Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Njegoševa 16/II/7 21000, Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna ustanovizeň kultúry založená s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Činnosť vykonáva v štyroch oddeleniach: Rozvojovo-výskumné, INDOK, Prezentačné a vzdelávacie oddelenie a Medzinárodná spolupráca.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 5 220 76 280 9 600 € 4 600 €
  20.12.2022 - 25.12.2022
Nový Sad, Srbsko
kultúra
Vianočná rozprávka
Žiadosť číslo 0531/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 180 500 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  26.11.2022 - 26.11.2022
Nový Sad, Srbsko
Informácie
XVIII. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0517/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 350 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 31.12.2022
Nový Sad, Srbsko, Békešská Čaba, Maďarsko, Nadlak, Rumunsko, prépadné aj iné mestá v týchto krajinách.
kultúra
Dolnozemská literárna túra
Žiadosť číslo 0575/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 150 2 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nový Sad, Srbsko
informácie
Portál kultúry vojvodinských Slovákov
Žiadosť číslo 0520/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 75 000 2 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nový Sad, Srbsko
Vzdelávanie
Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov
Žiadosť číslo 0527/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 600 1 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 10 240 80 330 32 922 € 8 700 €
2020 4 50 76 800 8 600 € 5 500 €
2019 5 52 185 800 13 330 € 3 000 €
2018 4 76 1 120 12 980 € 0 €
2017 5 - - 19 450 € 5 000 €
2016 6 - - 29 000 € 7 300 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 39 638 420 330 125 882 € 34 100 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com