Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Njegoševa 16/II/7 21000, Novi Sad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna ustanovizeň kultúry založená s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Činnosť vykonáva v štyroch oddeleniach: Rozvojovo-výskumné, INDOK, Prezentačné a vzdelávacie oddelenie a Medzinárodná spolupráca.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 8 240 78 300 14 800 € 8 200 €
2022 6 230 76 780 13 600 € 8 600 €
2021 10 240 80 330 32 922 € 8 700 €
2020 4 50 76 800 8 600 € 5 500 €
2019 5 52 185 800 13 330 € 3 000 €
2018 4 76 1 120 12 980 € 0 €
2017 5 - - 19 450 € 5 000 €
2016 6 - - 29 000 € 7 300 €
2011 4 - - 13 700 € 6 900 €
  2016-2024 52 888 499 130 158 382 € 53 200 € (34%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com