - od 30.4.2023 do 12.12.2023

Česká republika Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. - od 10.1.2023 do 13.12.2023

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 3.1.2023 do 13.12.2023

Kanada Prenájom priestorov za účelom tanečných nácvikov a stetnutí - od 3.1.2023 do 13.12.2023

Maďarsko Projektové týždne v našej škole - od 16.3.2023 do 14.12.2023

Srbsko Slovenská dolnozemská divadelná tvorba - od 1.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Slovenčinár-metodický časopis- spoločný dolnozemský projekt - od 1.12.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Naprogramuj si robota - od 1.9.2023 do 15.12.2023

Švajčiarsko Doplnenie krojov Slovenského folklórneho súboru Kolečko - od 15.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - IV fáza - od 8.5.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Maska v literatúre - od 3.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ - od 3.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre Materskú školu č. 2 v Nadlaku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Švajčiarsko Kroje a gajdy pre FS Kamzík - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Medzinárodná konferencia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku - od 20.4.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Slovenský týždeň - od 3.12.2023 do 15.12.2023

Srbsko Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou - od 1.6.2023 do 15.12.2023

Srbsko Kovačický kalendár na rok 2024 - technická úprava a tlač - od 1.3.2023 do 15.12.2023

Srbsko Pestovanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov - od 15.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.8.2023 do 15.12.2023

Slovenská republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Dieľňa tvorivého písania pre deti a mládež - od 10.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Návraty ku koreňom XI – putovanie za kultúrnymi hodnotami predkov v materskej vlasti - od 10.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Vydanie knihy: Pavel Husárik: OTÁZKY - od 3.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Vydanie knihy: Andreea Krnáčová: SVET FANTÁZIE - od 3.7.2023 do 15.12.2023

Spojené kráľovstvo Vánoční literární festival - od 5.12.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

USA Dotacie na prenajom priestorov - od 13.1.2023 do 15.12.2023

USA Krojove vybavenie a podpora kulturnych podujati - od 13.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Nemecko Detské ľudové dielne - od 15.1.2023 do 16.12.2023

Nemecko Večer s osobnosťami slovenského umeleckého života - od 15.1.2023 do 16.12.2023

Nemecko Hviezdoslavova mašľa 2023 - od 1.3.2023 do 16.12.2023

Nemecko Vytvorenie učebných materiálov - od 15.1.2023 do 16.12.2023

Nemecko Slovenský hudobný večer 2023 - od 1.10.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Detsky Folklorny Subor Stvorlistok - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com