Krajanské aktivity a projekty

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty

Srbsko Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj.. - od 1.1.2022 do 29.9.2022

Srbsko Materiálno technické zabezpečenie - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Ukrajina Technicke vybavenie - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Rakúsko Busta Milan Sládek umiestnená v Hainburg an der Donau. - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Spojené kráľovstvo Vylet do ZOO - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Švajčiarsko Víkendové sústredenie za účelom naštudovania novej choreografie - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Slovenská kultúra stravovania - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Nákup vybavenia - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.1.2022 do 30.9.2022

Srbsko Podpora slovenskej skupine MŠ v Novom Sade - od 25.8.2022 do 30.9.2022

Poľsko Krajanský víkend pre deti - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Maďarsko Doškoľovanie pedagógov a poslancov - od 20.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Modrotlač - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko 15. Detská svadba - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Učíme sa po slovensky - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Skvalitnenie podmienok stretávania sa Slovákov pri príležitosti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice. (II.časť) - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Maďarsko Vzdelávanie Folklórneho spolku Furmička v Mojmírovciach - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nové technické zariadenie - od 30.3.2022 do 30.9.2022

Maďarsko Folklórny súbor Furmička v detvianskom kroji - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Rakúsko Choreografia a metodická podpora pri nácviku hudobno - tanečného folklórneho pásma z oblasti Tekova - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Srbsko Oprava strechy - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Vybavenie kabinetu slovenčiny - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko 100 rokov Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Poľsko Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko 216.výročie príchodu Slovákov do Padiny - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Rumunsko Nákup bohoslužobných predmetov - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Maďarsko Nákup skusobnych manekín - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) - od 30.5.2022 do 30.9.2022

Slovenská republika Slovenskí osadníci v Novom svete / Slovak Settlers to the New World - od 2.1.2022 do 30.9.2022

Spojené kráľovstvo Pracovne Zosity Vcielka Mima - od 1.1.2022 do 30.9.2022

Srbsko Pozorovanie sveta z iného aspekta - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nákup nových moderných počítačov pre výučbu - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Ľubomír Ludvig - Prvý Slovák registrovaný v kolumbijskej organizácií pre pestovateľov kávy - od 24.9.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Kúpa novej pece na BIOPELET a PELETY na vykurovanie - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavením k budúcim úspechom - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Poľsko XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb - od 1.8.2022 do 2.10.2022

Maďarsko Dobrí apeťík!....sárma, láska, Čaba - od 1.5.2022 do 2.10.2022

Rumunsko Výjazdové zasadnutie seniorálneho presbyterstva na Slovensku - od 23.6.2022 do 2.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Rumunsko Návraty ku koreňom X – putovanie za kultúrnymi hodnotami predkov v materskej vlasti - od 10.7.2022 do 3.10.2022

Srbsko Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Česká republika Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - od 9.9.2022 do 11.10.2022

Srbsko Dielňa remesiel - krása slovenskej vyšívanej vzorky - od 15.7.2022 do 14.10.2022

Srbsko Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. - od 14.8.2022 do 14.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Švajčiarsko Výstava slovenského maliara a grafika Karola Ondreičku - od 17.9.2022 do 15.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com