Slovenská samospráva Budapešti

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Akadémia u. 1. 1054 Budapest

Viac informácií

ssbp@ssbp.t-online.hu

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Fővárosi Szlovák kisebbségi Önkormányzat

Zastupovanie záujmov príslušníkov slovenskej národnosti žijúcej v Budapešti. Organizovanie spoločesnkých a kultúrnych aktivít slovenskej komunity v Budapešti.

Zastupovanie záujmov Slovákov žijúcich v hlavnom meste, vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák a slovenských kníh, publikácií, podporovanie slovenského cirkevného života, organizácia podujatí a osláv Budapešti.

Zastupovanie záujmov Slovákov Budapešti, vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák, kníh, publikácií, podporovanie slovenského cirkevného života, organizácia podujatí a osláv

Zastupovanie záujmov a aktivít Slovákov žijúcich v hlavnom meste, vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák, slovenských kníh, podporovanie slovenských podujatí a cirkevného života v Budapešti.

SSB je 7-členný zbor volený počas volieb do národnostných samospráv.Za posledných 23 rokov vydáva časopis Budapeštiansky Slovák, organizuje jazykový kurz, školenia pre poslancov.Vydáva knihy slovenských autorov, podporuje cirkevný život v materinskom jazyku.

Slovenská samospráva Budapešti okrem organizácie väčších podujatí pre Slovákov hlavného mesta a okolia, koordinuje a podporuje činnosť obvodných samospráv, podporuje vydávanie slovenských kníh , činnosť slovenskej katolíckej a evanjelickej cirkvi.

Slovenská samospráva Budapešti organizuje podujatia pre Slovákov hlavného mesta a okolia, koordinuje a podporuje činnosť obvodných samospráv a slovenskej cirkvi a občianskych organizácií združujúcich Slovákov. Vydáva knihy a časopisy.

Zastupovanie záujmov a aktivít Slovákov žijúcich v hlavnom meste, vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák a kníh v slovenskom jazyku. Podporovanie civilných organizácií a cirkevného života v Budapešti.

Slovenská samospráva Budapešti organizuje podujatia pre Slovákov z Budapešti a okolia. Podporuje civilné organizácie a cirkevný život slovenskej komunity v hlavnom meste Maďarska. Vydáva knihy a časopisy.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 377 30 850 30 250 € 8 600 €
  2.12.2022 - 17.12.2022
Budapešť
kultúra
Deň budapeštianskych Slovákov
Žiadosť číslo 0522/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 10 000 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.8.2022 - 30.9.2022
Mojmírovce
Vzdelávanie
Doškoľovanie pedagógov a poslancov
Žiadosť číslo M029/HU/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
10 500 2 500 €
Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV)
1 000 €
  16.6.2022 - 30.6.2022
Blatnohrad
kultúra
Tradičné kladenie vencov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade (Zalavár)
Žiadosť číslo 0515/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 10 000 3 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.6.2022 - 17.6.2022
Mojmírovce
Vzdelávanie
Škola v prírode v Mojmírovciach
Žiadosť číslo 0525/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
27 100 11 000 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 30.11.2022
Zavar (Trnava)
Vzdelávanie
Návšteva rodiska Jozefa Viktorína
Žiadosť číslo 0538/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
10 50 3 250 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Veniec
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Maďarsko, Budapešť
informácie
Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák
Žiadosť číslo 0521/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 10 000 6 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Poštovné, distribúcia, archivácia
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Maďarsko - Budapešť a Vyšehrad
kultúra
200. výročie narodenia Jozefa Viktorína
Žiadosť číslo 0534/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 200 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (KV)
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 5 337 30 100 22 500 € 6 200 €
2020 6 310 29 100 16 800 € 8 800 €
2019 5 551 134 000 24 500 € 6 200 €
2018 4 507 65 000 21 000 € 4 500 €
2017 8 - - 30 940 € 3 000 €
2016 8 - - 34 950 € 9 100 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 43 2 082 289 050 180 940 € 46 400 € (26%)

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 1 250 000 HUF
  2022 Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák 250 000 HUF
2021 1 300 000 HUF
2020 4 830 000 HUF
2019 0 0 HUF
2018 0 0 HUF
2017 0 0 HUF
2016 1 60 000 HUF
  2016-2022 7 1 440 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com