Zväz Slovákov v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

MSZSZ szervezet 1139 Budapest, Lomb utca 1-7.

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Verejnoprospešná nadácia ZSM (ktorú v súčasnosti vedie Dr. Matej Šipický) z prostriedkov poskytovaných vládou SR na podporu kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočňuje ojedinelý a mimoriadne dôležitý projekt pre žiakov a študentov slovenskej národnosti Školu v prírode na Slovensku SPOZNAJ SVOJE KORENE, ktorého sa každý rok zúčastňuje vyše 300 záujemcov.


Celoštátne súťaže: Slovenské spievanky a veršovačky, Slovenský škovránok, Konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku, Celoštátny folk. festival Slovákov v Maďarsku, Stretnutie aktivistov ZSM, vlastivedný tábor, škola v prírode na Slovensku.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

1.10.2022 - 20.11.2022 | Informácie    

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Maďarsku

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 4 3 450 11 000 43 800 € 12 500 €
  15.11.2024 - 16.11.2024
Mlynky
Vzdelávanie
XIII. Konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku
Žiadosť číslo 0109/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 8 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Honoráre pre prednášateľov.:800.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):400.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):200.00; Doprava (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):3000.00; Strava (BV):2000.00; Nákup materiálov a surovín (BV):400.00
5 000 €
  28.7.2024 - 28.7.2024
Banka
Kultúra
28.Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0068/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 5 000 19 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Honoráre pre sprevádzajúce ľudové hudby a vystupujúce folklórne súbory, pre odbornú pomoc moderátorov.:5000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):2500.00; Doprava (BV):4000.00; Strava (BV):5000.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):500.00; Ocenenia (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - Výroba programového letáku, visačiek.:600.00
4 000 €
  3.5.2024 - 31.5.2024
Sarvaš, Budapešť, Dabaš-Šára
Kultúra
27. Slovenské spievanky a veršovačky – celoštátna súťaž
Žiadosť číslo 0067/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 3 000 7 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Plat za prácu odbornej poroty za regionálne kolá a za celoštátne kolo.:700.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):300.00; Doprava (BV):2500.00; Strava (BV):2200.00; Ocenenia (BV):1400.00
3 500 €
  22.3.2024 - 24.3.2024
Penzión Gápeľ, Horná lehota
Vzdelávanie
Slováci v Maďarsku volia
Žiadosť číslo 0108/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 2 000 7 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):3500.00; Ubytovanie (BV):1500.00; Strava (BV):2500.00
0 €
2023 6 1 850 19 600 64 500 € 16 900 €
2022 9 1 210 11 800 75 050 € 10 600 €
2021 11 1 510 9 000 77 720 € 12 000 €
2020 6 1 295 10 500 27 240 € 11 000 €
2019 6 1 184 25 100 28 840 € 7 800 €
2018 4 1 114 33 500 28 550 € 8 000 €
2017 6 - - 35 410 € 4 900 €
2016 5 - - 36 314 € 2 800 €
2011 7 - - 28 930 € 14 280 €
  2016-2024 64 11 613 120 500 446 354 € 100 780 € (23%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com