Zväz Slovákov v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

MSZSZ szervezet 1139 Budapest, Lomb utca 1-7.

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Verejnoprospešná nadácia ZSM (ktorú v súčasnosti vedie Dr. Matej Šipický) z prostriedkov poskytovaných vládou SR na podporu kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočňuje ojedinelý a mimoriadne dôležitý projekt pre žiakov a študentov slovenskej národnosti Školu v prírode na Slovensku SPOZNAJ SVOJE KORENE, ktorého sa každý rok zúčastňuje vyše 300 záujemcov.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

1.10.2022 - 20.11.2022 | Informácie    

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Maďarsku

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 8 1 110 10 800 72 750 € 8 600 €
  21.10.2022 - 22.10.2022
Mlynky, Maďarsko
Vzdelávanie
Konferencia ”Ako ďalej Slováci v Maďarsku XI“
Žiadosť číslo 0193/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 8 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
4 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2022 - 31.8.2022
Penzión Tále, Bystrá
Vzdelávanie
Z domu domov - Celoštátne stretnutie Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0196/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 100 6 500 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - Vstupenky na festival v Heľpe
0 €
  31.7.2022 - 31.7.2022
Banka
kultúra
26.Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0190/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 5 000 14 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Ocenenia (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.6.2022 - 26.6.2022
Penzión Tále, Bystrá
Vzdelávanie
Školenie aktivistov ZSM pred sčítaním obyvateľstva
Žiadosť číslo M067/HU/2022 (M)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 100 10 000 €
Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV)
0 €
  1.6.2022 - 30.6.2022
Hrabušice (Slovensko)
Vzdelávanie
Národopisný tábor Korene a konáre
Žiadosť číslo 0195/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 200 14 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.4.2022 - 15.6.2022
Mlynky, Čabačud, Dabaš- Šára
kultúra
25. Slovenské spievanky a veršovačky – celoštátna súťaž
Žiadosť číslo 0189/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 3 000 6 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 31.5.2022
Veľvyslanectvo SR, Budapešť
kultúra
Slovenská gazdinka,“ alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou
Žiadosť číslo 0192/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
80 1 000 2 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.4.2022 - 30.4.2022
Budapešť
Vzdelávanie
Korene a konáre- celoštátna súťaž
Žiadosť číslo 0194/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
200 400 10 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
0 €
2021 11 1 510 9 000 77 720 € 12 000 €
2020 6 1 295 10 500 27 240 € 11 000 €
2019 6 1 184 25 100 28 840 € 7 800 €
2018 4 1 114 33 500 28 550 € 8 000 €
2017 6 - - 35 410 € 4 900 €
2016 5 - - 36 314 € 2 800 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 46 6 213 88 900 306 824 € 55 100 € (18%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com